Show/HideSearch Criteria: All Waymarks [show search options]
Additional Settings: all dates
Show/HideCategories [hide category]
Czech Geodetic Points
 allows ratings
Managed By: Icon Here Czech Benchmarkers
Description:
Czech benchmarks and geodetic points.
Expanded Description:
[Czech]
V této kategorii lze zakládat geodetické body evidované v databázi CÚZK, konkrétne:

TB (trigonometrické body)
ZNB (základní nivelacní body)
BTP (tíhové body)
ZGS (body základní geodynamické síte)
Ostatní typy bodu evidované v databázi CÚZK (body zhuštovací, nivelacní a PBPP) lze zakládat jen pokud jsou necím opravdu výjimecné. V takovém prípade do poznámky pro review (pole "Private Message") napiš, proc by mel waymark existovat. Schválení techto bodu podléhá hlasování správcu tétu kategorie WM.

Doporucení, tipy:

 • Název waymarku je vhodné zadávat jako "typ [mapový list]-císlo jméno", napr. "TB 4112-4 Hlinice", "BTP 3185.01 Cvikov", "ZGS 3 CHRA (Chrastava)"
 • U TB je potreba jako URL na místopis (geodetické údaje) použít odkaz na GIF obrázek - odkaz na HTML stránku nemá trvalou platnost
 • Odkaz na GPX se všemi geodetickými body je na archaikum.cz (díky rsc_cz!)

[English]
This is a category for posting Czech geodetic points, listed in the database of CUZK (Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre), namely above mentioned types.
The other categories of geodetic points (eg. the common nivelation marks) can be listed if there is something exceptional about them - in that case, please write the reasons why the waymark should be approved into the review note. Approval of these points is subject to the category management group vote.

Hints and recommendations:

 • The recommended form of waymark name is "type [map sheet]-number name", eg. "TB 4112-4 Hlinice", "BTP 3185.01 Cvikov", "ZGS 3 CHRA (Chrastava)"
 • For TB type points, use a link to GIF image for URL variable - the link to HTML page expires after a short time
 • At archaikum.cz there is a link to GPX file with all geodetic points (Thanks rsc_cz!)

Instructions for Posting a Czech Geodetic Points Waymark:
[Czech] (více informací o této kategorii WM)
Zadávaný waymark musí být tebou osobne navštíven. Jeho zemepisné souradnice mužeš urcit pomocí GPS, prevzít z databáze CÚZK (jsou-li tam uvedeny) a nebo pretransformovat ze systému S-JTSK (do WGS-84 nebo ETRS-89).
Je vyžadována alespon jedna fotografie* daného bodu + specifikace bodu plný císlem a platný odkaz na geodetické údaje (místopis) v databázi CÚZK (více viz níže).
Pokud je bod na míste, které není verejne prístupné, nebo je prístupnost omezena, zaškrtni odpovídající volbu a uved podrobnosti v popisu bodu.

* na alespon jedné z fotografií musí být videt vlastní bod. To v nekterých prípadech muže znamenat nutnost vyhrabat vršek bodu zpod nánosu zeminy (vyfotit jen ochrannou tyc opravdu nestací)

Doporuceni, tipy:

 • trigonometrické body:
  formát názvu bodu: "TB [císlo triangulacního listu (TL)]-[císlo bodu] jméno bodu" → napr. "TB 4112-4 Pod duby"
  odkaz na místopis na CÚZK: je nutné zadat prímo adresu obrázku s místopisem (napr. http://dataz.cuzk.cz/gu/ztl_41/tl_4112/4112004a.gif), adresa ve formátu "http://dataz.cuzk.cz/gu.php?1=41&2=12&3=004&4=a&stamp=SnhDbTGVKIkUuOp%2Bs62hLhfdZDZksRcN" má platnost jen asi pul hodiny

 • tíhové body:
  formát názvu bodu: "BTP [císlo bodu] jméno bodu" → napr. "BTP 2073.00 Bacetín"
  odkaz na místopis na CÚZK: zadávej adresu http://bodovapole.cuzk.cz/_tbpList.aspx (místopisy jednotlivých bodu nemají trvale platnou adresu)

 • geodynamické body:
  formát názvu bodu: "ZGS [císlo bodu] [kód bodu] (jméno bodu)" → napr. "ZGS 33 TUBO (Brno)"
  odkaz na místopis na CÚZK: zadávej adresu http://bodovapole.cuzk.cz/_gdb.aspx (místopisy jednotlivých bodu nemají trvale platnou adresu)

 • zhuštovací body - až na výjimky se nezakládají (pri schvalování budou zamítnuty). Výjimkou jsou body ležící mimo území CR (tech je celkem 30) a nebo pokud jsou tyto body necím opravdu výjimecné (jejich prípadné schválení podléhá hlasování správcu této kategorie WM)
 • nivelacní body a body PBPP - nezakládají se, na území CR jich je príliš mnoho (pri schvalování budou zamítnuty)
 • základní nivelacní body - už jsou všechny založeny, nový by vznikl jen pri znicení nekterého ze stávajících

[English] (more info)
Every posted waymark has to be personally visited. The coordinates have to be determined using a GPSr or taken from CUZK database (converted from S-JTSK datum to WGS-84 if necessary). At least one photo of the point is required. The point has to be specified by its full number (triangulation sheet + point number) and by a link to the data sheet in CUZK database.
If the geodetic point site is not publicly accessible or if the access is limited, please check the appropriate checkbox and provide details in the description.

 • The recommended form of waymark name is "type [map sheet]-number name", eg. "TB 4112-4 Hlinice", "BTP 3185.01 Cvikov", "ZGS 3 CHRA Chrastava"

 • For TB type points, use a link to GIF image for URL variable - the link to HTML page expires after a short time

Instructions for Visiting a Waymark in this Category:
[Czech]
K zalogování návštěvy bodu je vyžadována fotografie, na ktere je vidět bod a navštěvnik, nebo jeho GPS.

[English]
To log a waymark in this category, you have to post a photo where the point and you or your GPSr is visible.

Category Settings:
 • Waymarks can be added to this category
 • New waymarks of this category are reviewed by the category group prior to being published
 • Category is visible in the directory
Variables:
 • Type
 • URL
 • Access restrictions
 • Rating
Show/HideWaymarks [hide waymarks]
Currently displaying Czech Geodetic Points

sorted by:

 
Total Records: 5270 Page: 1 of 211 prev<<<[12345678910]>>>next
Image for TB 1608-19 Dobrosovview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1608-19 Dobrosov

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod DOPNUL v Dobrošove

posted by: Groundspeak Premium Member alicek

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 10/10/2021

last visited: never

Image for TB 1603-11 U hranicview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1603-11 U hranic

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod u Ceské Cermné

posted by: Groundspeak Premium Member alicek

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 9/25/2021

last visited: never

Image for TB 4102-17 Oboraview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 4102-17 Obora

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod v Javorické vrchovine

posted by: Groundspeak Regular Member pavlikVB

location: Jihočeský kraj, Czechia

date approved: 9/25/2021

last visited: never

Image for TB 2507-1 Sviní hora, CZview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 2507-1 Sviní hora, CZ

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod na zalesneném jižním vrcholu Sviní hory ležící na východním hrebeni pohorí Kralického Snežníku.

posted by: Groundspeak Premium Member vraatja

location: Olomoucký kraj, Czechia

date approved: 9/18/2021

last visited: never

Image for TB 1608-15 Kovaruv vrsekview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1608-15 Kovaruv vrsek

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod v Ceské Cermné

posted by: Groundspeak Premium Member alicek

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 9/18/2021

last visited: never

Image for TB 2406-35 Forberecká cesta, CZview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 2406-35 Forberecká cesta, CZ

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod v poli nedaleko od silnice vedoucí z obce Suchá Rybná do Kostelce nad Orlicí.

posted by: Groundspeak Premium Member vraatja

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 9/8/2021

last visited: never

Image for TB 2406-43 U kožicha, CZview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 2406-43 U kožicha, CZ

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod v lesích mezi obcemi Svídnice a Cícová nedaleko Kostelce nad Orlicí.

posted by: Groundspeak Premium Member vraatja

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 9/7/2021

last visited: never

Image for TB 3417-15 Doubí, CZview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 3417-15 Doubí, CZ

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod na vrcholu zalesneného kopce Smržovec nad mestem Velké Opatovice na Blanensku.

posted by: Groundspeak Premium Member vraatja

location: Jihomoravský kraj, Czechia

date approved: 9/7/2021

last visited: never

Image for TB 0803-17 Lysa horaview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 0803-17 Lysa hora

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod v Krkonoších

posted by: Groundspeak Premium Member alicek

location: Liberecký kraj, Czechia

date approved: 9/6/2021

last visited: never

Image for TB 0803-11 Zadni Plesivecview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 0803-11 Zadni Plesivec

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod v Krkonoších

posted by: Groundspeak Premium Member alicek

location: Liberecký kraj, Czechia

date approved: 9/4/2021

last visited: never

Image for TB 0803-10 Plesivecview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 0803-10 Plesivec

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod v KrkonošíchBod je na vrcholu kopce Plešivec. Pristup je dosti obtížný zarostlým prusekem. Tyc stojí i když má neco za sebou, hranol v dobrém stavu. Výhledy jsou cestou.

posted by: Groundspeak Premium Member alicek

location: Liberecký kraj, Czechia

date approved: 9/4/2021

last visited: never

Image for TB 0808-16 Ptacinecview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 0808-16 Ptacinec

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod v Krkonoších

posted by: Groundspeak Premium Member alicek

location: Liberecký kraj, Czechia

date approved: 9/4/2021

last visited: never

Image for TB 2213-26 Dubovka, CZview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 2213-26 Dubovka, CZ

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod na vrcholu zalesneného kopce Dubovka mezi obcemi Kozmice a Macovice na Benešovsku.

posted by: Groundspeak Premium Member vraatja

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 8/29/2021

last visited: never

Image for TB 08804-11 Videnska skalaview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 08804-11 Videnska skala

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod v Krkonoších

posted by: Groundspeak Premium Member alicek

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 8/29/2021

last visited: never

Image for TB 3406-3 Velké Vrablec, CZview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 3406-3 Velké Vrablec, CZ

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod na zalesneném vrcholu Bradlec mezi Úsovem a Moravicany nedaleko Mohelnice.

posted by: Groundspeak Premium Member vraatja

location: Olomoucký kraj, Czechia

date approved: 8/14/2021

last visited: never

Image for TB 0919-20 U Reisovy kapleview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 0919-20 U Reisovy kaple

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod v Krkonoších

posted by: Groundspeak Premium Member alicek

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 8/14/2021

last visited: never

Image for TB 0919-14 Albericky vrchview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 0919-14 Albericky vrch

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod v Krkonoších

posted by: Groundspeak Premium Member alicek

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 8/14/2021

last visited: never

Image for TB 0919-16 Horni Alberice sv.view gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 0919-16 Horni Alberice sv.

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod v Krkonoších

posted by: Groundspeak Premium Member alicek

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 8/14/2021

last visited: never

Image for TB 0919-21 Horni alberice v.view gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 0919-21 Horni alberice v.

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod v Krkonoších

posted by: Groundspeak Premium Member alicek

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 8/14/2021

last visited: never

Image for TB 0920-7 Mravenecnikview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 0920-7 Mravenecnik

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod v Krkonoších

posted by: Groundspeak Premium Member alicek

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 8/14/2021

last visited: never

Image for TB 0919-9 Kravi horaview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 0919-9 Kravi hora

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod v Krkonoších

posted by: Groundspeak Premium Member alicek

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 8/14/2021

last visited: never

Image for TB 4106-1 Ruduv kopecview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 4106-1 Ruduv kopec

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod západne od Jindrichova Hradce

posted by: Groundspeak Regular Member pavlikVB

location: Jihočeský kraj, Czechia

date approved: 8/1/2021

last visited: never

Image for TB 4111-15 U Jemcinyview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 4111-15 U Jemciny

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod v CHKO Trebonsko

posted by: Groundspeak Regular Member pavlikVB

location: Jihočeský kraj, Czechia

date approved: 7/30/2021

last visited: never

Image for TB 0614-25 Klocview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 0614-25 Kloc

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 0614-25 Kloc na vrcholu prudkého kopce, jižne od kostela v Kostomlatech pod Milešovkou (asi 2 km)

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Ústecký kraj, Czechia

date approved: 7/30/2021

last visited: never

Image for TB 0919-7 Mala Upa sz.view gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 0919-7 Mala Upa sz.

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod v Krkonoších

posted by: Groundspeak Premium Member alicek

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 7/30/2021

last visited: never

Total Records: 5270 Page: 1 of 211 prev<<<[12345678910]>>>next
Premium Member Downloads: download.GPX Lite File       download.LOC File       download .KML File (Google Earth)