By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

National House in Karlín by Karel Stolar - Prague, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 50° 05.628 E 014° 27.577
33U E 461347 N 5549198
Quick Description: The National House in Karlín is an Art Nouveau-classicist building in Prague-Karlín, originally serving cultural and social purposes.
Location: Hlavní město Praha, Czechia
Date Posted: 1/6/2019 2:20:46 AM
Waymark Code: WMZTZ3
Published By: Groundspeak Premium Member fi67
Views: 7

Long Description:
The building is a freestanding, three-storied cubicle in elevated stairway and a bended backyard. The central element of the building is a monumental three-armed staircase. From its deck is access to the balcony in the front of the building, below which is the underpass with the main entrance. Another balcony is turned north to the garden. The house has a mansard roof with shields and dormers.

The building was built in 1910-1911 according to the design of the architect Josef Sakar, the student of Josef Zítek. The Sakar was the representative of the Czech neo-Renaissance, among others the author of the Faculty of Philosophy at the Charles University and the State Printing House of the Centers in Ruzova Street. However, Karlín's realization is designed in the style of so-called Post-Secessionist Classicism. The authors of sculptural decorations are Antonín Štrunc and Otakar Rákosník.


The author of this painting is Karel Stolar. Karel Stolar is the book illustrator who is dedicated to creating drawings sights. You can find this painting in book 'Pražské domy vyprávejí - VI.'
This book is one of a twelve-part series of books describing structural changes and the development of cultural-historical monuments of Prague (houses, villas and palaces, library, banks, school, museum, hospital, farm, etc.).


=========================================================

Stavebním slohem karlínského Národního domu byl takzvaný postsecesní klasicismus. Uvnitr objektu bylo monumentální trojramenné schodište, z jehož podesty byl prístup na balkon v prucelí, pod ním vedl podjezd s hlavním vchodem. V suterénu byla kuchyne, lidová restaurace s vinárnou a zimní kuželník. O prízemí jsme se již zmínili; v prvním poschodí byl velký sál o výmere 210 m2 s jevištem 50 m2. Zbytek plochy prvního patra zabíraly chodby, šatna, dve prilehlé místnosti a malý sál. Oba sály mohly být v prípade potreby spojeny v jeden celek. Ve druhém poschodí bylo pet lóží, galerie, spolkové místnosti a byt restauratéra. K budove priléhaly dve verandy prístupné prímo z restauracní zahrady a nad nimi dve terasy. Schodište, obložené sliveneckým mramorem, bylo projektováno tak, aby v budoucnu sloužilo rovnež divadlu, které melo být k budove pristaveno. Zahradní restaurace mela neuveritelne velkou kapacitu, uvádí se, že pojala 2000 hostu. Národní dum mel elektrické osvetlení a byl vytápen parou a plynem. Plastickou výzdobu navrhli sochari Antonín Štrunc a Otakar Rákosník.

Do naší národní historie vstoupil Národní dum v Karline ve dnech 14. až
16. kvetna 1921. V tyto dny se v nem konal ustavující sjezd KSC, který rozhodl o bezpodmínecném prijetí jednadvaceti podmínek ke vstupu do Komunistické internacionály.

Tesne pred druhou svetovou válkou zakoupil budovu Národního domu Ceský rozhlas, ale užívat ji mohl až po válce.

V roce 1951, u príležitosti 30. výrocí vzniku KSC, byla na dum osazena kamenná pametní deska s textem: „V této budove se konal ve dnech 14. až 16. kvetna 1921 ustavující sjezd Komunistické strany Ceskoslovenska. Zde byla založena revolucní strana delnické trídy, která dovedla pracující Ceskoslovenska k vítezství.“ Navíc byla v roce 1964 budova Národního domu v Karline zapsána do Státního seznamu nemovitých kulturních památek. V roce 1978 byla dokonce vyhlášena národní kulturní památkou, samozrejme z ideových duvodu. Dnes už je minulostí nejen sjezd, ale i existence pametní desky, a Národní dum byl ze seznamu národních kulturních památek vyškrtnut.

Vedle studií pro nahrávání hudebních, cinoherních a literárne-drama- tických poradu se stala budova rozhlasu v Karline také sídlem regionálního vysílání pro hlavní mesto Prahu. Od roku 1990 nese toto studio Ceského rozhlasu název Regina Praha. V letech 1997-1998 došlo k citlivé modernizaci interiéru studií a jejich postupnému vybavování novou technikou. V prízemí na míste bývalé restaurace došlo k vybourání provizorních prícek a tím k obnovení puvodní stavební dispozice. Je tady sálová redakce zpravodajství Ceského rozhlasu Reginy Praha.
Website of painting. Exact URL of painting is required: [Web Link]

Artist: Karel Stolar

Date of Your Photograph: 11/12/2018

Medium of Painting: pen and ink

Date of Painting: Not listed

Visit Instructions:
Describe your visit, including the date, with as much detail as possible, and contribute at least one photo, original, different from those already in the gallery, if possible.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Paintings Then and Now
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.