No.1556, Hrad Jencov, CZ
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 50° 02.175 E 013° 59.201
33U E 427433 N 5543153
Quick Description: Jencov Castle
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 3/11/2012 1:52:07 PM
Waymark Code: WMDYZZ
Published By: Groundspeak Regular Member PaWcz
Views: 58

Long Description:
EN
We can to find a remnants of the castle Jencová in central parts of Bohemia. We don't know when and by whom it was founded. The castle is also sometimes named as Jincov or Jenicov.

It was probably one of the smallest castle in Bohemia. It was one of the hunting castle of King Wenceslas I. It comes about from 13th century. The castle Jencov was built east of castle Krivoklát (visit link) and north of the city of Beroun (visit link) between high wooded hills on the rock. The rock was protected by stream Vuznice, when water more flooded created around the castle natural moat.

It was a small castle. The remnants of stone walls have two parts: a rectangular building and the square tower, built above and separate from the living quarters. This building is entered through the first floor of a wooden bridge. Yet well-preserved stone walls have traces of flat ceilings. The ground floor of living quarters are still visible two rooms, one of which is still in the side wall of the arched window. The entire building a castle was about 17 meters long and 9 meters wide.

When and why Castle Jencová was abandoned is unknown.

CZ
Zbytky hradu Jencová najdeme v centrální cásti Cech. Nevíme, kdy a kým byl založen. Hrad je také nekdy jmenován jako Jincov nebo Jenicov.

Pravdepodobne to byl jeden z nejmenších hradu v Cechách. Byl to jeden z loveckých hrádku krále Václava I. Hrad Jencov byl postaven na skále východne od hradu Krivoklát a na sever od mesta Beroun mezi vysokými zalesnenými kopci. Skála je chránena potokem Vuznice, který tvoril kolem hradu prírodní príkop.

Zbytky kamenných zdí mají dve cásti: obdélníkové stavby a ctvercová vež, postavenou nad a oddelenou od obytnou cásti. Dobre zachované kamenné zdi nesou stopy plochých stropu. V prízemí obytného objektu jsou stále zretelné dve místnosti. Celý objekt hradu byl asi 17 m dlouhý a 9 metru široký.

Kdy a proc byl hrad Jencov opušten není známo.
Opening Times:
24*7


Webpage: [Web Link]

Rating:

Where can you get this wooden stamp.: Not Listed

Visit Instructions:

Visiting of the waymark:

To log a waymark in this category, you have to personally visit the waymark location and post a photo of the tourist destination taken from the waymark coordinates.
Describe your visit and what you experienced.

Návštěva waymarku:

Abyste mohli waymark zalogovat jako navštívený, musíte osobně dojít na místo určené souradnicemi waymarku, vyfotit odsud turistický cíl, a fotografii nahrát k logu.

Budeme rádi, když se s námi podělíte také o zážitky spojené s návštěvou místa.

Wegpunktbesuch:

Um den Wegeunkt zu loggen, müßen sie die Stelle (Ort) erreichen,auf welche sich die Wegpunktkoordinaten beziehen, von dort das touristische Ziel fotografieren,Bild zum Logg hochladen.

Wir werden uns freuen ,wenn Sie uns dabei Ihre Erlebnisse mitteilen .

This Category was discussed in the forums. Please raise any questions there.
S otázkami týkajícími se kategorie se můžete obrátit na diskusní fórum.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Tourist Stamps Photos
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Blogi visited No.1556, Hrad Jencov, CZ 10/21/2016 Blogi visited it