Groundspeak Premium Membermisusisvejube visited Kilometre Zero
we visit this point on our moscow trip