De Voorste Molen - Kortenhoef (NL)
Posted by: Groundspeak Premium Member Axel-F
N 52° 14.194 E 005° 03.441
31U E 640484 N 5789345
Quick Description: Windmill in Kortenhoef (Utrecht, Netherlands)
Location: Utrecht, Netherlands
Date Posted: 3/22/2012 11:06:14 AM
Waymark Code: WME1Q0
Published By: Groundspeak Premium Member montythemule
Views: 0

Long Description:

bouwjaar: 1635

Molen type: Achtkante grondzeiler, binnenkruier

functie:Voorheen watermolen, thans woning

ligging: Aan de zuidwestkant van het Hilversumskanaal, 100 m ten noorden van de bocht in de N201, 900 m ten noordoosten van het dorp.

biotoop: De molen is aan de westzijde nog redelijk waarneembaar. De noordwestzijde is volkomen verbost. Op het molenerf rondom begroeiing; zwaar verwaarloosd. Of hier nog gedraaid kan worden is de vraag. Op grond hiervan is eerder sprake van een bedenkelijke biotoop

maalvaardig: nee inrichting: Voorheen stalen scheprad. Waterlopen gedempt. Gaande werk verwijderd op bovenwiel na. Thans woning.

Bijzonderheden
De polder Kortenhoef werd oorspronkelijk bemalen door drie molens: De Voorste, De Middelste en De Achterste Molen, die via een lange voorboezem op de Vecht uitmaalden. Door uitvening bestaat het westelijk gedeelte van de polder uit een aantal meertjes. De drie molens deden sedert de droogmaking van de Horstermeer in 1882 veel minder dienst daar er veel wegzijging van water naar deze nieuwe droogmakerij optrad. Toen de Achterste Molen door brand rond 1890 buiten bedrijf kwam werd hij dan ook niet meer hersteld maar gesloopt. In 1933 werd een nieuw elektrisch gemaal bij de Vecht gesticht door de aanleg van het Hilversumskanaal dat op polderpeil kwam te liggen. Daardoor verloren De Voorste en de Middelste Molen in 1935 hun uitgang naar de boezem. De Middelste Molen verbrandde in 1942. Tussen 1933 en 1957 verdwenen gaandeweg het gaande werk en het scheprad uit de Voorste Molen, en werden de waterlopen gedempt. De in verval geraakte molen kwam in 1957 in eigendom van de stichting die hem uitwendig liet restaureren. De molen is nu uitsluitend voor permanente bewoning in gebruik. De kap heeft enkele restanten van een staartconstructie zodat het aannemelijk is dat deze molen oorspronkelijk als buitenkruier is gebouwd. De naam "Molen van Gabriël" is ontleend aan de kunstschilder P.J.C. Gabriël (1828-1903), die enkele molens in dit gebied schilderde. Het is echter niet de molen op het bekende schilderij "De maand Julij".

Open voor publiek: nee

English (abstract):

De Voorste Molen (The Front mill), also called Gabriel, in Kortenhoef was built in 1635 and was builtm along with two other demolished mills, to drain the polder Kortenhoef. In 1957 the mill was sold to the Foundation "Mill Gabriel" who did some restoration on the exterior of the mill. Some essential parts of the mill on the inside are removed. The mill is now used as a house and can not be visited. The name Gabrial comes from the Dutch painter Gabriel Paul Joseph Constantin Gabriel, who made several paintings of this mill in the past.

http://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=676

Purpose: Water Pumping

Open to the public: no

Is This Windmill Functional?: Yes!

Windmill Farm: no

Museum on Site: no

Date of Manufacture: Not listed

Cost: Not Listed

Visit Instructions:
When logging a VISIT to a windmill that has been Waymarked, please take a a photograph of the Windmill and provide a summary of your visit. In this way we can track changes to the mills over the years
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Windmills
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Axel-F visited De Voorste Molen -  Kortenhoef (NL) 7/29/2011 Axel-F visited it