Show/HideSearch Criteria: All Waymarks Within 100 km of N 49° 57.398 E 014° 09.161 [show search options]
Additional Settings: all dates
Show/HideCategories [hide category]
Czech Geodetic Points
 allows ratings
Managed By: Icon Here Czech Benchmarkers
Description:
Czech benchmarks and geodetic points.
Expanded Description:
[Czech]
V této kategorii lze zakládat geodetické body evidované v databázi CÚZK, konkrétne:

TB (trigonometrické body)
ZNB (základní nivelacní body)
BTP (tíhové body)
ZGS (body základní geodynamické síte)
Ostatní typy bodu evidované v databázi CÚZK (body zhuštovací, nivelacní a PBPP) lze zakládat jen pokud jsou necím opravdu výjimecné. V takovém prípade do poznámky pro review (pole "Private Message") napiš, proc by mel waymark existovat. Schválení techto bodu podléhá hlasování správcu tétu kategorie WM.

Doporucení, tipy:

 • Název waymarku je vhodné zadávat jako "typ [mapový list]-císlo jméno", napr. "TB 4112-4 Hlinice", "BTP 3185.01 Cvikov", "ZGS 3 CHRA (Chrastava)"
 • U TB je potreba jako URL na místopis (geodetické údaje) použít odkaz na GIF obrázek - odkaz na HTML stránku nemá trvalou platnost
 • Odkaz na GPX se všemi geodetickými body je na archaikum.cz (díky rsc_cz!)

[English]
This is a category for posting Czech geodetic points, listed in the database of CUZK (Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre), namely above mentioned types.
The other categories of geodetic points (eg. the common nivelation marks) can be listed if there is something exceptional about them - in that case, please write the reasons why the waymark should be approved into the review note. Approval of these points is subject to the category management group vote.

Hints and recommendations:

 • The recommended form of waymark name is "type [map sheet]-number name", eg. "TB 4112-4 Hlinice", "BTP 3185.01 Cvikov", "ZGS 3 CHRA (Chrastava)"
 • For TB type points, use a link to GIF image for URL variable - the link to HTML page expires after a short time
 • At archaikum.cz there is a link to GPX file with all geodetic points (Thanks rsc_cz!)

Instructions for Posting a Czech Geodetic Points Waymark:
[Czech] (více informací o této kategorii WM)
Zadávaný waymark musí být tebou osobne navštíven. Jeho zemepisné souradnice mužeš urcit pomocí GPS, prevzít z databáze CÚZK (jsou-li tam uvedeny) a nebo pretransformovat ze systému S-JTSK (do WGS-84 nebo ETRS-89).
Je vyžadována alespon jedna fotografie* daného bodu + specifikace bodu plný císlem a platný odkaz na geodetické údaje (místopis) v databázi CÚZK (více viz níže).
Pokud je bod na míste, které není verejne prístupné, nebo je prístupnost omezena, zaškrtni odpovídající volbu a uved podrobnosti v popisu bodu.

* na alespon jedné z fotografií musí být videt vlastní bod. To v nekterých prípadech muže znamenat nutnost vyhrabat vršek bodu zpod nánosu zeminy (vyfotit jen ochrannou tyc opravdu nestací)

Doporuceni, tipy:

 • trigonometrické body:
  formát názvu bodu: "TB [císlo triangulacního listu (TL)]-[císlo bodu] jméno bodu" → napr. "TB 4112-4 Pod duby"
  odkaz na místopis na CÚZK: je nutné zadat prímo adresu obrázku s místopisem (napr. http://dataz.cuzk.cz/gu/ztl_41/tl_4112/4112004a.gif), adresa ve formátu "http://dataz.cuzk.cz/gu.php?1=41&2=12&3=004&4=a&stamp=SnhDbTGVKIkUuOp%2Bs62hLhfdZDZksRcN" má platnost jen asi pul hodiny

 • tíhové body:
  formát názvu bodu: "BTP [císlo bodu] jméno bodu" → napr. "BTP 2073.00 Bacetín"
  odkaz na místopis na CÚZK: zadávej adresu http://bodovapole.cuzk.cz/_tbpList.aspx (místopisy jednotlivých bodu nemají trvale platnou adresu)

 • geodynamické body:
  formát názvu bodu: "ZGS [císlo bodu] [kód bodu] (jméno bodu)" → napr. "ZGS 33 TUBO (Brno)"
  odkaz na místopis na CÚZK: zadávej adresu http://bodovapole.cuzk.cz/_gdb.aspx (místopisy jednotlivých bodu nemají trvale platnou adresu)

 • zhuštovací body - až na výjimky se nezakládají (pri schvalování budou zamítnuty). Výjimkou jsou body ležící mimo území CR (tech je celkem 30) a nebo pokud jsou tyto body necím opravdu výjimecné (jejich prípadné schválení podléhá hlasování správcu této kategorie WM)
 • nivelacní body a body PBPP - nezakládají se, na území CR jich je príliš mnoho (pri schvalování budou zamítnuty)
 • základní nivelacní body - už jsou všechny založeny, nový by vznikl jen pri znicení nekterého ze stávajících

[English] (more info)
Every posted waymark has to be personally visited. The coordinates have to be determined using a GPSr or taken from CUZK database (converted from S-JTSK datum to WGS-84 if necessary). At least one photo of the point is required. The point has to be specified by its full number (triangulation sheet + point number) and by a link to the data sheet in CUZK database.
If the geodetic point site is not publicly accessible or if the access is limited, please check the appropriate checkbox and provide details in the description.

 • The recommended form of waymark name is "type [map sheet]-number name", eg. "TB 4112-4 Hlinice", "BTP 3185.01 Cvikov", "ZGS 3 CHRA Chrastava"

 • For TB type points, use a link to GIF image for URL variable - the link to HTML page expires after a short time

Instructions for Visiting a Waymark in this Category:
[Czech]
K zalogování návštěvy bodu je vyžadována fotografie, na ktere je vidět bod a navštěvnik, nebo jeho GPS.

[English]
To log a waymark in this category, you have to post a photo where the point and you or your GPSr is visible.

Category Settings:
 • Waymarks can be added to this category
 • New waymarks of this category are reviewed by the category group prior to being published
 • Category is visible in the directory
Variables:
 • Type
 • URL
 • Access restrictions
 • Rating
Show/HideWaymarks [hide waymarks]

sorted by:

 
Total Records: 3274 Page: 1 of 131 prev<<<[12345678910]>>>next
Image for TB 2106-17.0 Doutnácview gallery

here0 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 2106-17.0 Doutnác

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod 2106-17.0 Doutnác. Bod je na vrcholku stejnojmenného kopce jihozápadne od obce Bubovice

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 4/24/2011

last visited: 5/3/2020

Image for TB 2106-22.0 Na Chlumuview gallery

SWSW1.8 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 2106-22.0 Na Chlumu

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod 2106-22.0 Na Chlumu. Cestou k bodu je krásný výhled do starého lomu a z louky u bodu pak do údolí Berounky

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 6/15/2010

last visited: never

Image for TB 2106-18 U Amerikyview gallery

EE1.8 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 2106-18 U Ameriky

in Czech Geodetic Points

TB v lese cestou k lomu Mala Amerika

posted by: Groundspeak Premium Member haggaeus

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 11/2/2008

last visited: 1/18/2014

Image for TB 2106-11 Stydlé vodyview gallery

NN2.1 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 2106-11 Stydlé vody

in Czech Geodetic Points

TB u lesni cesty v Ceskem krasu.

posted by: Groundspeak Premium Member haggaeus

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 9/1/2010

last visited: 7/2/2016

Image for TB 2106-24.0 Javorkaview gallery

SESE2.4 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 2106-24.0 Javorka

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod 2106-24.0 Javorka. Bod leží na vrcholku Prostrední hory (kopec mezi obcemi Srbsko a Karlštejn). Kopec Javorka je kupodivu kousek vedle

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 4/25/2011

last visited: never

Image for TB 2106-28.0 V Besidkachview gallery

SS2.4 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 2106-28.0 V Besidkach

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod 2106-28.0 V Besídkách

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 12/5/2008

last visited: never

Image for TB 2106-14.0 Na Ladechview gallery

NENE2.7 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 2106-14.0 Na Ladech

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod 2106-14.0 Na Ladech

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 11/19/2008

last visited: 7/2/2016

Image for TB 2106-16.0 Na Skaleview gallery

WW2.7 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 2106-16.0 Na Skale

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod 2106-16.0 Na Skále. Od bodu je nádherný výhled do údolí (kanonu), kterým protéká Berounka

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 5/2/2010

last visited: 10/2/2011

Image for TB 2106-13.0 U Dubuview gallery

WW2.9 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 2106-13.0 U Dubu

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod 2106-13.0 U Dubu. Bod je na vrcholu zalesneného kopce jižne od obce Vráž

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 5/2/2010

last visited: 10/2/2011

Image for TB 2106-23.0 Na svislíchview gallery

SWSW3.2 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 2106-23.0 Na svislích

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod 2106-23.0 Na svislích. Bod se nachází v lese na kopci nad nejvyšším bode silnice mezi obcemi Tetín a Srbsko. Ochranná tyc je vykopaná

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 10/10/2010

last visited: 6/10/2012

Image for TB 2106-8.0 V Pekelciview gallery

NN3.4 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 2106-8.0 V Pekelci

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod 2106-8.0 V Pekelci. Bod je na poli západne od obce Jánská a je z nej hezký výhled po okolí

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 10/25/2009

last visited: never

Image for TB 2106-7.1 Vraz, kostelview gallery

NWNW3.4 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 2106-7.1 Vraz, kostel

in Czech Geodetic Points

Trigonometricky bod 2106-7.1 Vraz, kostel. Bod je na oploceném pozemku u kostela v obci Vráž

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 4/11/2010

last visited: 1/18/2014

Image for TB 2106-29.0 Plešivecview gallery

SESE3.5 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 2106-29.0 Plešivec

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod 2106-29.0 Plešivec. Bod se nachází na vrcholku stejnojmenného kopce nad obcí Karlštejn. Od bodu není skoro nic videt, ale z cesticky po hrebeni která k nemu vede jsou hezké výhledy po okolí

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 5/8/2011

last visited: 2/9/2014

Image for TB 2106-9.0 Lištinaview gallery

NENE3.5 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 2106-9.0 Liština

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod 2106-9.0 Liština. Bod se nachází na hrebeni nad lomem poblíž silnice mezi obcemi Lodenice a Kozolupy / Vysoký Újezd. Od bodu je hezký výhled do lomu a po okolí

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 9/8/2010

last visited: never

Image for TB 2106-32.0 Strevícview gallery

SS3.5 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 2106-32.0 Strevíc

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod 2106-32.0 Strevíc. Bod se nachází v lese na nejvyšším bode stejnojmeného kopce mezi obcemi Korno a Karlštejn

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 4/17/2011

last visited: never

Image for TB 2106-21.0 Za lípouview gallery

SWSW3.7 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 2106-21.0 Za lípou

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod 2106-21.0 Za lípou. Bod se nachází v lese na vrcholku kopce jižne od obce Tetín

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 10/10/2010

last visited: 6/10/2012

Image for TB 2106-25.0 Na Skalceview gallery

EE3.7 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 2106-25.0 Na Skalce

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod 2106-25.0 Na Skalce. Bod je na vrcholku zalesneného kopce jihozápadne od obce Morina. Okolí je zarostlé, takže z bodu není nic videt. Kolem bodu vede po hrbete kopce cesticka, po které se k nemu dá pohodlne dostat

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 6/27/2010

last visited: 10/5/2013

Image for TB 2106-12.0 U Kauckychview gallery

WW4 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 2106-12.0 U Kauckych

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod 2106-12.0 U Kauckých. Z okolí bodu je hezký výhled na Beroun a Tetín

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 12/5/2008

last visited: 10/2/2011

Image for BTP 276.00 Lodeniceview gallery

NN4.3 km

Log it!

Czech Geodetic PointsBTP 276.00 Lodenice

in Czech Geodetic Points

Tíhový bod Ceské gravimetrické síte 276.00 Lodenice. Bod je poblíž hlavního vchodu do ZŠ Lodenice. Je na okraji komunikace asi 2 cm pod povrchem (2.3 m od ochranné tyce schované v okrasném kroví)

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 7/12/2010

last visited: 1/18/2014

Image for TB 2101-12.0 Na Cernaveview gallery

EE4.3 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 2101-12.0 Na Cernave

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod 2101-12.0 Na Cernave. Bod je na poli mezi obcemi Morina a Trnený Újezd (nedaleko krížení vlecky se silnicí kolem lomu Velká Amerika). Od bodu je hezký výhled po okolí

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 4/25/2011

last visited: never

Image for TB 2106-33.0 Voskovview gallery

SESE4.3 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 2106-33.0 Voskov

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod 2106-33.0 Voskov

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 5/18/2009

last visited: never

Image for TB 2106-6.0 Na Veseleview gallery

NWNW4.3 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 2106-6.0 Na Vesele

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod 2106-6.0 Na Veselé. Bod se nachází na kopci mezi Berounem a Vráží

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 4/11/2010

last visited: never

Image for TB 2106-3.0 Koloview gallery

NN4.5 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 2106-3.0 Kolo

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod 2106-3.0 Kolo. Bod je na vrcholku stejnojmenného kopce jižne od obce Lodenice

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 4/11/2010

last visited: never

Image for TB 2106-20.0 Damilview gallery

WW4.5 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 2106-20.0 Damil

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod 2106-20.0 Damil. Bod je na vrcholku stejnojmenného kopce západne od obce Tetín. Prímo od bodu není nic moc videt, pár desítek metru smerem k obci je ale krásný výhled po okolí

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 4/11/2010

last visited: 3/21/2020

Image for TB 2106-2.0 Hrebenview gallery

NN4.7 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 2106-2.0 Hreben

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod 2106-2.0 Hreben. Bod leží na vrcholku stejnojmenného kopce západne mezi obcemi Lodenice a Chrustenice

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 4/11/2010

last visited: never

Total Records: 3274 Page: 1 of 131 prev<<<[12345678910]>>>next
Premium Member Downloads: download.GPX Lite File       download.LOC File       download .KML File (Google Earth)