No.97, Polednik - Sumava, CZ
Posted by: Groundspeak Premium Member pavlikVB
N 49° 03.808 E 013° 23.755
33U E 382824 N 5435750
Quick Description: CS: 4,5 km jižne od obce Prášily nalezneme významnou dominantu Šumavského národního parku, rozhlednu Poledník v nadm. výšce 1315 m./ EN: 4,5 km to the south of the Prášily municipality stands an important landmark of the Šumava National Park
Location: Jihočeský kraj, Czechia
Date Posted: 1/29/2012 3:15:01 AM
Waymark Code: WMDM26
Published By: Groundspeak Regular Member PaWcz
Views: 62

Long Description:
CS:
Vyhlídková vež Poledník
-leží v nadmorské výšce 1315 m, výška veže je 37 metru, na rozhlednu vede 227 schodu
-ve vstupní chodbe jsou prezentovány tri lesní vegetacní stupne, kterými procházíte pri své ceste na Poledník:
-VI. smrko-bukový, VII. buko-smrkový a VIII. smrkový lesní vegetacní stupen
-v prvním patre je informacní bod
-druhé patro je venováno historii Poledníku
-ve tretím jsou výstavní prostory
-vyhlídková vež s ochozem se nachází zhruba ve výši devátého, respektive desátého patra a nabízí tak nádherný výhled na blízké i vzdálené okolí v plných 360°, jako na dlani jsou videt nejvyšší šumavské vrcholy napríklad Velký Javor (1456 m n. m. ), Malý a Velký Roklan (1453 a 1389 m n. m.) nebo Boubín (1362 m n. m.), casto bývají videt i Alpy

Až do roku 1989 patril Poledník do prísne strežené hranicní zóny. Na konci 60. let 20. století zde vznikl areál, který sloužil armáde jako základna protivzdušné obrany a odposlechová stanice. Po r. 1990 byl objekt armádou opušten a vež byla prebudovaná na rozhlednu. Ke zprístupnení došlo r. 1998.

Vzhledem k extrémním klimatickým podmínkám (mnohdy i v cervenci klesají teploty pod 0° C a sníh leží v okolí veže i v cervnu), je vež prístupná pouze v dobe letní sezóny, tedy od cervna do zárí.

V kvetnu a ríjnu bývá obvykle otevreno dle pocasí jen v sobotu a v nedeli.

EN:
Poledník viewing tower:
-The tower is located 1315 m above sea level and is 37 m high with 227 steps leading to the top.
-The entrance hall exhibits the three levels of forest vegetation which you walk through on your way to Poledník (Meridian).
-VI. Spruce-beech, VII. Beech-spruce and VIII. Spruce forest vegetation level
-There is an information point on the first floor
-The second floor is dedicated to the history of Poledník
-The exhibition hall is on the third floor
-The viewing tower with gallery is located at the level of the ninth to tenth floor and offers a wonderful view of the nearby and distant surrounding areas at a full 360 degrees and you can clearly see the highest peaks in Šumava, such as Velký Javor (1456 m above sea level), Small and Big Roklan (1453 and 1389 m above sea level) and Boubín (1362 m above sea level); you can often see the Alps.

Until 1989, Poledník belong to the strictly guarded border zone, a compound was developed here which served the army as an anti-aircraft protection base and tapping station. After 1990, the facility was abandoned by the army and the tower was reconstructed into a lookout tower. It was made opened to the public in 1998.

Due to extreme weather conditions (the temperature often drops below 0° C even in July and there is often snow around the tower, even in June), the tower is often open only during the summer season, i.e. from June to September.

In May and October, the tower is usually opened only if the weather conditions permit on Saturdays and Sundays.
Opening Times:
May: Sat and Sun / 10 - 16 hrs. June, September: Mon - Sun / 10 - 16 hrs. July, August: Mon - Sun / 10 - 18 hrs. October: Sat and Sun / 10 - 16 hrs. November - December: For groups by arrangement (tel.: Rokyta Information Centre 731 530 437)


Webpage: [Web Link]

Rating:

Where can you get this wooden stamp.: Not Listed

Visit Instructions:

Visiting of the waymark:

To log a waymark in this category, you have to personally visit the waymark location and post a photo of the tourist destination taken from the waymark coordinates.
Describe your visit and what you experienced.

Návštěva waymarku:

Abyste mohli waymark zalogovat jako navštívený, musíte osobně dojít na místo určené souradnicemi waymarku, vyfotit odsud turistický cíl, a fotografii nahrát k logu.

Budeme rádi, když se s námi podělíte také o zážitky spojené s návštěvou místa.

Wegpunktbesuch:

Um den Wegeunkt zu loggen, müßen sie die Stelle (Ort) erreichen,auf welche sich die Wegpunktkoordinaten beziehen, von dort das touristische Ziel fotografieren,Bild zum Logg hochladen.

Wir werden uns freuen ,wenn Sie uns dabei Ihre Erlebnisse mitteilen .

This Category was discussed in the forums. Please raise any questions there.
S otázkami týkajícími se kategorie se můžete obrátit na diskusní fórum.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Tourist Stamps Photos
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
ToRo61 visited No.97, Polednik - Sumava, CZ 1/27/2017 ToRo61 visited it
Arogant visited No.97, Polednik - Sumava, CZ 1/20/2017 Arogant visited it
Hrudkin visited No.97, Polednik - Sumava, CZ 10/10/2015 Hrudkin visited it
Gotici visited No.97, Polednik - Sumava, CZ 7/26/2011 Gotici visited it

View all visits/logs