No. 1350, Mesto Uhlirske Janovice, CZ
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 52.853 E 015° 03.983
33U E 504769 N 5525389
Quick Description: The town Uhlirske Janovice
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 3/28/2012 2:10:59 PM
Waymark Code: WME35X
Published By: Groundspeak Regular Member PaWcz
Views: 61

Long Description:
EN
Uhlírské Janovice is a small town in Kutná Hora District, Bohemia, in Czech Republic. The town is situated between ancient town Kutná Hora and Ledecko (a small town on the Sázava river bank).

Church of St. Giles - Uhlírské Janovice
The church of Sv. Jiljí is a precious Roman–Gothic sight. A Roman church (the current sacristy) was built on the site of an old pagan place of sacrifice in the 11th century.

The church of Sv. Jiljí is a precious Roman-Gothic sight. A Roman church (the current sacristy) was built on the site of an old pagan place of sacrifice in the 11th century. The Gothic church was built and decorated with frescos between the 13th and 14th century.

Frescos in the church can be dated back to the same time. The frescos depict the Crucifixion and Glorification of Jesus Christ and also of King Václav IV, King of Bohemia. Altars and the adjacent lich-house come from the Baroque period. In 1904 part of the church burnt down. The Gothic presbytery and frescos have, however, been preserved. The church was refurbished in its original style according to the plans of L. Labler between 1908 - 1909. The frescos were discovered in 1895 and renewed in 1953 by the painter Vladimír Terš.


CZ
Kostel sv. Jiljí v Uhlirskych Janovicich
Kostel sv. Jiljí je vzácná románsko-gotická památka. Románský kostel (soucasná sakristie) byl postaven na míste bývalého pohanského obetište v 11. století. Gotický kostel byl postaven a vyzdoben freskami mezi 13. a 14. století.

Fresky v kostele pochází pravdepodobne ze stejné doby. Fresky znázornují ukrižování Ježíše Krista a oslavují také krále Václava IV, krále Cech. Oltáre a prilehlých márnice pochází z období baroka. V roce 1904 cást kostela vyhorela. Gotický presbytár a fresky však byly zachovány. Kostel byl zrekonstruován v puvodním stylu podle plánu stavitele L. Labler v období 1908 - 1909. Fresky byly objeveny v roce 1895 a byly obnoveny v roce 1953 malírem Vladimírem Teršem.
Where can you get this wooden stamp.: N 49° 52.868 E 015° 03.840

Opening Times:
24*7


Webpage: [Web Link]

Rating:

Visit Instructions:

Visiting of the waymark:

To log a waymark in this category, you have to personally visit the waymark location and post a photo of the tourist destination taken from the waymark coordinates.
Describe your visit and what you experienced.

Návštěva waymarku:

Abyste mohli waymark zalogovat jako navštívený, musíte osobně dojít na místo určené souradnicemi waymarku, vyfotit odsud turistický cíl, a fotografii nahrát k logu.

Budeme rádi, když se s námi podělíte také o zážitky spojené s návštěvou místa.

Wegpunktbesuch:

Um den Wegeunkt zu loggen, müßen sie die Stelle (Ort) erreichen,auf welche sich die Wegpunktkoordinaten beziehen, von dort das touristische Ziel fotografieren,Bild zum Logg hochladen.

Wir werden uns freuen ,wenn Sie uns dabei Ihre Erlebnisse mitteilen .

This Category was discussed in the forums. Please raise any questions there.
S otázkami týkajícími se kategorie se můžete obrátit na diskusní fórum.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Tourist Stamps Photos
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Petrs11 visited No. 1350, Mesto Uhlirske Janovice, CZ 7/26/2015 Petrs11 visited it
Noe1 visited No. 1350, Mesto Uhlirske Janovice, CZ 1/5/2014 Noe1 visited it
jvladis visited No. 1350, Mesto Uhlirske Janovice, CZ 7/20/2012 jvladis visited it

View all visits/logs