Rotunda svatého Petra a Pavla, Starý Plzenec, PJ, CZ, EU
Posted by: Groundspeak Premium Member Arogant
N 49° 42.206 E 013° 28.494
33U E 390031 N 5506775
Quick Description: The Romanesque rotunda on the hill above Starý Plzenec.
Location: Plzeňský kraj, Czechia
Date Posted: 5/5/2012 1:58:42 PM
Waymark Code: WMEC2Q
Published By: Groundspeak Charter Member BruceS
Views: 49

Long Description:
Románská rotunda v kopci nad Starým Plzencem.
Rotunda byla postavena v druhé polovine 10. století. Podle nekterých zdroju byl u zasložení pražský biskup Vojtech.

Klenutá cást je pouze nad absidou, strecha rotundy mela trámovou strechu. Rotunda byla cást stredoveku ve špatném stavu, cást zdiva se zrítila, zustala v porádku pouze cást u výklenku.

Záchranu rotunde prinesla rodina Kokorovcu, kterí koupili toto panství. Rotundu nechali opravit. Vstupní cást je od té doby renesancní, na podlahu je použita dlažba z nedalekého kostela. Rotunda je vysvecena jako kostel svatého Petra a Pavla.

Protože rotunda stojí na velice významném archeologickém míste, byl zde pruzkum prováden nekolikrát. Spolu s archeologickým pruzkumem zde byli provádeny i záchranné práce. Byla opravována strecha, rotunda dostala nový strop a kríž na veži. Bohužel strop a kríž nejsou architektonicky odpovídající.

I když se puvodní predrománská podoba rotundy zachovala jen v torzu, je to nejstarší celistve dochovaná architektonická památka tohoto typu na ceském území.Tvorí vzácný príklad vývoje sakrálních staveb centrálního charakteru. Zajímavé a duležité je také to, že je spojena s rane stredovekým hradištem.

---

The Romanesque rotunda on the hill above Starý Plzenec.
The Rotunda was built in the second half of the 10th century. According to some sources, was at zasložení Prague Bishop Adalbert.

Arched part is only absid above, the roof of the rotunda was beamed roof. Rotunda was part of the Middle Ages in poor condition, part of the wall fell, it remained only in the right part of the niche.

Rescue rotunda brought Kokorovci family, who bought the estate. Rotunda had repaired. The input part is, since the Renaissance, is used on the floor tiles from the nearby church. The rotunda is consecrated as the Church of St. Peter and Paul.

Since the rotunda is a very important archaeological site, there was surveyed several times. Along with the archaeological survey was carried out here and rescue work. It was repaired the roof, got a new rotunda ceiling and a cross on the tower. Unfortunately, the ceiling and a cross are not architecturally relevant.

Although the original form of pre-Romanesque rotunda preserved only in the torso, it is the oldest integral architectural monument of this kind in the Czech area. It is rare example of the development of religious buildings of the central character. Interesting and important is that it is associated with early medieval fort.
Date the Church was built, dedicated or cornerstone laid: 1/1/1000

Age of Church building determined by?: Church website

If denomination of Church is not part of the name, please provide it here: catholic

If Church holds a weekly worship service and "all are welcome", please give the day of the week: Saturday

Primary website for Church or Historic Church Building: [Web Link]

If Church is open to the public, please indicate hours: Not listed

Indicate the time that the primary worship service is held. List only one: Not Listed

Street address of Church: Not listed

Secondary Website for Church or Historic Church Building: Not listed

Visit Instructions:
1) A photo of the church is required for visits to a waymark.

2) Please share some comments about your visit.

3) Additional photos are encouraged. If you can have information in addition to that already provided about this church, please share it with us.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest This Old Church
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
J.Kaas & family visited Rotunda svatého Petra a Pavla, Starý Plzenec, PJ, CZ, EU 3/8/2014 J.Kaas & family visited it
slava04 visited Rotunda svatého Petra a Pavla, Starý Plzenec, PJ, CZ, EU 9/13/2013 slava04 visited it
mirotiro visited Rotunda svatého Petra a Pavla, Starý Plzenec, PJ, CZ, EU 6/16/2012 mirotiro visited it

View all visits/logs