By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

’s Molenaarsbrug - Alphen aan den Rijn (NL)
Posted by: Groundspeak Premium Member Axel-F
N 52° 08.555 E 004° 38.823
31U E 612707 N 5778175
Quick Description: ’s Molenaarsbrug , a historic spot since 1654.
Location: Zuid-Holland, Netherlands
Date Posted: 6/12/2018 1:23:50 AM
Waymark Code: WMYG0Y
Published By: Groundspeak Premium Member iHam
Views: 3

Long Description:
Herberg De Vergulden Roskam
In 1654 wordt in geschiedenisboeken voor het eerst gesproken over een herberg op de plek van het huidige ’s Molenaarsbrug. Herberg De Vergulden Roskam. Een toepasselijke naam, want je kon er je paard en rijtuig stallen. Aan het erf legde de trekschuit aan, een schip dat vanaf de wal werd voortgetrokken. Later legden de stoombootdiensten hier aan.

Op 17 oktober 1860 krijgt de herberg officieel vergunning voor logement. Gasten kunnen vanaf nu tegen betaling overnachten op het erf.

Een nieuw pand, een nieuwe naam
Rond 1865 is het logement nagenoeg volledig afgebroken. Alleen de binnenmuren uit de 17e eeuw bleven gespaard. Na de heropbouw is het pand onherkenbaar veranderd. Er staat een haast compleet nieuw pand en de stallen zijn verdwenen. Restaurant ’s Molenaarsbrug is geboren.

Het perceel krijgt in de jaren hierna verschillende eigenaren die ieder hun eigen plannen trekken. Zo brengt een van de eigenaren de paardenstallen terug en heeft er zelfs voor bepaalde tijd een slijterij aangrenzend aan de herberg gezeten. Rond 1890 start weer een andere eigenaar het eerste cateringbedrijf van de gemeente, die toen nog Oudshoorn heette in plaats van Alphen aan den Rijn. Hij leverde diners en soupers aan huis.


De serre, het balkon en het torentje
Een aantal jaar later, in 1913, krijgt de herberg nogmaals een ingrijpende vernieuwing. De kenmerkende serre, het balkon en het torentje worden aangebouwd.

Uitstekende jaren
Op 17 mei 1950 opent vogelpark Avifauna aan de overkant van de Rijn. Drie jaar lang traden hier bijna wekelijks bekende Nederlandse en buitenlandse artiesten op. Bezoekers die van ver kwamen, overnachtten graag bij ’s Molenaarsbrug. Mede dankzij deze periode is de waarde van het perceel opgelopen van ƒ2.500 naar ƒ70.000.

’s Molenaarsbrug in de familie
In 1966 verkocht de toenmalige eigenaar van ’s Molenaarsbrug het perceel aan Bon Zaal. Bon werkt op dat moment al jaren in het restaurant en kent ‘s Molenaarsbrug door en door. Zeventien jaar later geeft hij het restaurant door aan zijn zoon, Jan Zaal. Weer een aantal jaar later komt ook dochter Willemien Zaal de zaak in.

In 2017 komt het restaurant in handen van de derde generatie van de familie Zaal. Selina en Martin Kalkhoven noemen zich vanaf nu de trotse eigenaren van restaurant ’s Molenaarsbrug. Jan en Willemien, de vader en tante van Selina, genieten vanaf dat moment van hun welverdiende pensioen, maar blijven desondanks op de achtergrond betrokken.

English
Inn De Vergulden Roskam
In 1654, for the first time in history books, an inn is located on the site of the current Molenaar Bridge. On 17 October 1860 the inn is officially licensed for accommodation. From now on guests can stay overnight in the yard against payment.
A new building, a new name
Around 1865 the guesthouse was almost completely demolished. Only the interior walls from the 17th century were saved. After the reconstruction the building has changed beyond recognition. There is an almost completely new building and the stables have disappeared. Restaurant 's Molenaarsbrug was born.
In the following years, the plot will have several owners who each draw their own plans. Around 1890 another owner started the first catering company of the municipality, which was still called Oudshoorn instead of Alphen aan den Rijn. He delivered dinners and suppers at home.
Excellent years
On May 17, 1950, bird park Avifauna opens on the other side of the Rhine. For three years, almost every week, well-known Dutch and foreign artists performed here
'S Molenaarsbrug in the family
In 1966, the then owner of 's Molenaarsbrug sold the plot to Bon Zaal. Bon works at that time for years in the restaurant and knows' s Molenaarsbrug through and through. Seventeen years later he passes the restaurant to his son, Jan Zaal. A few years later, daughter Willemien Zaal also enters the business.
In 2017, the restaurant will be owned by the third generation of the Zaal family. Selina and Martin Kalkhoven now call themselves the proud owners of restaurant 's Molenaarsbrug. Jan and Willemien, the father and aunt of Selina, have been enjoying their well-deserved retirement from that moment on, but nevertheless remain involved in the background.
Website: [Web Link]

Visit Instructions:
To post a log to waymarks in this category.
Post a picture of yourself, or your GPS at the location.
Tell us a little bit about your experience. Did you order anything, if so what did you order?
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Historic Eats
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Andre 61 visited ’s Molenaarsbrug - Alphen aan den Rijn (NL) 12/4/2018 Andre 61 visited it
Axel-F visited ’s Molenaarsbrug - Alphen aan den Rijn (NL) 7/16/2018 Axel-F visited it

View all visits/logs