By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Historic Transformer Substation, Horní Bezdekov, Czechia
Posted by: Groundspeak Regular Member Olivetti
N 50° 04.942 E 014° 04.193
33U E 433455 N 5548203
Quick Description: [CZ] Distribucní zdená transformátorová stanice v obci Horní Bezdekov, okres Kladno [ENG] Distribution transformer substation (brick tower) in the village of Horní Bezdekov, Kladno district
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 9/19/2018 3:34:04 AM
Waymark Code: WMZ6KP
Published By: Groundspeak Premium Member Iris & Harry
Views: 9

Long Description:
[CZ] Trafostanice na nejnižší úrovni transformace elektrické distribucní síte, umístená v klasické zdené veži ctvercového pudorysu o výšce cca 8m. Tento druh rozvodny prímo dodává domácnostem a malým podnikum nízkonapetový výkon 400V / 230V. Je napájena z rozvodné síte 22 kV.
Provozovatel: CEZ Distribuce a.s.
Identifikacní císlo stanice: KL4272
Vstupní / výstupní napetí: 22kV / 0,4kV

[ENG] Transformer station at the lowest level of electric distribution network transformation, located in the classic brick tower of a square ground plan with a height of about 8 meters. This kind of substation directly supplies households and small businesses with a low-voltage power of 400V / 230V. It is powered by a 22 kV grid.
Operator: CEZ Distribuce a.s.
Station Identifier: KL4272
Input / Output Voltage: 22kV / 0.4kV
Creation date: 1927

Status: Active

Current use: Not listed

Visit Instructions:
To post a visit log for waymarks in this category, you must have personally visited the waymark location. When logging your visit, please provide a note describing your visit experience, along with any additional information about the waymark or the surrounding area that you think others may find interesting.

We especially encourage you to include any pictures that you took during your visit to the waymark. You do not have to be in the picture, neither does your GPSr.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Historic Transformer Sub-Stations Buildings
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.