By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Højdemærke Hvidbjerg Klitplantage - Denmark
Posted by: Groundspeak Premium Member kallehaugerne
N 56° 51.502 E 008° 19.674
32V E 459016 N 6301821
Quick Description: Universalkalot på toppen af en bakke i Hvidbjerg Klitplantage. Universal benchmark on top of a hill in Hvidbjerg Duneplantation.
Location: Denmark
Date Posted: 9/4/2016 1:45:09 PM
Waymark Code: WMT0PD
Published By: Groundspeak Regular Member duejensen
Views: 2

Long Description:
Bakken her i klitplantagen kaldes også Store Tyvbak. Der er adgang fra Vandværksvej (rød rute). Mærket står tæt på et træ og er delvist dækket af lavthængende grene.

The hill in this plantation is also called Store Tyvbak (big thief hill) Access from Vandværksvej (red trail). The mark is close to a tree and is partially covered by low hanging branches.
Fixpoint type: Universalkalot / Standardhat

Altitude / Højde: 25

Year/År: Not listed

Visit Instructions:
English:
To log a visit of waymark in this category, you have to post a photo where the point and eventually your GPS is visible. Also you have to post the coordinates and the height, you see on your GPS.

 

Dansk:
For at logge et besøg på et waymark i denne kategori, skal du poste et foto, hvor fixpunktet og gerne din GPS er synlig. I loggen skal du skrive koordinater og højdeaflæsning fra din GPS.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Danish Benchmarks
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.