By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Show/HideSearch Criteria: All Waymarks [show search options]
Additional Settings: all dates
Show/HideCategories [hide category]
Czech Geodetic Points
 allows ratings
Managed By: Icon Here Czech Benchmarkers
Description:
Czech benchmarks and geodetic points.
Expanded Description:
[Czech]
V této kategorii lze zakládat geodetické body evidované v databázi CÚZK, konkrétne:

TB (trigonometrické body)
ZNB (základní nivelacní body)
BTP (tíhové body)
ZGS (body základní geodynamické síte)
Ostatní typy bodu evidované v databázi CÚZK (body zhuštovací, nivelacní a PBPP) lze zakládat jen pokud jsou necím opravdu výjimecné. V takovém prípade do poznámky pro review (pole "Private Message") napiš, proc by mel waymark existovat. Schválení techto bodu podléhá hlasování správcu tétu kategorie WM.

Doporucení, tipy:

 • Název waymarku je vhodné zadávat jako "typ [mapový list]-císlo jméno", napr. "TB 4112-4 Hlinice", "BTP 3185.01 Cvikov", "ZGS 3 CHRA (Chrastava)"
 • U TB je potreba jako URL na místopis (geodetické údaje) použít odkaz na GIF obrázek - odkaz na HTML stránku nemá trvalou platnost
 • Odkaz na GPX se všemi geodetickými body je na archaikum.cz (díky rsc_cz!)

[English]
This is a category for posting Czech geodetic points, listed in the database of CUZK (Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre), namely above mentioned types.
The other categories of geodetic points (eg. the common nivelation marks) can be listed if there is something exceptional about them - in that case, please write the reasons why the waymark should be approved into the review note. Approval of these points is subject to the category management group vote.

Hints and recommendations:

 • The recommended form of waymark name is "type [map sheet]-number name", eg. "TB 4112-4 Hlinice", "BTP 3185.01 Cvikov", "ZGS 3 CHRA (Chrastava)"
 • For TB type points, use a link to GIF image for URL variable - the link to HTML page expires after a short time
 • At archaikum.cz there is a link to GPX file with all geodetic points (Thanks rsc_cz!)

Instructions for Posting a Czech Geodetic Points Waymark:
[Czech] (více informací o této kategorii WM)
Zadávaný waymark musí být tebou osobne navštíven. Jeho zemepisné souradnice mužeš urcit pomocí GPS, prevzít z databáze CÚZK (jsou-li tam uvedeny) a nebo pretransformovat ze systému S-JTSK (do WGS-84 nebo ETRS-89).
Je vyžadována alespon jedna fotografie* daného bodu + specifikace bodu plný císlem a platný odkaz na geodetické údaje (místopis) v databázi CÚZK (více viz níže).
Pokud je bod na míste, které není verejne prístupné, nebo je prístupnost omezena, zaškrtni odpovídající volbu a uved podrobnosti v popisu bodu.

* na alespon jedné z fotografií musí být videt vlastní bod. To v nekterých prípadech muže znamenat nutnost vyhrabat vršek bodu zpod nánosu zeminy (vyfotit jen ochrannou tyc opravdu nestací)

Doporuceni, tipy:

 • trigonometrické body:
  formát názvu bodu: "TB [císlo triangulacního listu (TL)]-[císlo bodu] jméno bodu" → napr. "TB 4112-4 Pod duby"
  odkaz na místopis na CÚZK: je nutné zadat prímo adresu obrázku s místopisem (napr. http://dataz.cuzk.cz/gu/ztl_41/tl_4112/4112004a.gif), adresa ve formátu "http://dataz.cuzk.cz/gu.php?1=41&2=12&3=004&4=a&stamp=SnhDbTGVKIkUuOp%2Bs62hLhfdZDZksRcN" má platnost jen asi pul hodiny

 • tíhové body:
  formát názvu bodu: "BTP [císlo bodu] jméno bodu" → napr. "BTP 2073.00 Bacetín"
  odkaz na místopis na CÚZK: zadávej adresu http://bodovapole.cuzk.cz/_tbpList.aspx (místopisy jednotlivých bodu nemají trvale platnou adresu)

 • geodynamické body:
  formát názvu bodu: "ZGS [císlo bodu] [kód bodu] (jméno bodu)" → napr. "ZGS 33 TUBO (Brno)"
  odkaz na místopis na CÚZK: zadávej adresu http://bodovapole.cuzk.cz/_gdb.aspx (místopisy jednotlivých bodu nemají trvale platnou adresu)

 • zhuštovací body - až na výjimky se nezakládají (pri schvalování budou zamítnuty). Výjimkou jsou body ležící mimo území CR (tech je celkem 30) a nebo pokud jsou tyto body necím opravdu výjimecné (jejich prípadné schválení podléhá hlasování správcu této kategorie WM)
 • nivelacní body a body PBPP - nezakládají se, na území CR jich je príliš mnoho (pri schvalování budou zamítnuty)
 • základní nivelacní body - už jsou všechny založeny, nový by vznikl jen pri znicení nekterého ze stávajících

[English] (more info)
Every posted waymark has to be personally visited. The coordinates have to be determined using a GPSr or taken from CUZK database (converted from S-JTSK datum to WGS-84 if necessary). At least one photo of the point is required. The point has to be specified by its full number (triangulation sheet + point number) and by a link to the data sheet in CUZK database.
If the geodetic point site is not publicly accessible or if the access is limited, please check the appropriate checkbox and provide details in the description.

 • The recommended form of waymark name is "type [map sheet]-number name", eg. "TB 4112-4 Hlinice", "BTP 3185.01 Cvikov", "ZGS 3 CHRA Chrastava"

 • For TB type points, use a link to GIF image for URL variable - the link to HTML page expires after a short time

Instructions for Visiting a Waymark in this Category:
[Czech]
K zalogování návštěvy bodu je vyžadována fotografie, na ktere je vidět bod a navštěvnik, nebo jeho GPS.

[English]
To log a waymark in this category, you have to post a photo where the point and you or your GPSr is visible.

Category Settings:
 • Waymarks can be added to this category
 • New waymarks of this category are reviewed by the category group prior to being published
 • Category is visible in the directory
Variables:
 • Type
 • URL
 • Access restrictions
 • Rating
Show/HideWaymarks [hide waymarks]
Currently displaying Czech Geodetic Points

sorted by:

 
Total Records: 5120 Page: 1 of 205 prev<<<[12345678910]>>>next
Image for TB 1607-15 Borek, Czech Republicview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1607-15 Borek, Czech Republic

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod v poli blízko severního okraje osady Konciny východne od Cerveného Kostelce.

posted by: Groundspeak Premium Member vraatja

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 11/13/2019

last visited: never

Image for TB 2519-16 Tatenice kostel, CZview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 2519-16 Tatenice kostel, CZ

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod 519-16 Tatenice kostel

posted by: Groundspeak Premium Member Blogi

location: Pardubický kraj, Czechia

date approved: 11/13/2019

last visited: never

Image for TB 1607-18 Ždár, Czech Republicview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1607-18 Ždár, Czech Republic

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod na vrcholu kopce nad jihozápadním okrajem Cerveného Kostelce na Náchodsku.

posted by: Groundspeak Premium Member vraatja

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 11/11/2019

last visited: never

Image for TB 1824-6 Vidnava, záp. kostel, Czech Republicview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1824-6 Vidnava, záp. kostel, Czech Republic

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod na veži kostela svaté Barbory ve Vidnave.

posted by: Groundspeak Premium Member vraatja

location: Olomoucký kraj, Czechia

date approved: 11/4/2019

last visited: never

Image for TB 2512-13 Králíky, sz., Czech Republicview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 2512-13 Králíky, sz., Czech Republic

in Czech Geodetic Points

Trigonometrickýn bod u železnicní trati a silnice I/43 u západního okraje mesta Králíky

posted by: Groundspeak Premium Member vraatja

location: Pardubický kraj, Czechia

date approved: 11/4/2019

last visited: never

Image for TB 1502-15 Horka II, Czech Republicview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1502-15 Horka II, Czech Republic

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod na vrcholu cedicové homole Horka nad obcí Hrídelec u Nové Paky.

posted by: Groundspeak Premium Member vraatja

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 11/4/2019

last visited: never

Image for TB 3405-22 Díly u hranic, CZview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 3405-22 Díly u hranic, CZ

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod na vrcholu kopce mezi obcemi Polkovice a Tvorovice na prostejovsku.

posted by: Groundspeak Premium Member vraatja

location: Olomoucký kraj, Czechia

date approved: 10/20/2019

last visited: never

Image for TB 1317-7 Nad dvoremview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1317-7 Nad dvorem

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 1317-7 Nad dvorem. Bod je v poli nad prudkou strání na konci izolované meze, cca 200 na SV od obce Brloh.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Ústecký kraj, Czechia

date approved: 10/20/2019

last visited: never

Image for TB 1312-1 Na Krejcárkuview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1312-1 Na Krejcárku

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 1312-1 Na Krejcárku. Bod je v poli, cca 150m na JZ od silnice c.7.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Ústecký kraj, Czechia

date approved: 10/20/2019

last visited: never

Image for TB 1314-16 Na príckáchview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1314-16 Na príckách

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 1314-16 Na príckách. Bo je uprostred širého lánu mezi dálnicí D6 a Turynským rybníkem.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 10/20/2019

last visited: never

Image for TB 1308-32 Vinarická horaview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1308-32 Vinarická hora

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 1308-32 Vinarická hora. Bod je na severním vrcholu u bývalého lomu, 1km severne od Vinaric.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 9/26/2019

last visited: never

Image for TB 1608-14 U pisnikuview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1608-14 U pisniku

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod v pohranicních horách u Náchoda

posted by: Groundspeak Premium Member alicek

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 9/22/2019

last visited: never

Image for TB 1608-37 Polskoview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1608-37 Polsko

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod v pohranicních horách u Náchoda

posted by: Groundspeak Premium Member alicek

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 9/22/2019

last visited: never

Image for TB 0625-2 Strupcice, kostelview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 0625-2 Strupcice, kostel

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 0625-2 Strupcice, kostel. Bodem je stred makovice veže kostela sv. Václava ve Strupcicích.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Ústecký kraj, Czechia

date approved: 9/11/2019

last visited: never

Image for TB 0625-17 Nade vsíview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 0625-17 Nade vsí

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 0625-17 Nade vsí. Bod je na severní strane polní cesty, 600m západne od silnice Škrle - Sušany.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Ústecký kraj, Czechia

date approved: 9/11/2019

last visited: never

Image for TB 0625-10 Na kameniview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 0625-10 Na kameni

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 0625-10 Na kameni. Bod je u polní cesty, vedoucí na jih z Hošnic.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Ústecký kraj, Czechia

date approved: 9/11/2019

last visited: never

Image for TB 0625-131 U pískovnyview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 0625-131 U pískovny

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 0625-131 U pískovny. Bod je na severní strane polní cesty, 600m západne od silnice Škrle - Sušany.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Ústecký kraj, Czechia

date approved: 9/11/2019

last visited: never

Image for TB 0505-12 Medvedí jámaview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 0505-12 Medvedí jáma

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 0505-12 Medvedí jáma. Bod je u križovatky polních cest uprostred rozsáhlého lánu.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Ústecký kraj, Czechia

date approved: 9/11/2019

last visited: never

Image for TB 0505-8 U okorínské cestyview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 0505-8 U okorínské cesty

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 0505-8 U okorínské cesty. Bod je na východní strane polní cesty Okorín - Všestudy.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Ústecký kraj, Czechia

date approved: 9/11/2019

last visited: never

Image for TB 0505-2 U vodárnyview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 0505-2 U vodárny

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 0505-2 U vodárny. Bod je asi 50m od križovatky Okorín - Zajecice a Okorín - Vrksman, 8m východne od vodárny.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Ústecký kraj, Czechia

date approved: 9/11/2019

last visited: never

Image for TB 0504-90 Kyjice, nádražíview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 0504-90 Kyjice, nádraží

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 0504-90 Kyjice, nádraží. Bod je na streše nádražní budovy, zabudovaný kovový válec o prumeru 15cm nahore se šroubem pro nucenou centraci.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Ústecký kraj, Czechia

date approved: 9/11/2019

last visited: never

Image for TB 0504-15 U Vysoké peceview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 0504-15 U Vysoké pece

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 0504-15 U Vysoké pece. Bod je tesne u križovatky polních cest, 500m severne od silnice Most - Jirkov.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Ústecký kraj, Czechia

date approved: 9/11/2019

last visited: never

Image for TB 0504-89 V saduview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 0504-89 V sadu

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 0504-89 V sadu. Bod je v jižní cásti sadu, asi 30m severne od silnice do Komoran.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Ústecký kraj, Czechia

date approved: 9/11/2019

last visited: never

Image for TB 0504-20.1 U Kyjicview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 0504-20.1 U Kyjic

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 0504-20.1 U Kyjic. TB je zatopen, funkci prebírá ES /20.1/. Bod je na hrázi Zajecické nádrže. Bod je totožný s nivelacní znackou c. Va 10, urcenou ke sledování pohybu hráze.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Ústecký kraj, Czechia

date approved: 9/11/2019

last visited: never

Image for TB 0505-7 Pod hájemview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 0505-7 Pod hájem

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 0505-7 Pod hájem. Bod je na vrcholku zalesneného kopce "Údlický vrch", severne od Údlic. Prístup lesní cestou od silnice Údlice - Otvice.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Ústecký kraj, Czechia

date approved: 9/11/2019

last visited: never

Total Records: 5120 Page: 1 of 205 prev<<<[12345678910]>>>next
Premium Member Downloads: download.GPX Lite File       download.LOC File       download .KML File (Google Earth)