By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

The house 'U Zelene zaby' by Karel Stolar - Prague, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 50° 05.256 E 014° 25.155
33U E 458454 N 5548531
Quick Description: The house 'U Zelene zaby' by Karel Stolar
Location: Hlavní město Praha, Czechia
Date Posted: 1/1/2017 11:33:15 AM
Waymark Code: WMTR1D
Published By: Groundspeak Premium Member fi67
Views: 25

Long Description:
The house 'U Zelene zaby' is located at the Square of Franz Kafka. It is the youngest square in the historic centre of Prague is. It rose 2000 out of the part of not wide U Radnice Street, where the native house of Franz Kafka used to stand earlier, as it is reminded by the relevant memorial tablet. U Radnice, Maislova a Kaprová Streets run into this mini-square.

The author of this painting is Karel Stolar. Karel Stolar is the book illustrator who is dedicated to creating drawings sights. You can find this painting in book 'Pražské domy vyprávejí VIII.'
This book is one of a twelve-part series of books describing structural changes and the development of cultural-historical monuments of Prague (houses, villas and palaces, library, banks, school, museum, hospital, farm, etc.).

=========================================================

Dum je prímou soucástí staromestského radnicního bloku. Do zdejšího šenku rád chodíval malír Pieter Breughel ml., který se rád hádal a popichoval druhé a vytvárel tak "brajgl". Dum je celý podsklepen, nahore je renesancní krov, kde se nalezly hodnotné malované stropy. Na dvore objektu zase archeologové nalezli tri rane stredoveké hroby, nejspíše už z 9. a 10. století se starobylými predmety. Dnes je zde Muzeum detské kresby.

Svuj název, který še poprvé objevuje v roce 1428 ve forme U Žáby, si dum vysloužil zrejme proto, že v minulosti byli jeho obyvatelé rušeni castým kvákáním tohoto obojživelníka. Ostatne i nekteré další domy v nejbližším okolí se svého casu nazývaly U Zlaté žáby, respektive U Cerné žáby. Krom toho víme, že v prostoru dnešního Mariánského námestí byla terénní prohluben a ríkalo se zde Na Louži, nebot se tu držela voda. I v minulosti zde stojící kostel zasvecený Panne Marii mel prídomek Na Louži. Terénní prohluben se asi dost casto nasytila nejen deštovou vodou, ale i vzedmutou hladinou Vltavy, jelikož breh mel prírodní charakter a rícní voda se nezrídka objevovala na staromestských ulicích. Žába, dnes oprávnene považovaná za velice užitecného, a tudíž chráneného živocicha, byla ve stredoveku jedním ze symbolu temných a necistých sil.
Website of painting. Exact URL of painting is required: [Web Link]

Artist: Karel Stolař

Date of Your Photograph: 12/30/2016

Medium of Painting: pen and ink

Date of Painting: Not listed

Visit Instructions:
Describe your visit, including the date, with as much detail as possible, and contribute at least one photo, original, different from those already in the gallery, if possible.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Paintings Then and Now
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Blogi visited The house 'U Zelene zaby'  by  Karel Stolar - Prague, Czech Republic 6/16/2018 Blogi visited it