No. 586 Zamek Oslavany, CZ
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 07.605 E 016° 20.038
33U E 597320 N 5442402
Quick Description: Oslavany Chateau
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 5/19/2012 2:46:53 PM
Waymark Code: WMEEZ7
Published By: Groundspeak Regular Member PaWcz
Views: 53

Long Description:
EN
The Oslavany Chateau is a Renaissance rebuilding of an abandoned convent of Cistercian nuns of which an early Gothic Church of Our Lady and some parts in the chateau basement have been preserved.

In the 16th century Oslavany was owned by the Althan family who had more structures built. The most impressive architecture element of the great courtyard is the arcades.

In the second half of the 20th century the chateau was used as a warehouse and dilapidated. Today it is renovated and houses a brewery and restaurant, and two museum exhibitions of which one is devoted to power engineering and mining. In 1913 a thermal power station was built in Oslavany which was closed down and most of it was pulled down. The museum houses its historic control room. The other exhibition is the museum of fire fighting technology.


CZ
Zámek v Oslavanech je renesancní prestavba opušteného cisterciáckého kláštera a rane gotického kostela Panny Marie.

V 16. století Oslavany byly ve vlastnictví rodiny Althanských, kterí provedli vetší stavební úpravy. Nejpusobivejší prvek celého zámku je velké nádvorí a zde pak jeho arkády.

Ve druhé polovine 20. století byl zámek využíván jako skladište a velmi zchátral. Dnes je zámek postupne rekonstruován. Sídlí zde pivovar s restaurací, dve muzejní expozice, z nichž jedna je venované energetice a hornictví. V roce 1913 byla postavena tepelná elektrárna v Oslavanech, která byla pozdeji zrušena a vetšina z nich byla stržena. V muzeu je umístena jedna z historických kontrolních místností bývalé elektrárny. Další expozice muzeum je venována historii techniky hašení požáru.
Webpage: [Web Link]

Rating:

Where can you get this wooden stamp.: Not Listed

Opening Times: Not listed

Visit Instructions:

Visiting of the waymark:

To log a waymark in this category, you have to personally visit the waymark location and post a photo of the tourist destination taken from the waymark coordinates.
Describe your visit and what you experienced.

Návštěva waymarku:

Abyste mohli waymark zalogovat jako navštívený, musíte osobně dojít na místo určené souradnicemi waymarku, vyfotit odsud turistický cíl, a fotografii nahrát k logu.

Budeme rádi, když se s námi podělíte také o zážitky spojené s návštěvou místa.

Wegpunktbesuch:

Um den Wegeunkt zu loggen, müßen sie die Stelle (Ort) erreichen,auf welche sich die Wegpunktkoordinaten beziehen, von dort das touristische Ziel fotografieren,Bild zum Logg hochladen.

Wir werden uns freuen ,wenn Sie uns dabei Ihre Erlebnisse mitteilen .

This Category was discussed in the forums. Please raise any questions there.
S otázkami týkajícími se kategorie se můžete obrátit na diskusní fórum.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Tourist Stamps Photos
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Olii05 visited No. 586 Zamek Oslavany, CZ 10/16/2014 Olii05 visited it