Monument aan de Bosweg - Diever NL
Posted by: Groundspeak Premium Member dreamhummie
N 52° 51.463 E 006° 19.231
32U E 319606 N 5859806
Quick Description: The monument to the Bosweg to Diever (Westerveld) is a Boulder, where two plates are made. Het monument aan de Bosweg te Diever (gemeente Westerveld) is een zwerfkei, waarop twee gedenkplaatjes zijn aangebracht.
Location: Drenthe, Netherlands
Date Posted: 1/8/2012 6:59:21 AM
Waymark Code: WMDF9Q
Published By: Groundspeak Premium Member ištván
Views: 3

Long Description:
The monument to the Bosweg to Diever (Westerveld) is a Boulder, which two commemorative pictures are made. The stone is mounted on a marble slab. The whole is placed on a stone pedestal. On the plaque are the names of all the people of Diever who died during the Second World War.

The monument to the Bosweg to Diever (Westerveld) was founded in memory of all fellow citizens who died during the Second World War. Also reminds the monument to the ten hostages that on 10 april 1945, two days before the liberation of Diever, here are executed.

The names of the 10 victims on the plaque:

Harman Bennen, Klaas Daleman, Jan Houwer, Nicolaas Houwer en zoon Koop Houwer, Roelof Hunneman, Kornelis Kerssies, Hendrik Akkerman en de broers A.M.G. en J.A.C.M. Janssens uit Oss.

In the night of 7 and 8 april 1945 a large part of Drenthe groups parachutists landed in the Special Air Services (SAS), most of French descent. Their mission was committing sabotage actions and conquering some strategically important objects, but above all the creation of confusion among the occupiers. This they supported the Allied army, that Drenthe in a few days was approached. After their landing took the paratroopers to contact members of the Dutch Domestic armed forces. Also in Diever arrived at the Hezenes several French paratroopers.

The Drentse population was pleasantly surprised with the advent of the paratroopers. Their presence brought the population in a liberation vote. On 9 april 1945 were fleeing Germans and Dutch Germans shelled near geeuwenbrug and a day later, a number of the House next to the reformed during World in school by inhabitants of Diever beaten. Between that stood a man whose son during World in the Sicherheitsdienst in Steenwijk sat. The son was informed of the disorder in Diever. That same afternoon there were 150 German soldiers from Steenwijk on the bike to Diever to put things in order.

The German military is split into two groups. One group went looking for the French paratroopers. The other group started to arrest people at random. After the main street, a number of citizens was arrested en route to the General Cemetery were two evacuees of 8 and 14 years arrested from Oss. On the spot, the Group was supplemented by a trailer occupant, so that the number of hostages was eleven. The same afternoon behind the cemetery a gunfight took place. The coincidence wanted there were the French. That afternoon the Domestic armed forces sought contact with the paratroopers during World to move them more. When they bumped against two German soldiers. Architect Jan Koning was shot on the flight, while Hendrik Zoer injured knew to flee.

Against the evening arrived a German officer from Steenwijk. In the boswal he shot with an automatic rifle all down innocent civilians. Afterwards the remaining soldiers give the victims a fatal bullet in the neck. The only one who has survived the fusillade, was Koop Westerhof from Diever. He lay under another victim and heard the German soldiers say that for those two together one shot was enough. It was the rescue of Westerhof. He was hit, keep himself seeming death and fled away in the evening.


Het monument aan de Bosweg te Diever (gemeente Westerveld) is een zwerfkei, waarop twee gedenkplaatjes zijn aangebracht. De steen is bevestigd op een marmeren plaat. Het geheel is geplaatst op een stenen sokkel. Op de plaquette zijn de namen aangebracht van alle inwoners van Diever die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.

Het monument aan de Bosweg te Diever (gemeente Westerveld) is opgericht ter nagedachtenis aan alle medeburgers die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Ook herinnert het monument aan de tien gijzelaars die op 10 april 1945, twee dagen voor de bevrijding van Diever, hier zijn gefusilleerd.

De namen van de tien slachtoffers luiden:

Harman Bennen, Klaas Daleman, Jan Houwer, Nicolaas Houwer en zoon Koop Houwer, Roelof Hunneman, Kornelis Kerssies, Hendrik Akkerman en de broers A.M.G. en J.A.C.M. Janssens uit Oss.

In de nacht van 7 op 8 april 1945 landden in een groot gedeelte van Drenthe groepjes parachutisten van de Special Air Services (SAS), de meesten van Franse afkomst. Hun missie was het plegen van sabotageacties en het veroveren van enkele strategisch belangrijke objecten, maar bovenal het stichten van verwarring onder de bezetter. Hiermee ondersteunden zij het geallieerde leger, dat Drenthe op enkele dagen genaderd was. Na hun landing namen de para's contact op met leden van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. Ook in Diever kwamen op de Hezenes verscheidene Franse para's neer.

De Drentse bevolking was blij verrast met de komst van de para's. Hun aanwezigheid bracht de bevolking in een bevrijdingsstemming. Overdag werden direct tal van NSB'ers gearresteerd. Op 9 april 1945 werden vluchtende Duitsers en Nederlandse Duitsers beschoten nabij Geeuwenbrug en een dag later werd een aantal NSB'ers in de woning naast de gereformeerde school door inwoners van Diever afgetuigd. Tussen die NSB'ers bevond zich een man wiens zoon bij de Sicherheitsdienst in Steenwijk zat. De zoon werd op de hoogte gebracht van de wanorde in Diever. Nog diezelfde middag kwamen er 150 Duitse militairen vanuit Steenwijk op de fiets naar Diever om orde op zaken te stellen.

De Duitse militairen splitsten zich in twee groepen. Eén groep ging op zoek naar de Franse parachutisten. De andere groep begon willekeurig mensen te arresteren. Nadat aan de Hoofdstraat een aantal burgers was opgepakt, werden onderweg naar de Algemene Begraafplaats nog twee evacués van 8 en 14 jaar uit Oss gearresteerd. Ter plaatse werd de groep aangevuld met een woonwagenbewoner, zodat het aantal gegijzelden elf bedroeg. Diezelfde middag vond achter de begraafplaats een vuurgevecht plaats. Het toeval wilde dat daar de Fransen zaten. De Binnenlandse Strijdkrachten zochten die middag contact met de para's om hen te bewegen meer NSB'ers op te pakken, toen zij daar twee Duitse militairen tegen het lijf liepen. Verzetsman Jan Koning werd op de vlucht doodgeschoten, terwijl Hendrik Zoer gewond wist te vluchten.

Tegen de avond arriveerde een Duitse officier uit Steenwijk. Bij de boswal (waar nu de zwerfkei staat) maaide hij met een automatisch geweer alle onschuldige burgers neer. Daarna moesten de overige soldaten de slachtoffers een fataal nekschot geven. De enige die de fusillade heeft overleefd, was Koop Westerhof uit Diever. Hij lag onder een ander slachtoffer en hoorde de Duitse soldaten zeggen dat voor die twee samen één schot genoeg moest zijn. Het was de redding voor Westerhof. Hij werd wel geraakt, hield zich vervolgens uren dood en vluchtte 's avonds alsnog weg.

Bron: 4en5mei.
Date of Dedication: 4/11/1992

Property Permission: Public

Access instructions: Only at Daylight.

Location of waymark:
Bosweg
Diever, Drenthe Westerveld
7981 LE


Commemoration: In memory of all fellow citizens who died during the WWII.

Access times: Not listed

Website for Waymark: Not listed

Visit Instructions:
Include a photo containing, at minimum, the monument and your GPSr. We'd prefer a photo containing YOU at the monument, but we understand that some people are camera-shy.
Also include a bit about your visit here.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest World War II Memorials / Monuments
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
dreamhummie visited Monument aan de Bosweg - Diever NL 1/8/2012 dreamhummie visited it