1765 - Statue of Ecce homo - Radešín, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 28.351 E 016° 05.015
33U E 578502 N 5480548
Quick Description: A chronogram on the pedestal of the statue of Ecce homo beside of Radešín village
Location: Kraj Vysočina, Czechia
Date Posted: 2/24/2019 1:42:47 AM
Waymark Code: WM104DF
Published By: Groundspeak Premium Member PISA-caching
Views: 13

Long Description:
The chronogram is located on the sandstone pedestal.
The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.
The year 1765 from the chronogram refers to erection of the statue.


The chronogram: gLorIa honorIsIt tIbI DoMIne IesV ChrIste spInIs Coro nateEcce homo ("behold the man") are the Latin words used by Pontius Pilate in the Vulgate translation of John, when he presents a scourged Jesus Christ, bound and crowned with thorns, to a hostile crowd shortly before his Crucifixion. The original Greek is "idou ho anthropos", and the Douay-Rheims Bible translates the phrase into English as "Behold the Man". The scene has been widely depicted in Christian art.

Source and more information: (visit link)


Of course, don't miss to see back side of the pedestal. There is second chronogram (visit link) .

=========================================================

Za obcí situovaná pozdne barokní plastika Krista na tvarovaném podstavci predstavuje ikonografický typ sedícího Krista Trpitele, nekdy nazývaný i Ecce Homo ci Melancholický Kristus. Typický barokne tvarovaný sokl vyrustá z trístupnové základny. Lehce profilované kamenné stupne základny jsou mírne konvexne vypuklé. Konvexne vypuklý ctyrboký odstupnovaný sokl s úzkými bocními volutovými krídly je ukoncen bohate profilovanou vyloženou rímsou. Na prední strane se v plastické kartuši nachází šestirádkový rytý majuskulní latinský nápis s chronogramem. Zadní strana soklu nese v jednoduchém rytém rámu špatne citelný starocesky psaný šestirádkový minuskulní nápis. Na soklu je umístena orímsovaná podnož s vlastní sochou sedícího Krista v životní velikosti. Kristus odený pouze v bederní roušku sedí na ctyrboké stolici pokryté drapérií. Pravá noha stojí na mírne vyvýšeném stupni. Pokrcená pravá ruka se loktem opírá o stehno a dlaní podpírá sklonenou hlavu s útrpným odevzdaným výrazem. Levice je volne položena v klíne a trímá rákosovou trtinu. Kristus má na hlave mohutnou trnovou korunu a z hlavy vychází tri svazky paprscité glorioly. Rákos a gloriola jsou kovové, zlacené.


Zdroj: (visit link)
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: gLorIa honorIsIt tIbI DoMIne IesV ChrIste spInIs Coro nate

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.