By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Uitkijktoren Mescherhei, Eijsden-Margraten, Netherlands
Posted by: Groundspeak Regular Member TeamYakara
N 50° 46.390 E 005° 44.863
31U E 693730 N 5628200
Quick Description: Look-Out Tower 360° vieuw, Heiweg, Eijsden-Margraten
Location: Limburg, Netherlands
Date Posted: 10/6/2018 10:53:36 AM
Waymark Code: WMZA0Y
Published By: Groundspeak Premium Member bluesnote
Views: 0

Long Description:
NL


Op de Mescherhei is een landmark gerealiseerd in de vorm van een moderne uitkijktoren die op vele verschillende manieren refereert aan de rijke historie van de plek. Er is informatie te vinden over het huidige landschap(gebruik) en dat uit het verre verleden. Dit gebeurt op een strategische plek waar in de omgeving veel waardevolle archeologische vondsten zijn gedaan, die in sommige gevallen uniek voor Nederland zijn te noemen en die gelegen is op de grens van de voormalige twee gemeenten Eijsden en Margraten. De plek die in de prehistorie al door rendierjagers gebruikt werd als uitzichtpunt krijgt zijn functie terug om de mens (opnieuw) bewust te maken van het landschap waarin hij zich begeeft. Door een toren van 9 meter hoogte neer te zetten wordt de beleving van het weidse panorama extra benadrukt en ontstaat de mogelijkheid om op unieke wijze informatie kenbaar te maken aan een breed publiek. Daarnaast is er in samenwerking met lokale ondernemers een belevingsboomgaard gerealiseerd met fruitbomen van oude rassen en informatie hierover.


EN

On the Mescherhei a landmark has been realized in the form of a modern watchtower (360° vieuw) that refers in many different ways to the rich history of the place. Information can be found about the current landscape (use) and that from the distant past. This takes place in a strategic location where many valuable archaeological finds have been made in the area, which in some cases are unique to the Netherlands and which is located on the border between the former two municipalities of Eijsden and Margraten. The place used by reindeer hunters in prehistoric times as a vantage point gets its function back to make (re) aware of the landscape in which it moves. By placing a tower of 9 meters high, the experience of the panoramic panorama is emphasized and the possibility is created to uniquely communicate information to a wide audience. In addition, an experience orchard has been realized in collaboration with local entrepreneurs with fruit trees of old varieties and information about this.
source:

(visit link)
Height of Look-Out Tower in feet: 30.00

Difficulty:

Opening times and fees:
24/7 ,free


Parking Area: Not Listed

Visit Instructions:
Please log only if you have been up there and you must include a photo of the scenic view from the top.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Look-Out Towers
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.