Sporen nalaten, Gennep, Netherlands
Posted by: Groundspeak Regular Member TeamYakara
N 51° 41.947 E 005° 58.294
31U E 705343 N 5731755
Quick Description: Sporen nalaten, Richard Smeets, Gennep, Netherlands
Location: Limburg, Netherlands
Date Posted: 4/15/2019 11:24:14 AM
Waymark Code: WM10CTP
Published By: Groundspeak Premium Member silverquill
Views: 1

Long Description:
NL

In de gemeente Gennep zijn, door de Stichting Sporen Nalaten, op acht locaties beelden geplaatst: drie grote en vijf kleinere. De kleine beelden zien eruit als de top van de grotere. Allemaal refereren ze aan Maria Roepaan en de Sint Augustinusstichting. Twee grote intramurale instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking die respectievelijk in 1951 en 1957 hun deuren in deze gemeente openden. In de loop der jaren zijn hier vele duizenden bewoners verpleegd, verzorgd en opgevoed en hebben er vele mannen en vrouwen gewerkt.

De instellingen hebben in grote mate bijgedragen aan het woon-en leefklimaat van de gemeente Gennep. Vanaf de jaren negentig kwam de vermaatschappelijking op gang en zijn de bewoners van de instellingen verhuisd naar kleinschalige woon- en werkplekken in Gennep en in verschillende plaatsen in de regio Noordoost Noord Brabant, Zuid Gelderland en Noord Limburg.

(visit link)


EN


In the municipality of Gennep, images have been placed at eight locations by the Sporen Nalaten Foundation: three large and five smaller ones. The small images look like the top of the larger ones. They all refer to Maria Roepaan and the St. Augustine Foundation. Two large intramural institutions for people with intellectual disabilities who opened their doors in this municipality in 1951 and 1957 respectively. Over the years many thousands of residents have been cared for, cared for and raised here and many men and women have worked there.

The institutions have largely contributed to the living and living environment of the municipality of Gennep. From the nineties socialization started and the residents of the institutions moved to small-scale living and working places in Gennep and in various places in the North-East North Brabant, South Gelderland and North Limburg region.
Title: Sporen nalaten

Artist: Richard Smeets

Media (materials) used: metal

Location (specific park, transit center, library, etc.): Zandstraat

Date of creation or placement: 2014

Visit Instructions:

To help give a different perspective and to better the waymark for future visitors please tell us about your visit and upload a favorite photograph you took of the waymark.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Abstract Public Sculptures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.