Meanders of river Lucina - Havirov, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member RaďousCZ
N 49° 46.760 E 018° 25.233
34U E 314303 N 5517288
Quick Description: [ENG] Natural Monument Meanders of Lucina [CZ] Prírodní památka meandry reky Luciny
Location: Moravskoslezský kraj, Czechia
Date Posted: 1/1/2012 1:45:39 PM
Waymark Code: WMDE4Q
Published By: Groundspeak Premium Member Volcanoguy
Views: 62

Long Description:
[ENG]
Meanders of Lucina is a natural monument, which was proclaimed on the 1st January 1992. Is located on urban area of statutory town Havírov on its southwestern edge. Total area is 40.7 ha and is situated from 244 to 264 m elevation above sea-level. It consists of natural unregulated flow of the river Lucina, which winds through the length of approximately 2.5 kilometers of river meanders in several meters high sediments of clay. In the surrounding are situated wetlands, floodplain forests and larger secondary meadows.

[CZ]
Meandry Luciny je prírodní památka, která byla vyhlášena k 1. lednu 1992. Nachází se na území statutárního mesta Havírova na jeho jihozápadním okraji. Rozkládá se na celkové rozloze 40,7 ha a nachází se v nadmorské výšce 244 - 264 metru. Je tvorena prirozeným neregulovaným tokem reky Luciny, který se vine v délce cca 2,5 km rícními meandry v nekolikametrových hlinených naplaveninách, a na nej navazujícími mokrady, lužním porostem a vetšími druhotnými loukami.
Park Type: Wayside

Activities:
walking, picnic, watching river


Park Fees: Not listed

Date Established?: 1/1/1992

Link to Park: [Web Link]

Background: Not listed

Additional Entrance Points: Not Listed

Visit Instructions:
To log a visit to a waymark in this category, please include the following ...
1. A picture you took at the park.
2. Your favorite activity at the park.
3. How do you like the park.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest State/Provincial Parks
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
davidb11 visited Meanders of river Lucina - Havirov, Czech Republic 3/2/2017 davidb11 visited it
LUH0 visited Meanders of river Lucina - Havirov, Czech Republic 8/28/2014 LUH0 visited it
Nemo02 visited Meanders of river Lucina - Havirov, Czech Republic 2/8/2014 Nemo02 visited it
brzda_z_kanovic visited Meanders of river Lucina - Havirov, Czech Republic 8/22/2010 brzda_z_kanovic visited it

View all visits/logs