By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

1708 - Statue of St. John of Nepomuk - Hadacka, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 57.680 E 013° 26.080
33U E 387729 N 5535504
Quick Description: A chronogram on the pedestal of the statue of St. John of Nepomuk
Location: Plzeňský kraj, Czechia
Date Posted: 11/18/2018 9:06:53 AM
Waymark Code: WMZJAM
Published By: Groundspeak Premium Member PISA-caching
Views: 3

Long Description:
The chronogram is located on the sandstone pedestal.
The inscription is somewhat dilapidated.
The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.
The year 1708 from the chronogram refers to erection of the statue.


The chronogram: sanCtI IoannIs De nepoMVCo
svatého Jana z Nepomuku

The other Latin inscription:
GLORIAE SANCTI IOANNIS DE NEPOMUCO
CZ: Sláve svatého Jana z Nepomuku

LAUDI PRAGENSIS CANONICI
CZ: Chvále pražského kanovníka

TRIUMPHO MARTYRIS SILENTIARII
CZ: Triumfu mucedníka místa mlcení

HONORI MAGNI FAMAE PATRONI
CZ: Pocte velkého povesti ochránce


=========================================================

Na dvou kamenných stupních, na nárožích okosených, je osazen hranolový, na nároží vyžlabený sokl, na bocích se ctvercovými zrcadly ve tvaru diamantu (s hrube opracovaným povrchem trojúhelných ploch). Na soklu osazen dvoudílný podstavec, který je ve spodní cásti stlacený a soudkove rozšírený a v horní cásti, oddelené oblounovou rímsou, hranolový s vyžlabenými nárožími. Steny spodního podstavce clení vpadlé obdélné výplne s oválne vydutými boky a steny horního obdélné výplne se ctvrtkruhove vykrojenými rohy (ve výplních ryté nápisy), vrchol horního podstavce ukoncuje profilovaná rímsa. Na ní na plintu v podobe oblak je umístena esovite prohnutá prostovlasá postava svetce v obvyklém šate, postava v kolenou mírne pokleslá (pravá noha je predsunutá, levá je pokrcena pod telem), hlava je priklonena ke kríži položenému na levém rameni, pravice je volne spuštena podél tela. U levé nohy leží biret, kolem hlavy mel svetec svatozár.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: sanCtI IoannIs De nepoMVCo

Pure chronogram?: yes

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.