No. 378, Zamek Plumlov, CZ
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 27.731 E 017° 00.683
33U E 645747 N 5480781
Quick Description: Plumlov Chateau
Location: Olomoucký kraj, Czechia
Date Posted: 10/14/2015 11:25:55 AM
Waymark Code: WMPRPN
Published By: Groundspeak Premium Member Arogant
Views: 44

Long Description:
EN
The chateau was built in the years 1680 - 85 by the Liechtensteins as a representative seat. It was originally designed as a magnificent structure, but during its completing started quarrels between the Liechtenstein family members and the building was stopped. Roofed over was only one of its parts, which has therefore very unusual looks. There have been located in the 19th cent, authorities and in 1931 got the whole Liechtenstein dominion as a part of the agrarian reform together with the unfinished chateau the state. In the 60th years of the 20th cent, have been made the most necessary repairs.

=========================================================

CZ
Zámek byl postaven v letech 1680 - 85 v tesné blízkosti plumlovského hradu bohatými Lichtenštejny jako reprezentativní sídlo, odpovídající jejich významu. Byl puvodne navržen jako honosná ctvercová budova se ctyrmi zámeckými krídly. Už behem stavby prvního krídla však došlo mezi Lichtenštejny ke sporum a stavba byla prerušena. Zastrešena byla pouze jeho jedna cást, která má proto velmi neobvyklý vzhled. V 19. století zde sídlily úrady a v roce 1931 bylo v rámci pozemkové reformy celé panství Lichtenštejnu i s nedostaveným zámkem zestátneno. V 60. letech 20. století byly provedeny nejnutnejší opravy.
Where can you get this wooden stamp.: Not Listed

Opening Times:
Duben a říjen víkendy a svátky 13:00 - 18:00 hodin Květen a září víkendy a svátky 10:00 - 18:00 hodin Červen až srpen denně mimo pondělí 10:00 - 18:00 hodin


Webpage: [Web Link]

Rating:

Visit Instructions:

Visiting of the waymark:

To log a waymark in this category, you have to personally visit the waymark location and post a photo of the tourist destination taken from the waymark coordinates.
Describe your visit and what you experienced.

Návštěva waymarku:

Abyste mohli waymark zalogovat jako navštívený, musíte osobně dojít na místo určené souradnicemi waymarku, vyfotit odsud turistický cíl, a fotografii nahrát k logu.

Budeme rádi, když se s námi podělíte také o zážitky spojené s návštěvou místa.

Wegpunktbesuch:

Um den Wegeunkt zu loggen, müßen sie die Stelle (Ort) erreichen,auf welche sich die Wegpunktkoordinaten beziehen, von dort das touristische Ziel fotografieren,Bild zum Logg hochladen.

Wir werden uns freuen ,wenn Sie uns dabei Ihre Erlebnisse mitteilen .

This Category was discussed in the forums. Please raise any questions there.
S otázkami týkajícími se kategorie se můžete obrátit na diskusní fórum.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Tourist Stamps Photos
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point