By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Sokolovna - Koterov, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 42.866 E 013° 25.534
33U E 386500 N 5508070
Quick Description: Sokolovna - Koterov
Location: Plzeňský kraj, Czechia
Date Posted: 1/5/2019 8:42:05 AM
Waymark Code: WMZTV9
Published By: Groundspeak Premium Member wayfrog
Views: 11

Long Description:
Sokol in Koterov was founded in May 1919 as a branch of Sokol - Stary Plzenec. In 1929, it bought the unity of the inn at the village square with a garden and rebuilt it according to the plans of architect František Krásný, a devoted sokol, to the Sokol stand with a stage and a common room.

=========================================================

Sokol v Koterove byl založen v kvetnu roku 1919 jako odbocka Sokola – Starý Plzenec. V roce 1929 koupila jednota hostinec na návsi se zahradou a prestavela jej podle plánu Koterovského rodáka architekta Františka Krásného, oddaného sokola, na sokolský stánek s jevištem a spolkovými místnostmi. Sokolovne se dostalo názvu Malý Tyršuv dum, ponevadž autorem adaptace Tyršova domu v Praze, dríve Michnovo paláce, byl tentýž výše uvedený koterovský rodák architekt František Krásný. Rešení koterovské sokolovny vycházelo z plánu Tyršova domu. Od té doby se jednota zucastnila všech všesokolských sletu v Praze.

10. cervna roku 2006 byl zahájen provoz prístavby puvodní sokolovny. Duvodem k vybudování prístavby byla doposud neodpovídající hygienická zarízení, nedostatek šaten pro cvicící a nutný skladový prostor. Prístavba má v prízemí šatny pro muže a ženy, každá vybavená hygienickým zarízením vcetne sprch. Dále je v prízemí místnost pro uložení náradí a náciní a sklad oddílu tenisu. V prvním poschodí je spolecenská místnost, výborovna a kuchynka.

V jednote je zajištováno pravidelné cvicení clenu všech vekových kategorií. Cvicí zde oddíly všestrannosti (rodice s detmi, predškoláci, mladší a starší žákyne, mladší a starší žáci, dorostenky a dorostenci, ženy a muži), dále zde máme oddíl tenisu, aerobicu, jutsai – jitsu, a flobral. Celkový soucasný stav clenu je 190 z toho mládeže do 18-ti let je 97. Posledního XIV. Všesokolského sletu v Praze se zúcastnily clenové jednoty v sedmi sletových skladbách. V sokolovne jsou krome pravidelných cvicení porádány sportovní akademie. Sál se využívá jako jediná spolecenská místnost v obci, jsou zde porádány plesy, tanecní zábavy a ochotnická divadelní predstavení. V budove sokolovny je umístena pobocka mestské knihovny v Plzni a Hostinec u Šneka.
Currently in use by Sokol: yes

Date Built or Acquired: 1/1/1929

Related Website: [Web Link]

Visit Instructions:
Please post at least one photo of the building.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Sokol Centers
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.