By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Blue Church - Bratislava, Slovakia
Posted by: Groundspeak Premium Member PISA-caching
N 48° 08.604 E 017° 07.019
33U E 657475 N 5334406
Quick Description: Kostol svätej Alžbety (Modrý kostolík) / Church of St. Elizabeth, commonly known as Blue Church
Location: Bratislavský kraj, Slovakia
Date Posted: 9/11/2018 4:55:32 PM
Waymark Code: WMZ5A4
Published By: Groundspeak Premium Member rjmcdonough1
Views: 4

Long Description:
 
< SK >

"Kostol svätej Alžbety (ludovo Modrý kostolík) je secesná sakrálna stavba v bratislavskom Starom Meste.

Modrý kostolík stojí na okraji centra Bratislavy na Bezrucovej ulici. Bezrucova ulica bola pôvodne na zaciatku 20. storocia spojkou medzi Grösslingovou ulicou a Dostojevského radom. Kostolík s farskou budovou patril medzi prvé stavby, ktoré tu boli vystavané. Pôvodne patril do školského areálu a slúžil ako školská kaplnka oproti stojaceho gymnázia. Je zasvätený Alžbete Uhorskej, dcére uhorského krála Ondreja II. Kostolík mal byt jej symbolickým mauzóleom.

História výstavby

Kostol bol postavený v rokoch 1909 až 1913 podla projektu budapeštianskeho architekta Ödöna Lechnera; bol jedným z jeho posledných velkých diel. Základný kamen pre stavbu nového kostola položil 23. augusta 1909 zástupca ostrihomského arcibiskupa Klaudia Františka Vaszaryho dr. Šimon Való. Je to kostolík modrej farby v neprehliadnutelnom secesnom štýle. Charakteristický je svojou modrou omietkou a modro glazovanou strešnou krytinou. V dekorácii povrchov sa uplatnuje vrstvenie farebne odlíšených omietok a clenenie do polí mäkko rámovaných pásmi. Na hlavnej fasáde je talianska mozaika sv. Alžbety ako aj na hlavnom oltárnom obraze (olej na plátne) dominuje mozaika so sv. Alžbetou držiacou v nárucí ruže. Ödön Lechner v duchu svojho osobitého prejavu koncipoval stavby kostola ako jednolodový mäkko formovaný útvar, gradujúci do vertikály postrannej veže. Týmto zámerným historizmom chcel architekt Lechner vytvorit madarský národný sloh.

Motívy východnej proveniencie sú tu skôr tlmené, dá sa povedat, že prevažujú predlohy západné – románske. Napríklad je to možno badat na združených románskych oknách, prípadne na dvojstlpoch, ktoré lemujú hlavný a bocný vstup. Aj napriek týmto prvkom sa dá podotknút, že v modelácii plôch a vo vedení línií cítit dokonca barokovú vzletnost a secesnú vlácnost a ornamentálnost. Pôdorys je dynamicky tvarovaný s bocnými výklenkami.

Objem sa architekt snažil komponovat symetricky, ale s výnimkou vežicky, ktorú umiestnil bokom. Hlavným urcitým prostriedkom, ktorý dodáva vonkajšiemu vzhladu charakteristickú organickost, je „plynúce“ ohranicovanie otvorov a polí priecelia vyvýšenými pruhmi s oblými hranami.

Predlohou drobnej secesnej ornamentálnej výzdoby bola ruža – kvet spojený s legendou o sv. Alžbete.

Dokument pre základný kamen zostavil profesor gymnázia Jozef Volker. Na preparovanej koži je v strede obraz sv. Alžbety, vpravo je plán nového kostola, vlavo obraz gymnaziálnej budovy (gymnázium Grosslingova) a v pozadí silueta korunovacného dómu sv. Martina v Bratislave. Nad týmto obrazom nájdeme ornament so slovami: „Zlož si svoj klobúk, smrtelník, lebo miesto na ktorom stojíš je sväté.“ V kostolíku nájdeme ešte dva erby a to erb mesta Bratislavy a uhorský erb. Úvodné slová dokumentu znejú: „Som kostol pomenovaný po sv. Alžbete z rodu Arpádovcov. Postavit ma dalo uhorské královské Ministerstvo kultu a školstva, vdaka obetavosti obyvatelov slobodného královského mesta Bratislavy, v susedstve novopostaveného královského katolíckeho gymnázia.“

Architektúra

Kostolík sv. Alžbety je jednolodová stavba s pristavanou valcovitou vežou. Kostolík je pomerne malý a architekt na nom majstrovsky udržal jednotu v ornamentálnom tvarovaní. Pôvodne architekt plánoval kupolu na oválnom pôdoryse, ale nakoniec Lechner použil pásovú klenbu oválneho profilu, ktorý zakryl strmou valbovou strechou pokrytou krásnou modrou glazovanou škridlou. Konštrukcnou zaujímavostou sú klenby, ktoré sú zo železobetónu. Realizovala ich jedna známa bratislavská firma. Stavbu viedol bratislavský stavitel Anton Durvay. Dna 26. júna 1910 bol slávnostne vztýcený kostolný kríž a 14. mája 1911 boli inštalované zvony, ktoré postavil biskup dr. Medard Kohl.

V neskorších opisoch kostolíka cítit lútost nad tým, že sa pôvodná kupola nerealizovala. Lútost sa prejavila najmä preto, lebo viac zodpovedala predstavám o plne rozvinutej koncepcii madarskej secesie aj s jej ázijskými predlohami. Architekt Ödön Lechner sa však v závere svojej tvorby zdržiaval íst cestou hýrivých orientálnych výbojov. Aj na kaplnke sv. Alžbety je ústup od kupoly k strmej streche príklonom od orientálneho k európskemu. Po pôvodnom architektovom zámere predsa len ostala nejaká stopa. Nad kazatelnicou sa nachádza malá kupolka, ktorá je presnou zmenšeninou tej pôvodne uvažovanej hlavnej. Edmund Lechner ani vežicku neukoncil strmou špicatou kuželovou strechou, ktorú nakreslil na už spomenutom skoršom projekte, ale vrcholcom prilbicového tvaru.

Kostol má vdaka organickým plynúcim tvarom trochu záhadnú zoomorfnú mystickost aj v interiéri. Zvlnené rámovanie na miestach pod kupolou prechádza do zaujímavého motívu oblakov. Najpôsobivejšie pôsobia prvky madarskej secesnej proveniencie sú stlacené masívne oblúky nad oboma vstupmi. Nesú ich dvojice už spomínaných stlpov, ktoré sú velmi podobné románskym stlpom. Interiér symbolizuje ružový altánok už podla spomínanej legendy o dobrocinnosti sv. Alžbety, ktoré dary pre chudobných sa ihned v okamihu ohrozenia zmenili na kvety ruží.

Relikvie svätej Alžbety boli uložené s ostatkami sv. Klimenta Rímskeho, sv. Vincencie a sv. Teodory do hlavného oltáru. Nad hlavným oltárom je už spomínaný zavesený obraz sv. Alžbety rozdávajúcej milodary od Júliusa Túryho z roku 1911. Vysoké drevené svietniky po stranách oltára, zdobené ružami, vyhotovil ovela neskoršie rezbár Jozef Dorosinyi. Architekt Lechner situoval do interiéru šest nástenných malieb. Na vítazný oblúk Baránka Božieho, do lode obrazy svätých Arpádovcov. Obrazy boli namalované budapeštianskymi maliarmi Bezsédom a Zsillem.

Pri lavom múre kostolnej lode stojí bocný oltár zasvätený španielskej vizionárke svätej Terézii. Zdobí ho polychrómovaný reliéf sediacej Madony s klaciacou svätou Teréziou (dielo bratislavského sochára Alojza Rigeleho). V case vzniku oltára mu však dominoval nádherný mramorový reliéf modliacej sa manželky cisára Františka Jozefa I. Alžbety Bavorskej (rovnako dielo Alojza Rigeleho). V case silnejúcich protimadarských nálad po rozpade Rakúsko-Uhorska však reliéfnu dosku z múra odstránili. Aby sa predišlo jej zniceniu premiestnili ju najprv do Grasalkovicovho paláca a neskôr na faru, kde je dodnes.

V lavom zadnom rohu je nika so sochou sv. Antona Paduánskeho. Pri vchode na chór je drobný mramorový reliéf mladého Petra Szapáryho. Nika je pendatom valcovitej kazatelnice situovanej v protilahlom rohu lode.

Svojím výzorom na hmotu kostola nadväzuje kubiská budova fary postavená v hlbke záhrady. Je podobne zdobená vystupujúcim organickým lemovaním. Hoci je kostol tvarovaný najvolnejšie, aj tak je racionálna kostra jeho kompozície celkom zretelná.

Architekt Edmund Lechner sa na sklonku svojho života a tvorby nevydal na cestu subjektívneho voluntaristického skulpturálneho tvarovania, ale ostal na racionálnej, prehladnej kostre. Takisto sa nerád vzdával symetrie. Tu je iba jediná výnimka a tou je vežicka, co je tradicná nesúmerná figúra uhorskej školy."

Pramen: sk.wikipedia.org/wiki/Kostol_svätej_Alžbety_(Modrý_kostolík)

 
< EN >

"The Church of St. Elizabeth (Slovak: Kostol svätej Alžbety, Hungarian: Szent Erzsébet templom), commonly known as Blue Church (Modrý kostolík, Kék templom), is a Hungarian Secessionist (Jugendstil, Art Nouveau) Catholic church located in the eastern part of the Old Town in Bratislava, present day Slovakia. It is consecrated to Elisabeth of Hungary, daughter of Andrew II, who grew up in the Pressburg Castle (pozsonyi vár). It is referred to as "The Little Blue Church" because of the colour of its façade, mosaics, majolicas and blue-glazed roof. It was initially part of the neighboring gymnázium (high school) and served as the school chapel.

Architecture

The one-nave church was built in 1909-1913, four years after the plans of Ödön Lechner to build a church in the Hungarian Art Nouveau style. The so-called Hungarian secessionist style forms dominate in the church. Lechner also drew plans of the neighbouring gymnázium (high school) and of the vicarage (also in the Hungarian Secessionist style).

The ground floor of the church is oval. In the foreground there is a 36.8 metre high cylindrical church tower. At first, a cupola was planned, but was never constructed; instead, a barrel vault was built, topped by a hip roof. The roof is covered with glazed bricks with decoration, for the purpose of parting.

The main and side entrances are enclosed with Romanesque double-pillars, which have an Oriental feeling. Pillars are also located near the windows.

The façade was at first painted with light pastel colours. Later the church got its characteristic blue colour. A line of blue tiles and wave-strip encircles the church.

Interior

The interior is richly decorated with altarpieces. On the altar there is an illustration of St Elizabeth, depicted giving alms to the poor.

A model of the church is in Mini-Europe in Brussels, representing Slovakia."

Source: en.wikipedia.org/wiki/Blue_Church

Wikipedia Url: [Web Link]

Visit Instructions:
To post a visit log to this waymark you need to visit and write about the actual physical location. Any pictures you take at the location would be great, as well.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Wikipedia Entries
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Rikitan visited Blue Church - Bratislava, Slovakia 11/5/2018 Rikitan visited it