Show/HideSearch Criteria: All Waymarks Within 100 km of N 49° 40.390 E 011° 46.360 [show search options]
Additional Settings: all dates
Show/HideCategories [hide category]
Czech Geodetic Points
 allows ratings
Managed By: Icon Here Czech Benchmarkers
Description:
Czech benchmarks and geodetic points.
Expanded Description:
[Czech]
V této kategorii lze zakládat geodetické body evidované v databázi CÚZK, konkrétne:

TB (trigonometrické body)
ZNB (základní nivelacní body)
BTP (tíhové body)
ZGS (body základní geodynamické síte)
Ostatní typy bodu evidované v databázi CÚZK (body zhuštovací, nivelacní a PBPP) lze zakládat jen pokud jsou necím opravdu výjimecné. V takovém prípade do poznámky pro review (pole "Private Message") napiš, proc by mel waymark existovat. Schválení techto bodu podléhá hlasování správcu tétu kategorie WM.

Doporucení, tipy:

 • Název waymarku je vhodné zadávat jako "typ [mapový list]-císlo jméno", napr. "TB 4112-4 Hlinice", "BTP 3185.01 Cvikov", "ZGS 3 CHRA (Chrastava)"
 • U TB je potreba jako URL na místopis (geodetické údaje) použít odkaz na GIF obrázek - odkaz na HTML stránku nemá trvalou platnost
 • Odkaz na GPX se všemi geodetickými body je na archaikum.cz (díky rsc_cz!)

[English]
This is a category for posting Czech geodetic points, listed in the database of CUZK (Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre), namely above mentioned types.
The other categories of geodetic points (eg. the common nivelation marks) can be listed if there is something exceptional about them - in that case, please write the reasons why the waymark should be approved into the review note. Approval of these points is subject to the category management group vote.

Hints and recommendations:

 • The recommended form of waymark name is "type [map sheet]-number name", eg. "TB 4112-4 Hlinice", "BTP 3185.01 Cvikov", "ZGS 3 CHRA (Chrastava)"
 • For TB type points, use a link to GIF image for URL variable - the link to HTML page expires after a short time
 • At archaikum.cz there is a link to GPX file with all geodetic points (Thanks rsc_cz!)

Instructions for Posting a Czech Geodetic Points Waymark:
[Czech] (více informací o této kategorii WM)
Zadávaný waymark musí být tebou osobne navštíven. Jeho zemepisné souradnice mužeš urcit pomocí GPS, prevzít z databáze CÚZK (jsou-li tam uvedeny) a nebo pretransformovat ze systému S-JTSK (do WGS-84 nebo ETRS-89).
Je vyžadována alespon jedna fotografie* daného bodu + specifikace bodu plný císlem a platný odkaz na geodetické údaje (místopis) v databázi CÚZK (více viz níže).
Pokud je bod na míste, které není verejne prístupné, nebo je prístupnost omezena, zaškrtni odpovídající volbu a uved podrobnosti v popisu bodu.

* na alespon jedné z fotografií musí být videt vlastní bod. To v nekterých prípadech muže znamenat nutnost vyhrabat vršek bodu zpod nánosu zeminy (vyfotit jen ochrannou tyc opravdu nestací)

Doporuceni, tipy:

 • trigonometrické body:
  formát názvu bodu: "TB [císlo triangulacního listu (TL)]-[císlo bodu] jméno bodu" → napr. "TB 4112-4 Pod duby"
  odkaz na místopis na CÚZK: je nutné zadat prímo adresu obrázku s místopisem (napr. http://dataz.cuzk.cz/gu/ztl_41/tl_4112/4112004a.gif), adresa ve formátu "http://dataz.cuzk.cz/gu.php?1=41&2=12&3=004&4=a&stamp=SnhDbTGVKIkUuOp%2Bs62hLhfdZDZksRcN" má platnost jen asi pul hodiny

 • tíhové body:
  formát názvu bodu: "BTP [císlo bodu] jméno bodu" → napr. "BTP 2073.00 Bacetín"
  odkaz na místopis na CÚZK: zadávej adresu http://bodovapole.cuzk.cz/_tbpList.aspx (místopisy jednotlivých bodu nemají trvale platnou adresu)

 • geodynamické body:
  formát názvu bodu: "ZGS [císlo bodu] [kód bodu] (jméno bodu)" → napr. "ZGS 33 TUBO (Brno)"
  odkaz na místopis na CÚZK: zadávej adresu http://bodovapole.cuzk.cz/_gdb.aspx (místopisy jednotlivých bodu nemají trvale platnou adresu)

 • zhuštovací body - až na výjimky se nezakládají (pri schvalování budou zamítnuty). Výjimkou jsou body ležící mimo území CR (tech je celkem 30) a nebo pokud jsou tyto body necím opravdu výjimecné (jejich prípadné schválení podléhá hlasování správcu této kategorie WM)
 • nivelacní body a body PBPP - nezakládají se, na území CR jich je príliš mnoho (pri schvalování budou zamítnuty)
 • základní nivelacní body - už jsou všechny založeny, nový by vznikl jen pri znicení nekterého ze stávajících

[English] (more info)
Every posted waymark has to be personally visited. The coordinates have to be determined using a GPSr or taken from CUZK database (converted from S-JTSK datum to WGS-84 if necessary). At least one photo of the point is required. The point has to be specified by its full number (triangulation sheet + point number) and by a link to the data sheet in CUZK database.
If the geodetic point site is not publicly accessible or if the access is limited, please check the appropriate checkbox and provide details in the description.

 • The recommended form of waymark name is "type [map sheet]-number name", eg. "TB 4112-4 Hlinice", "BTP 3185.01 Cvikov", "ZGS 3 CHRA Chrastava"

 • For TB type points, use a link to GIF image for URL variable - the link to HTML page expires after a short time

Instructions for Visiting a Waymark in this Category:
[Czech]
K zalogování návštěvy bodu je vyžadována fotografie, na ktere je vidět bod a navštěvnik, nebo jeho GPS.

[English]
To log a waymark in this category, you have to post a photo where the point and you or your GPSr is visible.

Category Settings:
 • Waymarks can be added to this category
 • New waymarks of this category are reviewed by the category group prior to being published
 • Category is visible in the directory
Variables:
 • Type
 • URL
 • Access restrictions
 • Rating
Show/HideWaymarks [hide waymarks]

sorted by:

 
Total Records: 139 Page: 1 of 6 prev<<<[123456]>>>next
Image for TB 1118-29 Za stodolouview gallery

NENE58.9 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1118-29 Za stodolou

in Czech Geodetic Points

Trigonometricky bod nedaleko obce Slapany na Chebsku.

posted by: Groundspeak Regular Member wmh

location: Karlovarský kraj, Czechia

date approved: 9/8/2009

last visited: 7/3/2011

Image for TB 1912-33.0 Panský vrchview gallery

EE59.2 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1912-33.0 Panský vrch

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod 1912-33.0 Panský vrch. Bod leží u okraje lesa poblíž dálnice D5 nedaleko obce Svatá Katerina. Díky okolním stromum není z bodu prakticky žádný výhled

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Plzeňský kraj, Czechia

date approved: 9/30/2012

last visited: never

Image for TB 1118-26.0 Chebský lesview gallery

NENE60.2 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1118-26.0 Chebský les

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod 1118-26.0 Chebský les. Bod leží v lese poblíž cyklostezky mezi Chebem (CZ) a Ealdasassenem (DE). Okolí bodu je huste zarostlé stromy, takže z nej není skoro nic videt

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Karlovarský kraj, Czechia

date approved: 10/3/2011

last visited: never

Image for TB 1123-4.0 U Stekelovýchview gallery

NENE61.5 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1123-4.0 U Stekelových

in Czech Geodetic Points

TB 1123-4.0 U Stekelových. Bod leží na rozhraní dvou výbehu s konmi u obce Skalka. Prímo nad bodem vede elektrický ohradník, takže geodetická merení by na nem mohla být docela zajímavá

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Karlovarský kraj, Czechia

date approved: 10/3/2011

last visited: never

Image for TB 1118-10.0 Cheb - evangelický kostelview gallery

NENE62 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1118-10.0 Cheb - evangelický kostel

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod 1118-10.0 Cheb - evangelický kostel. Bodem je stred talíre ploché makovice na veži ceskobratrského evangelického kostela v Chebu

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Karlovarský kraj, Czechia

date approved: 10/3/2011

last visited: 9/20/2019

Image for TB 1118-22.0 U zastávkyview gallery

NENE62.1 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1118-22.0 U zastávky

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod 1118-22.0 U zastávky. Bod leží mezi silnicí a železnicí u zastávky Velký Všebor

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Karlovarský kraj, Czechia

date approved: 10/3/2011

last visited: never

Image for BTP 3056.01 Chebview gallery

NENE62.4 km

Log it!

Czech Geodetic PointsBTP 3056.01 Cheb

in Czech Geodetic Points

Bod základního tíhového bodového pole 3056.01 Cheb. Bod je stabilizován betonovým ctvercem o hrane 0.6 m s hrebovou nivelacní znackou uprostred. Bod leží v dláždené vozovce kousek od hlavního vchodu do kostela sv. Mikuláše v Chebu

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Karlovarský kraj, Czechia

date approved: 10/3/2011

last visited: 3/23/2014

Image for TB 1122-34.0 Komorní hurkaview gallery

NENE62.4 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1122-34.0 Komorní hurka

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod 1122-34.0 Komorní hurka. Bod leží na zalesneném vrcholu bývalé stejnojmené sopky. Ochranná tyc chybí a okolí je zarostlé stromy, takže z bodu není nic videt

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Karlovarský kraj, Czechia

date approved: 10/3/2011

last visited: 9/20/2019

Image for ZGS 4_n CHEBview gallery

NENE62.4 km

Log it!

Czech Geodetic PointsZGS 4_n CHEB

in Czech Geodetic Points

Bod základní geodynamické síte c. 4 CHEB (Cheb)

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Karlovarský kraj, Czechia

date approved: 8/13/2017

last visited: never

Image for ZGS 4_s CHEB (Cheb)view gallery

NENE62.6 km

Log it!

Czech Geodetic PointsZGS 4_s CHEB (Cheb)

in Czech Geodetic Points

Bod základní geodynamické síte 4 CHEB (Cheb)

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Karlovarský kraj, Czechia

date approved: 10/3/2011

last visited: never

Image for BTP 171.00 Cheb - Horní Dvoryview gallery

NENE62.6 km

Log it!

Czech Geodetic PointsBTP 171.00 Cheb - Horní Dvory

in Czech Geodetic Points

Bod základního tíhového bodového pole 171.00 Cheb - Horní Dvory

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Karlovarský kraj, Czechia

date approved: 10/3/2011

last visited: never

Image for TB 1118-16.0 Na planineview gallery

NENE62.9 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1118-16.0 Na planine

in Czech Geodetic Points

ETRS trigonoometrický bod 1118-16.0 Na planine. Bod leží na okraji letište v Chebu a je od nej hezký výhled po okolí. Bod je jihozápadním koncem geodetické základny Cheb

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Karlovarský kraj, Czechia

date approved: 10/3/2011

last visited: never

Image for TB 1114-32 Na hlídkáchview gallery

NENE63.1 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1114-32 Na hlídkách

in Czech Geodetic Points

TB na vrcholu kopce Tišina, 792m n.m.

posted by: Groundspeak Premium Member haggaeus

location: Karlovarský kraj, Czechia

date approved: 11/27/2011

last visited: never

Image for TB 1911-20 Tachov, kostel (TC)view gallery

EE63.4 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1911-20 Tachov, kostel (TC)

in Czech Geodetic Points

Bod je stred makovice veze rim. kat. kostela Nanebevzeti P. Marie v Tachove.

posted by: Groundspeak Premium Member dejf75

location: Plzeňský kraj, Czechia

date approved: 2/14/2011

last visited: 5/18/2015

Image for TB 1117-27.0 Františkovy Lázne - kostelview gallery

NENE64.7 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1117-27.0 Františkovy Lázne - kostel

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod 1117-27.0 Františkovy Lázne - kostel. Bodem je stred makovice na veži farního kostela Povýšení sv. Kríže ve Františkových Lázních

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Karlovarský kraj, Czechia

date approved: 10/3/2011

last visited: 9/20/2019

Image for TB 1117-35.0 Za stodolouview gallery

NENE65.7 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1117-35.0 Za stodolou

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod 1117-35.0 Za stodolou. Bod je vedle silnice na jižním okraji obce Jindrichov

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Karlovarský kraj, Czechia

date approved: 10/3/2011

last visited: never

Image for ZGS 26_n PMDA (Primda)view gallery

EE65.7 km

Log it!

Czech Geodetic PointsZGS 26_n PMDA (Primda)

in Czech Geodetic Points

Bod základní geodynamické síte c. 26 PMDA (Primda)

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Plzeňský kraj, Czechia

date approved: 5/24/2015

last visited: never

Image for TB 1114-30 Kamenec u myslivnyview gallery

NENE66 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1114-30 Kamenec u myslivny

in Czech Geodetic Points

TB v lese pobliz samoty Kamenec.

posted by: Groundspeak Premium Member haggaeus

location: Karlovarský kraj, Czechia

date approved: 11/27/2011

last visited: never

Image for TB 1914-34 U Dianina Dvora, Rybník (DO)view gallery

EE66.6 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1914-34 U Dianina Dvora, Rybník (DO)

in Czech Geodetic Points

TB 1914-34.0 je na nejvyšším bodu, je 800 m na severovýchod od Dianina Dvora.

posted by: Groundspeak Regular Member torfik

location: Plzeňský kraj, Czechia

date approved: 8/20/2013

last visited: 8/19/2018

Image for BTP 1711.00 Vojtanovview gallery

NENE66.6 km

Log it!

Czech Geodetic PointsBTP 1711.00 Vojtanov

in Czech Geodetic Points

Bod základního tíhového bodového pole 1711.00 Vojtanov. Bod leží na okraji lesa poblíž silnice mezi obcemi Horní Lomany a Vojtanov. Bod je stabilizován betonovou deskou o strane 0.6 m s hrebovou nivelacní znackou uprostred

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Karlovarský kraj, Czechia

date approved: 10/3/2011

last visited: never

Image for BTP 1713-Františkovy Lázne - Žíroviceview gallery

NENE66.8 km

Log it!

Czech Geodetic PointsBTP 1713-Františkovy Lázne - Žírovice

in Czech Geodetic Points

Tíhový bod je v bývalém lomu.(není v Žirovicích, i když se tak jmenuje, ale v Seníkách)

posted by: Groundspeak Regular Member BoB.C

location: Karlovarský kraj, Czechia

date approved: 9/22/2008

last visited: never

Image for ZNB VII-Františkovy Lázne – Žíroviceview gallery

NENE66.8 km

Log it!

Czech Geodetic PointsZNB VII-Františkovy Lázne – Žírovice

in Czech Geodetic Points

Základní nivelacní bod (není v Žirovicích, i když se tak jmenuje, ale v Seníkách)

posted by: Groundspeak Regular Member BoB.C

location: Karlovarský kraj, Czechia

date approved: 9/22/2008

last visited: 9/24/2011

Image for TB 1117-7.0 Nad tratíview gallery

NENE66.9 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1117-7.0 Nad tratí

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod 1117-7.0 Nad tratí. Bod je v lese na vrcholku mírného kopce poblíž silnice mezi obcemi Horní Lomany a Vojtanov. Vzhledem ke vzrostlým stromum není od bodu skoro nic videt

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Karlovarský kraj, Czechia

date approved: 10/3/2011

last visited: never

Image for BTP 1714.00 Mokrinyview gallery

NENE66.9 km

Log it!

Czech Geodetic PointsBTP 1714.00 Mokriny

in Czech Geodetic Points

Tíhový bod 1714.00 Mokriny. Bod leží na prostranství pred hlavním vchodem do evangelického kostela v obci Mokriny. Bod je stabilizován betonovou deskou s hrebovou nivelacní znackou uprostred

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Karlovarský kraj, Czechia

date approved: 8/13/2017

last visited: never

Image for TB 1121-18.0 Mokriny, pravosl.kostelview gallery

NENE66.9 km

Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1121-18.0 Mokriny, pravosl.kostel

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod 1121-18.0 Mokriny, pravosl.kostel. Bodem je stred makovice na veži ceskobratrského evangelického kostela v obci Mokriny

posted by: Groundspeak Premium Member rsc_cz

location: Karlovarský kraj, Czechia

date approved: 8/13/2017

last visited: never

Total Records: 139 Page: 1 of 6 prev<<<[123456]>>>next
Premium Member Downloads: download.GPX Lite File       download.LOC File       download .KML File (Google Earth)