By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Bývalý akcíz / Former Toll House - Vyšehrad, Praha, CZ
Posted by: Groundspeak Premium Member Noe1
N 50° 03.846 E 014° 24.960
33U E 458201 N 5545921
Quick Description: The house beneath Vyšehradská rocks served as a tax collector house since the tunnel was penetrated till 1942, when this tax was abolished.
Location: Hlavní město Praha, Czechia
Date Posted: 10/26/2017 5:07:38 AM
Waymark Code: WMWXG8
Published By: Groundspeak Premium Member Dragontree
Views: 19

Long Description:
Okolo tzv. uzavrených velkých mest Rakouska-Uherska jako byly napr. Víden, Praha, Brno, Lvov, Krakov, Linec a další byla vytvárena od 25. 6 .1829 tzv. Potravní cára. Tato fungovala jako kontrolní stanice na všech hlavních prístupových cestách do mesta. Pokud pricházející nesli urcité potraviny, museli za ne zaplatit stanovenou dan. Místu výberu dane se ríkalo akcíz,

Domek pod Vyšehradskou skálou sloužil jako akcíz od doby, kdy byl ve skále proražen tunel. Tato dan byla zrušena v roce 1942.


Around the so-called closed cities of Austria-Hungary such as Vienna, Prague, Brno, Lvov, Krakow, Linz and others, the so-called Food Line was created on 25 June 1829. This served as a control station on all major access roads to the city. If they were carrying certain foods, they had to pay for them the tax.

The house beneath Vyšehradská rocks served as a tax collector since the tunnel was penetrated in the rock. This tax was abolished in 1942.
Rating:

Visit Instructions:
Tell us about your visit. Please supply a couple of photographs. Do you know any historical information about this toll house.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Bygone Toll Houses
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.