By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

1720 - Statue of St. John of Nepomuk - Dobrív, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 42.995 E 013° 41.253
33U E 405389 N 5507947
Quick Description: A chronogram on the pedestal of the statue of St. John of Nepomuk beside old stone bridge
Location: Plzeňský kraj, Czechia
Date Posted: 11/18/2018 5:28:53 AM
Waymark Code: WMZJ8M
Published By: Groundspeak Premium Member PISA-caching
Views: 5

Long Description:
The chronogram is located on the sandstone pedestal.
The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.
The year 1720 from the chronogram refers to erection of the statue.

The chronogram: MatthIaeI Czapek eXpensIs aeDIfI(c)ata haeC statVa (+ 100)
The full Latin inscription: MATTHIAEI CZAPEK EXPENSIS AEDIFICATA HAEC STATUA IHS

CZ: Mateje Capka/Cápka náklady zbudována tato socha

=========================================================

Socha sv. Jana Nepomukcého zhotovena a vysvecena r. 1720, podstavec starší.
Most je dlouhý 20m, široký 4m a jeho výška nad hladinou potoka ciní 4m. Zídka je plná, omítaná. Na stredu mostu na parapetní zídce je osazena socha sv. Barbory držící v rukou kalich a kvety. Na zadní strane soklu datum 1791 a iniciály A. M. Vpravo pred vstupem na most stojí socha sv. Jana Nepomuckého v tradicním šate na jejímž podstavci jsou na všech ctyrech stranách umísteny slunecní hodiny. Podstavec pod sv. Janem Nepom. je starší než socha; dríve na nem stával kríž, který se nedochoval.
Text of the original chronogram: MatthIaeI Czapek eXpensIs aeDIfIata haeC statVa

Pure chronogram?: yes

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

Type of numerals used: Not listed

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.