Show/HideSearch Criteria: All Waymarks [show search options]
Additional Settings: all dates
Show/HideCategories [hide category]
Czech Geodetic Points
 allows ratings
Managed By: Icon Here Czech Benchmarkers
Description:
Czech benchmarks and geodetic points.
Expanded Description:
[Czech]
V této kategorii lze zakládat geodetické body evidované v databázi CÚZK, konkrétne:

TB (trigonometrické body)
ZNB (základní nivelacní body)
BTP (tíhové body)
ZGS (body základní geodynamické síte)
Ostatní typy bodu evidované v databázi CÚZK (body zhuštovací, nivelacní a PBPP) lze zakládat jen pokud jsou necím opravdu výjimecné. V takovém prípade do poznámky pro review (pole "Private Message") napiš, proc by mel waymark existovat. Schválení techto bodu podléhá hlasování správcu tétu kategorie WM.

Doporucení, tipy:

 • Název waymarku je vhodné zadávat jako "typ [mapový list]-císlo jméno", napr. "TB 4112-4 Hlinice", "BTP 3185.01 Cvikov", "ZGS 3 CHRA (Chrastava)"
 • U TB je potreba jako URL na místopis (geodetické údaje) použít odkaz na GIF obrázek - odkaz na HTML stránku nemá trvalou platnost
 • Odkaz na GPX se všemi geodetickými body je na archaikum.cz (díky rsc_cz!)

[English]
This is a category for posting Czech geodetic points, listed in the database of CUZK (Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre), namely above mentioned types.
The other categories of geodetic points (eg. the common nivelation marks) can be listed if there is something exceptional about them - in that case, please write the reasons why the waymark should be approved into the review note. Approval of these points is subject to the category management group vote.

Hints and recommendations:

 • The recommended form of waymark name is "type [map sheet]-number name", eg. "TB 4112-4 Hlinice", "BTP 3185.01 Cvikov", "ZGS 3 CHRA (Chrastava)"
 • For TB type points, use a link to GIF image for URL variable - the link to HTML page expires after a short time
 • At archaikum.cz there is a link to GPX file with all geodetic points (Thanks rsc_cz!)

Instructions for Posting a Czech Geodetic Points Waymark:
[Czech] (více informací o této kategorii WM)
Zadávaný waymark musí být tebou osobne navštíven. Jeho zemepisné souradnice mužeš urcit pomocí GPS, prevzít z databáze CÚZK (jsou-li tam uvedeny) a nebo pretransformovat ze systému S-JTSK (do WGS-84 nebo ETRS-89).
Je vyžadována alespon jedna fotografie* daného bodu + specifikace bodu plný císlem a platný odkaz na geodetické údaje (místopis) v databázi CÚZK (více viz níže).
Pokud je bod na míste, které není verejne prístupné, nebo je prístupnost omezena, zaškrtni odpovídající volbu a uved podrobnosti v popisu bodu.

* na alespon jedné z fotografií musí být videt vlastní bod. To v nekterých prípadech muže znamenat nutnost vyhrabat vršek bodu zpod nánosu zeminy (vyfotit jen ochrannou tyc opravdu nestací)

Doporuceni, tipy:

 • trigonometrické body:
  formát názvu bodu: "TB [císlo triangulacního listu (TL)]-[císlo bodu] jméno bodu" → napr. "TB 4112-4 Pod duby"
  odkaz na místopis na CÚZK: je nutné zadat prímo adresu obrázku s místopisem (napr. http://dataz.cuzk.cz/gu/ztl_41/tl_4112/4112004a.gif), adresa ve formátu "http://dataz.cuzk.cz/gu.php?1=41&2=12&3=004&4=a&stamp=SnhDbTGVKIkUuOp%2Bs62hLhfdZDZksRcN" má platnost jen asi pul hodiny

 • tíhové body:
  formát názvu bodu: "BTP [císlo bodu] jméno bodu" → napr. "BTP 2073.00 Bacetín"
  odkaz na místopis na CÚZK: zadávej adresu http://bodovapole.cuzk.cz/_tbpList.aspx (místopisy jednotlivých bodu nemají trvale platnou adresu)

 • geodynamické body:
  formát názvu bodu: "ZGS [císlo bodu] [kód bodu] (jméno bodu)" → napr. "ZGS 33 TUBO (Brno)"
  odkaz na místopis na CÚZK: zadávej adresu http://bodovapole.cuzk.cz/_gdb.aspx (místopisy jednotlivých bodu nemají trvale platnou adresu)

 • zhuštovací body - až na výjimky se nezakládají (pri schvalování budou zamítnuty). Výjimkou jsou body ležící mimo území CR (tech je celkem 30) a nebo pokud jsou tyto body necím opravdu výjimecné (jejich prípadné schválení podléhá hlasování správcu této kategorie WM)
 • nivelacní body a body PBPP - nezakládají se, na území CR jich je príliš mnoho (pri schvalování budou zamítnuty)
 • základní nivelacní body - už jsou všechny založeny, nový by vznikl jen pri znicení nekterého ze stávajících

[English] (more info)
Every posted waymark has to be personally visited. The coordinates have to be determined using a GPSr or taken from CUZK database (converted from S-JTSK datum to WGS-84 if necessary). At least one photo of the point is required. The point has to be specified by its full number (triangulation sheet + point number) and by a link to the data sheet in CUZK database.
If the geodetic point site is not publicly accessible or if the access is limited, please check the appropriate checkbox and provide details in the description.

 • The recommended form of waymark name is "type [map sheet]-number name", eg. "TB 4112-4 Hlinice", "BTP 3185.01 Cvikov", "ZGS 3 CHRA Chrastava"

 • For TB type points, use a link to GIF image for URL variable - the link to HTML page expires after a short time

Instructions for Visiting a Waymark in this Category:
[Czech]
K zalogování návštěvy bodu je vyžadována fotografie, na ktere je vidět bod a navštěvnik, nebo jeho GPS.

[English]
To log a waymark in this category, you have to post a photo where the point and you or your GPSr is visible.

Category Settings:
 • Waymarks can be added to this category
 • New waymarks of this category are reviewed by the category group prior to being published
 • Category is visible in the directory
Variables:
 • Type
 • URL
 • Access restrictions
 • Rating
Show/HideWaymarks [hide waymarks]
Currently displaying Czech Geodetic Points

sorted by:

 
Total Records: 5196 Page: 1 of 208 prev<<<[12345678910]>>>next
Image for TB 3116-13 Šetkuv vrch, CZview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 3116-13 Šetkuv vrch, CZ

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod v lese, na vrcholu zalesneného kopce mezi Sudomericemi u Tábora a Borotínem.

posted by: Groundspeak Premium Member vraatja

location: Jihočeský kraj, Czechia

date approved: 9/1/2020

last visited: never

Image for TB 4021-28 Na Strániview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 4021-28 Na Stráni

in Czech Geodetic Points

Bod na vrcholu kopce Strán / At the top of "Strán" hill

posted by: Groundspeak Premium Member prokestom

location: Jihočeský kraj, Czechia

date approved: 9/1/2020

last visited: never

Image for TB 1417-23 V luhuview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1417-23 V luhu

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 1417-23 V luhu. Bod je v poli asi 15 m na S od asfaltové cesty mezi lány, na ostrove mezi Vltavou a plavebním kanálem, asi 1,5 km východne od Lužce nad Vltavou.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 8/6/2020

last visited: never

Image for TB 1420-10 Na Sychroveview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1420-10 Na Sychrove

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 1420-10 Na Sychrove. Bod je na okraji zarostlého ostruvku asi 100 m v poli východne od silnice Satalice - Cerný Most.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Hlavní město Praha, Czechia

date approved: 8/6/2020

last visited: never

Image for TB 1419-21 U Brezinevsiview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1419-21 U Brezinevsi

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 1419-21 U Brezinevsi. Bod je v poli jihovýchodne od Brezinevsi.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Hlavní město Praha, Czechia

date approved: 8/6/2020

last visited: never

Image for TB 0920-17 Svoboda nad Úpou sz.view gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 0920-17 Svoboda nad Úpou sz.

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod na hrebeni mezi mesty Janské Lázne a Svoboda nad Úpou

posted by: Groundspeak Premium Member pavlikVB

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 8/6/2020

last visited: never

Image for TB 4005-1 - Ždár v.view gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 4005-1 - Ždár v.

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod u Kaplice

posted by: Groundspeak Premium Member pavlikVB

location: Jihočeský kraj, Czechia

date approved: 8/6/2020

last visited: never

Image for TB 0624-36 Konský vrchview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 0624-36 Konský vrch

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 0624-36 Konský vrch. Na zarostlém vrchu Ressl západne od centra Mostu, v nadmorské výšce 413 m.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Ústecký kraj, Czechia

date approved: 7/19/2020

last visited: never

Image for TB 0624-187 U lomuview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 0624-187 U lomu

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 0624-187 U lomu. Bod je na malém skalním ostrohu pod velkou skalní stenou na západním okraji bývalého lomu.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Ústecký kraj, Czechia

date approved: 7/19/2020

last visited: never

Image for TB 2519-9 U staré školky - CZview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 2519-9 U staré školky - CZ

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod u lesní cesty a cervené turistické znacky vedoucí z obce Strážná na Lanškrousku do Hoštejna.

posted by: Groundspeak Premium Member vraatja

location: Pardubický kraj, Czechia

date approved: 7/19/2020

last visited: never

Image for TB 2519-2 Lázek - CZview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 2519-2 Lázek - CZ

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod u rozhledny Lázek stojící na stejnojmenném kopci, nejvyšším kopci Zábrežské vrchoviny nedaleko, obce Cokytle na Lanškrounsku.

posted by: Groundspeak Premium Member vraatja

location: Pardubický kraj, Czechia

date approved: 7/19/2020

last visited: never

Image for TB 2309-11 U obory, CZview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 2309-11 U obory, CZ

in Czech Geodetic Points

Trigoniometrický bod na nejvyšším míste zalesneného lesního hrbetu v Železných horách blízko osady Javorka nedaleko Sece na Chrudimsku.

posted by: Groundspeak Premium Member vraatja

location: Pardubický kraj, Czechia

date approved: 7/19/2020

last visited: never

Image for TB 2508-25 U kaplicky, CZview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 2508-25 U kaplicky, CZ

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod na zalesneném vrcholu kopce tycícího se nad severním okrajem Šumperku.

posted by: Groundspeak Premium Member vraatja

location: Olomoucký kraj, Czechia

date approved: 7/9/2020

last visited: never

Image for TB 0605-27 Na horkáchview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 0605-27 Na horkách

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 0605-27 Na horkách. Bod je na nízké zalešnené kupe, 200 m západne od silnice Libotenice - Hrobce. Výhled je nulový.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Ústecký kraj, Czechia

date approved: 7/9/2020

last visited: never

Image for TB 0605-22 Merchaluv kopecview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 0605-22 Merchaluv kopec

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 0605-22 Merchaluv kopec. Bod je v lese na nejvyšším míste píscitého kopce. Výhled je díky vegetaci nulový.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Ústecký kraj, Czechia

date approved: 7/9/2020

last visited: never

Image for TB 0605-15 Na dubiciview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 0605-15 Na dubici

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 0605-15 Na dubici. Bod je v rovine u polní cesty do Pocapel, 400 m severne od silnice z Terezína do Nucnicek. Výhled je témer kruhový.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Ústecký kraj, Czechia

date approved: 7/9/2020

last visited: never

Image for TB 0605-13 Na vysoké meziview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 0605-13 Na vysoké mezi

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 0605-13 Na vysoké mezi. Bod je v rovine, tesne u silnice Terezín - Pocaply. Výhled není omezen.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Ústecký kraj, Czechia

date approved: 7/9/2020

last visited: never

Image for TB 1322-16 Veselíview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1322-16 Veselí

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 1322-16 Veselí. Bod je východne od silnice Treskonice - Tuchorice, nad srázem opuštené pískovny v malém akátovém lesíku, prístup okolo pole, výhled omezený stromy.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Ústecký kraj, Czechia

date approved: 7/9/2020

last visited: never

Image for TB 1322-10 Nad lesíkemview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1322-10 Nad lesíkem

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 1322-10 Nad lesíkem. Bod je na kraji malého lesíka nedaleko bývalého lomu, cca 1 km na SV od Tuchoric.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Ústecký kraj, Czechia

date approved: 7/9/2020

last visited: never

Image for TB 1322-17 U Petrovy rokleview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1322-17 U Petrovy rokle

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 1322-17 U Petrovy rokle. Bod je na jižní strane silnice Hrivice - Markvarec, u odbocky na polní cestu a nad strání. Témer neomezený výhled do polí.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Ústecký kraj, Czechia

date approved: 7/9/2020

last visited: never

Image for TB 1317-8 U cihelnyview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1317-8 U cihelny

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 1317-8 U cihelny. Bod je na križovatce polních cest severne od Hrivic a západne od Touchovic. Výhled není nicím omezen.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Ústecký kraj, Czechia

date approved: 7/9/2020

last visited: never

Image for TB 1318-34 Nad Perunemview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1318-34 Nad Perunem

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 1318-34 Nad Perunem. Bod je okraji lesa, východne od lomu. Výhled od bodu pouze na jihovýchod.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 7/9/2020

last visited: never

Image for TB 1323-17 Na mutejovickém vrchuview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1323-17 Na mutejovickém vrchu

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 1323-17 Na mutejovickém vrchu. Bod je 15 cm pod úrovní terénu východne od silnice Mutejovice - Krupá. Neomezený výhled.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 7/9/2020

last visited: never

Image for TB 1323-11 Krížkaview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1323-11 Krížka

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 1323-11 Krížka. Bod je u polní cesty poblíž místního vodojemu. Neomezený výhled.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 7/9/2020

last visited: never

Image for TB 1323-6 Kopaninaview gallery
Log it!

Czech Geodetic PointsTB 1323-6 Kopanina

in Czech Geodetic Points

Trigonometrický bod TB 1323-6 Kopanina. Bod je západne od silnice vodoucí od železnicní stanice Milostín do Kounova, na nejvyšším míste, vzdálenost od žel. st. 0,5 km. Výhled neomezený.

posted by: Groundspeak Premium Member ashberry

location: Středočeský kraj, Czechia

date approved: 7/9/2020

last visited: never

Total Records: 5196 Page: 1 of 208 prev<<<[12345678910]>>>next
Premium Member Downloads: download.GPX Lite File       download.LOC File       download .KML File (Google Earth)