No. 1941, Expozice casu - Sternberk, CZ
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 43.769 E 017° 17.841
33U E 665559 N 5511086
Quick Description: Exposition of time, Sternberk
Location: Olomoucký kraj, Czechia
Date Posted: 8/31/2012 1:20:34 PM
Waymark Code: WMF6H3
Published By: Groundspeak Regular Member PaWcz
Views: 59

Long Description:
EN
The „Exposition of time” covers 10 rooms and is extensively broad and extends from space-time to atomic clock and modern methods of time measurement. This unique exhibition enables its visitors to explore the process of the birth of the universe and time as well as to discover the diversity of calendars and various conceptions of time in different cultures throughout centuries. It also describes the development of ancient clock and the principles of timekeeping.

The exhibition logo is placed at different locations - for example, in the guest book or on walls inside the building.

CZ
Prohlídková trasa Expozice casu v sobe zahrnuje 10 místností, které jsou vybaveny predevším exponáty ze sbírek Vlastivedného muzea v Olomouci, Národního technického muzea v Praze, Židovského muzea v Praze a Obuvnického muzea Zlín.

Expozice casu Charakter Expozice casu má široký záber od vesmírného casu k atomovým hodinám a nejmodernejším metodám merení casu. Návštevníkum tato ojedinelá expozice osvetlí mj. proces vzniku vesmíru a casu, predstaví rozdílnost kalendáru a casu v ruzných kulturách ruzných dob a popíše vývoj nejstarších hodin a principy merení casu.

S logem expozice se potkáte na ruzných místech - napr. v návštevní knize, na zdi muzea apod.
Opening Times:
http://www.expozicecasu.cz/?page=oteviraci_doba


Webpage: [Web Link]

Rating:

Where can you get this wooden stamp.: Not Listed

Visit Instructions:

Visiting of the waymark:

To log a waymark in this category, you have to personally visit the waymark location and post a photo of the tourist destination taken from the waymark coordinates.
Describe your visit and what you experienced.

Návštěva waymarku:

Abyste mohli waymark zalogovat jako navštívený, musíte osobně dojít na místo určené souradnicemi waymarku, vyfotit odsud turistický cíl, a fotografii nahrát k logu.

Budeme rádi, když se s námi podělíte také o zážitky spojené s návštěvou místa.

Wegpunktbesuch:

Um den Wegeunkt zu loggen, müßen sie die Stelle (Ort) erreichen,auf welche sich die Wegpunktkoordinaten beziehen, von dort das touristische Ziel fotografieren,Bild zum Logg hochladen.

Wir werden uns freuen ,wenn Sie uns dabei Ihre Erlebnisse mitteilen .

This Category was discussed in the forums. Please raise any questions there.
S otázkami týkajícími se kategorie se můžete obrátit na diskusní fórum.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Tourist Stamps Photos
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Blogi visited No. 1941, Expozice casu - Sternberk, CZ 9/30/2017 Blogi visited it
Monty&Miru visited No. 1941, Expozice casu - Sternberk, CZ 3/23/2014 Monty&Miru visited it
Chytasek visited No. 1941, Expozice casu - Sternberk, CZ 8/17/2013 Chytasek visited it

View all visits/logs