Kaple sv. Cyrila a Metodeje - Moravské Knínice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun
N 49° 17.300 E 016° 30.120
33U E 609222 N 5460594
Quick Description: CS: Osmistenná kaple sv. Cyrila a Metodeje u výhledu na Moravské Knínice. EN: Octagonal chapel of st. Cyril and Methodius near view to Moravské Knínice.
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 2/7/2012 4:04:01 AM
Waymark Code: WMDNVX
Published By: Groundspeak Premium Member PauloJota
Views: 68

Long Description:
CS:
Kaple byla postavena Josefem Cechem v roce 1862 a je oktagonálního pudorysu s predstavenými opernými pilíri na nároží ukoncenými sedlovou strechou. Kaple nemá trámovou vazbu, strešní krytina je položena do malty prímo na stropní klenbu.

Z vnitrního vybavení je nejvzácnejší obraz, který zachycuje príchod sv. Cyrila a Metodeje do Velehradu na Morave za casu vlády knížete Rostislava v roce 863. Obraz byl porízen v roce 1863 k tisíciletému výrocí. Dnes se díky opakovaným vloupáním do kaple obraz nachází v místním kostele sv. Markéty, se kterým byla kaple zarazena mezi kulturní památky.

EN:
The chapel was built by J. Cech in 1862 and has oktagonal building plan. In the interior is the most valuable painting, which depicts the arrival of St. Cyril and Methodius to Moravian Velehrad in 863. The painting was acquired in 1863 to one thousand anniversary. Today, because of repeated break-ins to the chapel is painting located in the local church of St. Margaret, witch is with the chapel classified as cultural monument od the Czech Republic.
Relevant Web Site: Not listed

Visit Instructions:
Give the date of your visit, a brief description of your experience, and post at least ONE ORIGINAL photo, if possible. Add any additional history or information that you may have about this building.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Octagon Buildings
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Olii05 visited Kaple sv. Cyrila a Metodeje - Moravské Knínice, Czech Republic 10/16/2013 Olii05 visited it
honza.h visited Kaple sv. Cyrila a Metodeje - Moravské Knínice, Czech Republic 8/12/2013 honza.h visited it

View all visits/logs