By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

1742 - Statue of St. John of Nepomuk - Nekmir, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 51.299 E 013° 15.838
33U E 375212 N 5523952
Quick Description: A chronogram on the pedestal the statue of St. John of Nepomuk beside of Nekmir village
Location: Plzeňský kraj, Czechia
Date Posted: 11/17/2018 12:25:08 AM
Waymark Code: WMZJ0C
Published By: Groundspeak Premium Member PISA-caching
Views: 4

Long Description:
The chronogram is located on the sandstone pedestal.
The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are red color-coded from the rest of the text.
The year 1742 from the chronogram refers to erection of statue/reconstruction of the church.


The chronogram: perpetVae VeneratIonI DIVI IoannIs nepoMVCen fIerI et erIgI CVraVIet

The full Latin inscription:
PERPETUAE VENERATIONI DIVI IOANNIS NEPOMUCEN FIERI ET ERIGI CURAVIET
WENCESL(AUS) FRANCISC(US) STEFFA{N} P(LENO) T(ITULO) DIRECTOR AECONOMIAE
CZ: Vecné oslave svatého Jana Nepomuckého vzniknout a být vztycenu pecoval
Václav František Štefan, plným titulem reditel ekonomický


=========================================================

Na nízkém svahu u silnice pod dvema kaštany stojí na soklu se znacne prevýšeným dríkem a nekolikanásobne odstupnené patce a hlavici socha svetce v nadživotní velikosti, pískovcová, sokl žulový. Svetec hledí na kríž, který drží v obou rukou vpravo, levé rameno vytoceno dopredu. Draperie zrasena v melkých lehce zvlnených záhybech. Kolem hlavy svatozár se 7 hvezdami. Na soklu vytesán nápis s chronogramem.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: perpetVae VeneratIonI DIVI IoannIs nepoMVCen[I] fIerI et erIgI CVraVIet

Pure chronogram?: yes

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.