By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

1728 - Burgher house - Plzen, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 44.971 E 013° 22.649
33U E 383118 N 5512043
Quick Description: A chronogram on the wall of burgher house
Location: Plzeňský kraj, Czechia
Date Posted: 11/18/2018 8:52:57 AM
Waymark Code: WMZJAG
Published By: Groundspeak Premium Member PISA-caching
Views: 4

Long Description:
The chronogram is located above a door of burgher house.
The inscription is somewhat dilapidated.
The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.
The year 1728 from the chronogram refers to reconstruction of the house.


The chronogram: aVXIL Iante Deo hanC MestL ereXit

=========================================================

ednopatrový zdený nárožní dum s mansardovou taškovou strechou obracející do Dominikánské ulice šestiosé zdobné prucelí s predstaveným dvouramenným schodištem a do Malé ulice šestiosé prucelí jednodušší. Nad schodištem dvouosý plochý rizalit, vyznívající do strechy segmentovým štítem, obtaženým vzdutou korunní rímsou, jež je profilovaná a celá znacne vyložena. V rizalitu prolomen portál pulkruhove zaklenutý s plochým ostením a znacne precnívajícím klenákem ve vrcholu archivolty, v jehož ploše vytesáno „boží oko“. Portál stíní zvlnená rímsa a pod ní v supraporte cteme chronogram:aVXIL Iante Deo hanC MestL ereXit /1728/.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: aVXIL Iante Deo hanC MestL ereXit

Pure chronogram?: yes

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.