Show/HideSearch Criteria: All Waymarks [show search options]
Additional Settings: all dates
Show/HideCategories [hide category]
Czech Geodetic Points
 allows ratings
Managed By: Icon Here Czech Benchmarkers
Description:
Czech benchmarks and geodetic points.
Expanded Description:
[Czech]
V této kategorii lze zakládat geodetické body evidované v databázi CÚZK, konkrétne:

TB (trigonometrické body)
ZNB (základní nivelacní body)
BTP (tíhové body)
ZGS (body základní geodynamické síte)
Ostatní typy bodu evidované v databázi CÚZK (body zhuštovací, nivelacní a PBPP) lze zakládat jen pokud jsou necím opravdu výjimecné. V takovém prípade do poznámky pro review (pole "Private Message") napiš, proc by mel waymark existovat. Schválení techto bodu podléhá hlasování správcu tétu kategorie WM.

Doporucení, tipy:

 • Název waymarku je vhodné zadávat jako "typ [mapový list]-císlo jméno", napr. "TB 4112-4 Hlinice", "BTP 3185.01 Cvikov", "ZGS 3 CHRA (Chrastava)"
 • U TB je potreba jako URL na místopis (geodetické údaje) použít odkaz na GIF obrázek - odkaz na HTML stránku nemá trvalou platnost
 • Odkaz na GPX se všemi geodetickými body je na archaikum.cz (díky rsc_cz!)

[English]
This is a category for posting Czech geodetic points, listed in the database of CUZK (Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre), namely above mentioned types.
The other categories of geodetic points (eg. the common nivelation marks) can be listed if there is something exceptional about them - in that case, please write the reasons why the waymark should be approved into the review note. Approval of these points is subject to the category management group vote.

Hints and recommendations:

 • The recommended form of waymark name is "type [map sheet]-number name", eg. "TB 4112-4 Hlinice", "BTP 3185.01 Cvikov", "ZGS 3 CHRA (Chrastava)"
 • For TB type points, use a link to GIF image for URL variable - the link to HTML page expires after a short time
 • At archaikum.cz there is a link to GPX file with all geodetic points (Thanks rsc_cz!)

Instructions for Posting a Czech Geodetic Points Waymark:
[Czech] (více informací o této kategorii WM)
Zadávaný waymark musí být tebou osobne navštíven. Jeho zemepisné souradnice mužeš urcit pomocí GPS, prevzít z databáze CÚZK (jsou-li tam uvedeny) a nebo pretransformovat ze systému S-JTSK (do WGS-84 nebo ETRS-89).
Je vyžadována alespon jedna fotografie* daného bodu + specifikace bodu plný císlem a platný odkaz na geodetické údaje (místopis) v databázi CÚZK (více viz níže).
Pokud je bod na míste, které není verejne prístupné, nebo je prístupnost omezena, zaškrtni odpovídající volbu a uved podrobnosti v popisu bodu.

* na alespon jedné z fotografií musí být videt vlastní bod. To v nekterých prípadech muže znamenat nutnost vyhrabat vršek bodu zpod nánosu zeminy (vyfotit jen ochrannou tyc opravdu nestací)

Doporuceni, tipy:

 • trigonometrické body:
  formát názvu bodu: "TB [císlo triangulacního listu (TL)]-[císlo bodu] jméno bodu" → napr. "TB 4112-4 Pod duby"
  odkaz na místopis na CÚZK: je nutné zadat prímo adresu obrázku s místopisem (napr. http://dataz.cuzk.cz/gu/ztl_41/tl_4112/4112004a.gif), adresa ve formátu "http://dataz.cuzk.cz/gu.php?1=41&2=12&3=004&4=a&stamp=SnhDbTGVKIkUuOp%2Bs62hLhfdZDZksRcN" má platnost jen asi pul hodiny

 • tíhové body:
  formát názvu bodu: "BTP [císlo bodu] jméno bodu" → napr. "BTP 2073.00 Bacetín"
  odkaz na místopis na CÚZK: zadávej adresu http://bodovapole.cuzk.cz/_tbpList.aspx (místopisy jednotlivých bodu nemají trvale platnou adresu)

 • geodynamické body:
  formát názvu bodu: "ZGS [císlo bodu] [kód bodu] (jméno bodu)" → napr. "ZGS 33 TUBO (Brno)"
  odkaz na místopis na CÚZK: zadávej adresu http://bodovapole.cuzk.cz/_gdb.aspx (místopisy jednotlivých bodu nemají trvale platnou adresu)

 • zhuštovací body - až na výjimky se nezakládají (pri schvalování budou zamítnuty). Výjimkou jsou body ležící mimo území CR (tech je celkem 30) a nebo pokud jsou tyto body necím opravdu výjimecné (jejich prípadné schválení podléhá hlasování správcu této kategorie WM)
 • nivelacní body a body PBPP - nezakládají se, na území CR jich je príliš mnoho (pri schvalování budou zamítnuty)
 • základní nivelacní body - už jsou všechny založeny, nový by vznikl jen pri znicení nekterého ze stávajících

[English] (more info)
Every posted waymark has to be personally visited. The coordinates have to be determined using a GPSr or taken from CUZK database (converted from S-JTSK datum to WGS-84 if necessary). At least one photo of the point is required. The point has to be specified by its full number (triangulation sheet + point number) and by a link to the data sheet in CUZK database.
If the geodetic point site is not publicly accessible or if the access is limited, please check the appropriate checkbox and provide details in the description.

 • The recommended form of waymark name is "type [map sheet]-number name", eg. "TB 4112-4 Hlinice", "BTP 3185.01 Cvikov", "ZGS 3 CHRA Chrastava"

 • For TB type points, use a link to GIF image for URL variable - the link to HTML page expires after a short time

Instructions for Visiting a Waymark in this Category:
[Czech]
K zalogování návštěvy bodu je vyžadována fotografie, na ktere je vidět bod a navštěvnik, nebo jeho GPS.

[English]
To log a waymark in this category, you have to post a photo where the point and you or your GPSr is visible.

Category Settings:
 • Waymarks can be added to this category
 • New waymarks of this category are reviewed by the category group prior to being published
 • Category is visible in the directory
Variables:
 • Type
 • URL
 • Access restrictions
 • Rating
Show/HideWaymarks [hide waymarks]
Currently displaying Czech Geodetic Points

sorted by:

 
Total Records: 5152 Page: 1 of 207 prev<<<[12345678910]>>>next
Image for TB 1422-7 Na vrancímview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1422-7 Na vrancím

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 1422-7 Na vrancím. Bod je na jižní strane silnice 246 Cítov - Kostomlaty pod Rípem.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 2/17/2020

last visited: never

Image for TB 1422-10 Na pláckuview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1422-10 Na plácku

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 1422-10 Na plácku. Bod je u asfaltové cesty mezi cestou a plotem ovocného sadu, 500 m východne od Daminevsi.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 2/17/2020

last visited: never

Image for TB 1417-2 Na vejcineview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1417-2 Na vejcine

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 1417-2 Na vejcine. Na plochém návrší zvaném Vejcina, prístup lesními cestami od silnice k Podvlcí.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 2/17/2020

last visited: never

Image for TB 1417-11 Nad stráníview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1417-11 Nad strání

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 1417-11 Nad strání. Bod je v poli u polní cesty, asi 750 m na SV od centra Býkve.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 2/17/2020

last visited: never

Image for TB 1417-9 Na Posádovickuview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1417-9 Na Posádovicku

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 1417-9 Na Posádovicku. Bod je v zatácce u silnice 246 Cítov - Melník, na brehu vodní plochy Baraba (bývalé pískovny).

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 2/17/2020

last visited: never

Image for TB 1417-8 U dráhyview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1417-8 U dráhy

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 1417-8 U dráhy. Bod je v poli nedaleko železnicního prejezdu, vpravo od silnice Cítov - Melník.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 2/17/2020

last visited: never

Image for TB 1417-16 Na obecním vrchuview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1417-16 Na obecním vrchu

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 1417-16 Na obecním vrchu. Na vrcholu místního vrchu, 450 m na JV od stredu Jenišovic.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 2/17/2020

last visited: never

Image for TB 1417-1 Bažantniceview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1417-1 Bažantnice

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 1417-1 Bažantnice. Bod je v severovýchodním rohu malého lesa zvaného Bažantnice, prístup je pres pole nebo krajem lesa.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 2/17/2020

last visited: never

Image for TB 1417-21 U Býkveview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1417-21 U Býkve

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 1417-21 U Býkve. Bod je západne od polní cesty, 1 km na JV od centra Býkve.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 2/15/2020

last visited: never

Image for TB 1422-20 Sochovview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1422-20 Sochov

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 1422-20 Sochov. Bod je tesne za plotem ovocného sadu vedle pole. 1,5 km na SV od kostela v Lužci nad Vltavou.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 2/15/2020

last visited: never

Image for TB 1422-23 U Krížkuview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1422-23 U Krížku

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 1422-23 U Krížku. U silnice Vranany - Vranany, železnicní stanice. Asi 1 km severne od centra Vranan.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 2/15/2020

last visited: never

Image for TB 2303-37 Za statkemview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 2303-37 Za statkem

in Czech Geodetic Points

Trogonometrický bod v Železných horách

posted by: Groundspeak Premium Member alicek

location: Pardubický kraj, Czechia

date approved: 2/1/2020

last visited: never

Image for TB 1625-27 U kaplickyview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1625-27 U kaplicky

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 1625-27 U kaplicky. Bod je na križovatce ulic Hradecká a Domeckova v místní cásti Trebeš Hradce Králové.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 2/1/2020

last visited: never

Image for TB 2308-24 Ronov n. Doub., kostel, CZview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 2308-24 Ronov n. Doub., kostel, CZ

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod na vrcholu veže kostela svatého Kríže v Ronove nad Doubravou

posted by: Groundspeak Premium Member vraatja

location: Czechia

date approved: 2/1/2020

last visited: never

Image for TB 1416-18 Horní Pocaply, kostelview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1416-18 Horní Pocaply, kostel

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 1416-18 Horní Pocaply, kostel. Bod je stred makovice kostela v Horních Pocaplech.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 2/1/2020

last visited: never

Image for TB 1421-23 Na nouzoveview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1421-23 Na nouzove

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 1421-23 Na nouzove. Bod je nad bývalou pískovnou, 100 m sverne od cesty Bechlín - Podvlcí.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Ústecký kraj, Czechia

date approved: 2/1/2020

last visited: never

Image for TB 1421-22 Nad vosicíview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1421-22 Nad vosicí

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 1421-22 Nad vosicí. Bod je na okraji pole nad prudkou strání, 0,7 km na JV od Bechlína.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Ústecký kraj, Czechia

date approved: 2/1/2020

last visited: never

Image for TB 1421-14 Klucíkview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1421-14 Klucík

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 1421-14 Klucík. Bod je na lesnatém vrchu Klucík.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Ústecký kraj, Czechia

date approved: 2/1/2020

last visited: never

Image for TB 1421-12 V ladechview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1421-12 V ladech

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 1421-12 V ladech. Bod je u silnice Predonín - Racice.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Ústecký kraj, Czechia

date approved: 2/1/2020

last visited: never

Image for TB 1421-2 Velký kusview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1421-2 Velký kus

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 1421-2 Velký kus. Bod je 1,1 km severne od Racic v poli u polní cesty, prístup touto cestou.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Ústecký kraj, Czechia

date approved: 2/1/2020

last visited: never

Image for TB 0510-5 Hradišteview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 0510-5 Hradište

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 0510-5 Hradište. Bod je na nejvyšším míste vrchu Hradište, asi 50 kroku od skalnatého srázu.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Ústecký kraj, Czechia

date approved: 1/2/2020

last visited: never

Image for TB 4514-14 Dobrín, Czech Republicview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 4514-14 Dobrín, Czech Republic

in Czech Geodetic Points

Trigonomický bod v lese, u silnice z Uherského Brodu do Maršova.

posted by: Groundspeak Premium Member vraatja

location: Zlínský kraj, Czechia

date approved: 12/25/2019

last visited: never

Image for TB 1421-24 Nad hájkyview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1421-24 Nad hájky

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 1421-24 Nad hájky. Bod je tesne u silnice, 1 km na JV od Krabcic.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Ústecký kraj, Czechia

date approved: 12/25/2019

last visited: never

Image for TB 1421-28 Libkovice p.R., kostelview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1421-28 Libkovice p.R., kostel

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 1421-28 Libkovice p.R., kostel. Bodem je stred makovice veže kostela v Libkovicích pod Rípem.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Ústecký kraj, Czechia

date approved: 12/25/2019

last visited: never

Image for TB 4514-17 Loucka, Czech Republicview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 4514-17 Loucka, Czech Republic

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod na vrcholu zalesneného kopce Loucka nad Uherským Brodem.

posted by: Groundspeak Premium Member vraatja

location: Zlínský kraj, Czechia

date approved: 12/19/2019

last visited: never

Total Records: 5152 Page: 1 of 207 prev<<<[12345678910]>>>next
Premium Member Downloads: download.GPX Lite File       download.LOC File       download .KML File (Google Earth)