By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Tiberen - Copenhagen, Denmark
Posted by: Groundspeak Premium Member jemideam
N 55° 41.189 E 012° 33.913
33U E 346937 N 6173873
Quick Description: Bronzefiguren er kopi støbt efter en antik romersk skulptur i Musée du Louvre, Paris. The bronze sculpture is a copy cast from an ancient Roman sculpture in the Musée du Louvre, Paris
Location: Denmark
Date Posted: 1/28/2014 3:56:14 PM
Waymark Code: WMK18T
Published By: Groundspeak Premium Member Outspoken1
Views: 16

Long Description:
Figurgruppen blev opstillet 30. juli 1901 som pendant til Nilen. Selv om Tiber-floden er såre beskeden i forhold til Nilen, er den figurlige fremstilling af floden, der løber gennem Rom, en lige så vældig kæmpe.

Han hviler på sin albue og holder i den ene hånd et overflødighedshorn, i den anden et ror, symboliserende henholdsvis velstand og samfærdsel. Ved hans side ligger den romerske ulvinde, som dier tvillingerne Romulus og Remus. På bronzesoklens sider ses dyremotiver (heste, får, køer og tigre) samt figurer, der bader. Andre repræsenterer handelslivet.

Originalen blev fundet i 1512 i Isis-templet Iseo Campense nær S. Maria sopra Minerva, Rom.

ENG.
Figure Group was established 30 July 1901 as a counterpart to the Nile. Although the Tiber River is modest in relation to the Nile, the figurative manufacture of the river that runs through Rome, an equally powerful giant.

He rests on his elbow and holding in one hand a cornucopia, in the other a rudder, symbolizing respectively prosperity and travel. At his side is the Roman she-wolf that feeds the twins Romulus and Remus. On the bronze sides is seen animal motifs (horses, sheep, cows and tigers) and characters who bathe. Other represents commercial life.

The original was found in 1512 in the Temple of Isis Iseo Campense near S. Maria sopra Minerva, Rome.
Name or use 'Unknown' if not known: Tiberen

Figure Type: Human

Artist Name or use 'Unknown' if not known: uknown

Date created or placed or use 'Unknown' if not known: 30/07-1901

Materials used: Bronze . Granite

Location: Søtovet . Dronning Louises Bro

Visit Instructions:
Please upload at least one photo you have personally taken of the sculpture and tell us a little about your impressions of the piece. Additional photos are always appreciated.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Figurative Public Sculpture
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
64K RAM SYSTEM visited Tiberen - Copenhagen, Denmark 9/28/2015 64K RAM SYSTEM visited it
caramellie visited Tiberen - Copenhagen, Denmark 5/2/2015 caramellie visited it
Sikko visited Tiberen - Copenhagen, Denmark 5/10/2014 Sikko visited it

View all visits/logs