Bílá vež / White Tower, Strážnice, Czech republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Noe1
N 48° 54.045 E 017° 18.803
33U E 669536 N 5419002
Quick Description: Volne stojící zvonice - campanilla - u kostela sv. Martina / free-standing bell tower - campanilla - at church of st. Martin.
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 4/24/2012 12:35:37 AM
Waymark Code: WME9WC
Published By: Groundspeak Premium Member lumbricus
Views: 66

Long Description:
Volne stojící zvonice - campanilla - u kostela sv. Martina. Starší zdroje, vycházející z tradice, uvádejí, že je vež až 800 let stará. její soucasná podoba je ale mnohem mladší, pozdne renesancní, z doby kolem roku 1615. Prízemí je z kamene, další patra vyzdívána z cihel, z vnitrní strany neomítnutých. Puvodní renesancní okna byla v 2. polovine 19. století zúžena a upravena do tvaru novogotického lomeného oblouku.

Free-standing bell tower - campanilla - at church. Martin. Older sources, based on tradition, stating that it was a tower of up to 800 years old. its current form is much younger, late Renaissance, from about 1615. The ground floor is of stone, the other floors of the brick lining of the inside bare. Original Renaissance windows in the 2nd half of the 19th century narrowed and adapted to the shape of Gothic arches.
Address of Tower:
Strážnice, Czech republic


Number of bells in tower?: 2

Rate tower:

Tours or visits allowed in tower?: No

Still Operational: Not Listed

Relevant website?: Not listed

Visit Instructions:
Please post an original picture of the tower taken while you were there. Please also record how you came to be at this tower and any other interesting information you learned about it while there.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Bell Towers
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
jezevcik visited Bílá vež / White Tower, Strážnice, Czech republic 6/14/2016 jezevcik visited it
davidb11 visited Bílá vež / White Tower, Strážnice, Czech republic 7/2/2014 davidb11 visited it
ash99 visited Bílá vež / White Tower, Strážnice, Czech republic 6/9/2012 ash99 visited it
mitak visited Bílá vež / White Tower, Strážnice, Czech republic 6/9/2012 mitak visited it
st@nley visited Bílá vež / White Tower, Strážnice, Czech republic 5/15/2012 st@nley visited it
Farka visited Bílá vež / White Tower, Strážnice, Czech republic 5/5/2012 Farka visited it

View all visits/logs