No.1327, Prehrada Lipno - Sumava, CZ
Posted by: Groundspeak Premium Member pavlikVB
N 48° 38.012 E 014° 14.300
33U E 443882 N 5386998
Quick Description: CS: Prehradní nádrž je svou plochou o rozloze 4 870 ha nejvetším umelým jezerem v Ceské republice. / EN: Dam reservoir is with its area 4 870 ha largest artificial lake in Czech Republic.
Location: Jihočeský kraj, Czechia
Date Posted: 3/10/2012 9:42:14 AM
Waymark Code: WMDYNQ
Published By: Groundspeak Regular Member Pidalky
Views: 66

Long Description:
CS:
Prehradní hráz, 296 m dlouhá a 25 m vysoká, je na pravobrežní strane ze dvou tretin své délky zemní s návodním tesnícím jádrem, na levobrežní strane je zbývající cást hráze tížná betonová se dvema funkcními bloky. V techto blocích jsou umístena dve prelivová pole, dve základové výpusti a odber prumyslové vody. Hráz je situována v rícním km 329,543. Leží v nadmorské výšce 726 m n. m. a má objem 306 mil. m3 vody. Délka vzdutí je 48 km.

EN:
Dam, 296 m long and 25 m high, is on right side from two thirds of its lenght underground with caulk core, at left side is rest of dam made of concrete with two functional blocks. In these blocks are located two overflow fields, two outlets and extraction of industrial water. Dam is situated in river kilometer 329,543. It is located at latitude 726 above sea level and its volume is 306 mil. m3 of water. Its lenght is 48 km.

Link:
(visit link)
(visit link)
(visit link)
Opening Times:
viz: foto


Webpage: [Web Link]

Rating:

Where can you get this wooden stamp.: Not Listed

Visit Instructions:

Visiting of the waymark:

To log a waymark in this category, you have to personally visit the waymark location and post a photo of the tourist destination taken from the waymark coordinates.
Describe your visit and what you experienced.

Návštěva waymarku:

Abyste mohli waymark zalogovat jako navštívený, musíte osobně dojít na místo určené souradnicemi waymarku, vyfotit odsud turistický cíl, a fotografii nahrát k logu.

Budeme rádi, když se s námi podělíte také o zážitky spojené s návštěvou místa.

Wegpunktbesuch:

Um den Wegeunkt zu loggen, müßen sie die Stelle (Ort) erreichen,auf welche sich die Wegpunktkoordinaten beziehen, von dort das touristische Ziel fotografieren,Bild zum Logg hochladen.

Wir werden uns freuen ,wenn Sie uns dabei Ihre Erlebnisse mitteilen .

This Category was discussed in the forums. Please raise any questions there.
S otázkami týkajícími se kategorie se můžete obrátit na diskusní fórum.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Tourist Stamps Photos
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
TeamSO visited No.1327, Prehrada Lipno - Sumava, CZ 4/30/2017 TeamSO visited it
Hertogh visited No.1327, Prehrada Lipno - Sumava, CZ 4/7/2017 Hertogh visited it
castorka visited No.1327, Prehrada Lipno - Sumava, CZ 7/25/2016 castorka visited it
Rina. visited No.1327, Prehrada Lipno - Sumava, CZ 7/13/2016 Rina. visited it
Bella visited No.1327, Prehrada Lipno - Sumava, CZ 5/9/2016 Bella visited it
willy 98 visited No.1327, Prehrada Lipno - Sumava, CZ 8/5/2015 willy 98 visited it
Windego1 visited No.1327, Prehrada Lipno - Sumava, CZ 8/20/2013 Windego1 visited it

View all visits/logs