1770 - Statue of Ecce homo - Doksany, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 50° 27.316 E 014° 09.657
33U E 440437 N 5589587
Quick Description: A chronogram on the pedestal of the statue of Ecce homo in centre of Doksany village
Location: Ústecký kraj, Czechia
Date Posted: 3/27/2019 12:54:56 PM
Waymark Code: WM109ME
Published By: Groundspeak Premium Member bluesnote
Views: 15

Long Description:
The chronogram is located on the sandstone pedestal.
The statue of Ecce homo was damaged by the storm in 1972.

The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.
The year 1770 from the chronogram referring to erection of the statue.

The chronogram: fVI, fLageLLatVs tota DIe: et CastIgatIo erat MatV tIna.


Ecce homo ("behold the man") are the Latin words used by Pontius Pilate in the Vulgate translation of John, when he presents a scourged Jesus Christ, bound and crowned with thorns, to a hostile crowd shortly before his Crucifixion. The original Greek is "idou ho anthropos", and the Douay-Rheims Bible translates the phrase into English as "Behold the Man". The scene has been widely depicted in Christian art.

Source and more information: (visit link)

=========================================================

Památka je na míste dochována pouze v torzu. V tomto stavu je od 15. VIII. 1972, kdy vichrice sochu srazila. Ješte v prosinci 1974 byla cást torza sochy deponována na nádvorí kláštera.

Socha Ecce homo stojí v západní cásti obce, na západní strane prujezdní komunikace, pred klášterní sýpkou. Vlastní socha predstavovala v trochu nepovedeném (jaksi toporném) kontrapostu na plintu bochníkového tvaru stojící (prevážne na pravé noze) spore odenou postavu Ježíše Krista. Sepjatýma rukama si pridržovala bederní roušku, na hlave mela trnovou korunu a pres ramena prehozen plášt. Po havárii v roce 1972 zbývá ze sochy pouze necelý plintus, chodidlo levé nohy a dolní malá cást plášte. Toto torzo je osazeno na nízký podstavec ctvercového pudorysu zakoncený nahore rímsou s oblounem, na celní strane má rokajovou kartuš s dvourádkovým nápisem: “ECCE / HOMO” a dole postranách voluty. Tento podstavec s torzem sochy spocívá na hranolovém soklu zhruba ctvercového pudorysu, s profilovanou rímsou a patkou, osazeném na dvou schodištových stupních. Drík soklu má na stranách po volutové konzole, které podpírají profilovanou rímsu, horní prvek této profilace je na celní strane prerušen, jeho konce stoceny do volut, které k sobe priléhají. Na celní strane dríku obdélné zrcadlo se ctvrtkruhy vybranými ružky, v nem rokoková kartuš a v ní šestirádkový nápis: “FUI, / FLAGELLATVS / TOTA DIE: ET / CASTIGATIO / ERAT MATV / TINA.”, což je chronogram letopoctu 1770.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: fVI, fLageLLatVs tota DIe: et CastIgatIo erat MatV tIna

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
pet@s visited 1770 - Statue of Ecce homo - Doksany, Czech Republic 4/20/2019 pet@s visited it