Standbeeld Bartje - Assen, Drenthe. Nederland.
Posted by: Groundspeak Premium Member ikkeben
N 52° 59.613 E 006° 33.905
32U E 336580 N 5874326
Quick Description: Standbeeld van Bartje Bartje Bartels is de hoofdfiguur uit de boeken van Anne de Vries Bartje Bartels is the main character in a series of Dutch books written by Anne de Vries at the beginning of the 20th century.
Location: Drenthe, Netherlands
Date Posted: 12/11/2011 3:31:29 PM
Waymark Code: WMDA11
Published By: Groundspeak Premium Member Outspoken1
Views: 17

Long Description:

Bartje Bartels is de hoofdfiguur uit de boeken van Anne de Vries. Het is een jongetje dat opgroeit in een arm Drents landarbeidersgezin en dat zich allengs steeds minder wil schikken naar zijn lot. Bartje's beroemd geworden uitroep als moeder bruine bonen opschept, en vader oproept tot gebed: "Ik bid nie veur bruune boon'n" ("Ik bid niet voor bruine bonen" ) is exemplarisch.

De Vries slaagt er in de onbekommerdheid van de jeugd helder neer te zetten: ondanks de armoe en sores van het arbeidersgezin onderneemt hij gebruikelijke kwajongensstreken. Tot nog diepere armoe vervalt het gezin wanneer vader Bartels, in opstand gekomen tegen zijn boer, zijn werk verliest nadat Bartje en diens broer Arie een streek hebben uitgehaald met boerenzoon Sikko.

Het vervolg op het boek Bartje is Bartje zoekt het geluk.

Bartje werd vertaald in het Duits, Zweeds, Fins, Deens, Noors, Tsjechisch en Hongaars.


Het standbeeld

Op 4 september 1954 werd in de tuin van het Drents Museum in het centrum van Assen, een beeld van Bartje onthuld. Het beeld werd gemaakt door Suze Boschma-Berkhout. Omdat dit stenen beeld geregeld vandalisme kreeg te verduren, werd door de beeldhouwster begin in 1982 een nieuwe, bronzen versie gemaakt. Het origineel staat nu in de hal van het Asser gemeentehuis.

Ook de bronzen versie van het beeld ontkwam niet aan vandalisme. In 1991 werd het beeld ontvreemd door een oudejaarsclub uit Oldeberkoop, alleen Bartjes klompen stonden nog op de sokkel. Eind november 2003 werd het beeld opnieuw ontvoerd. De zesvoudige verankering werd met geweld doorgezaagd. Vlak voor de kerst ontving het Dagblad van het Noorden een briefje dat het beeldje geplaatst was voor de voeten van het beeld van de legendarische Friese strijder Grote Pier in Kimswerd. De ontvoering was gepleegd door de oudejaarsvereniging uit Zorgvlied. Het beeldje werd eind januari 2004 teruggeplaatst waarbij de daders voor de kosten opdraaiden.

Hoewel de bevestiging werd verstevigd bleek dit toch nog niet voldoende. Op 1 mei 2004 was het opnieuw raak. Onverlaten haalden 's nachts het beeld weg. De volgende dag werd het in de berm van de weg door Bovensmilde teruggevonden met ernstige beschadigingen. Er wordt nagedacht het beeld te verhuizen naar een meer in het oog lopende plaats.Simple English

Bartje Bartels is the main character in a series of Dutch books written by Anne de Vries at the beginning of the 20th century. The stories are about a boy who grows up in a poor family in the countryside in Drenthe in the north-east of the Netherlands.

The author Anne de Vries is male. The name “Anne”, although usually a girl's name, can also be used as a boy’s name in Dutch, especially in the north where Frisian is spoken. It is pronounced “Oa-ne”.

Bartje (pronounce: “BAR-che”) is a boy whose father is a poor farmer. His parents expect him to become a farmer like his father, but Bartje has other ideas. Bartje starts work as an apprentice, but then his mother dies and he has to look after his younger brothers and sisters

Famous quotation

The most famous quotation from the Bartje books come in the story in which the family are sitting down to a meal. They are going to eat brown beans. Bartje hates brown beans and pulls his empty plate away when his mother wants to give him some. He refuses to say grace (to say a prayer to thank God for the food they are about to eat) and he says: Ik bid nie veur bruune boon'n (in modern Dutch: Ik bid niet voor bruine bonen, meaning: I don’t pray for brown beans). His parents are shocked and he gets into big trouble.

The Statue


On September 4, 1954 was in the garden of the Museum in the heart of Assen Drenthe, unveiled a statue of Bartje. The statue was made of stone by Suze Berkhout-Boschma . Because this statue had to endure regular vandalism, it is replaced by a new bronze statue made in 1982 by the sculptor. The original is now in the town hall of the Asser. Unfortunately it has been vandalized several times more.

Name or use 'Unknown' if not known: Bartje

Figure Type: Human

Artist Name or use 'Unknown' if not known: Suze Boschma-Berkhout

Date created or placed or use 'Unknown' if not known: 27/06/2007 Herplaatst / Replace

Materials used: Brons / Bronze

Location: In Assen toegankelijk voor iedereen. Public Area

Visit Instructions:
Please upload at least one photo you have personally taken of the sculpture and tell us a little about your impressions of the piece. Additional photos are always appreciated.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Figurative Public Sculpture
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
xizat visited Standbeeld Bartje - Assen, Drenthe. Nederland. 5/31/2017 xizat visited it
DosHermanas visited Standbeeld Bartje - Assen, Drenthe. Nederland. 3/8/2015 DosHermanas visited it
Heracross visited Standbeeld Bartje - Assen, Drenthe. Nederland. 5/13/2014 Heracross visited it
BeJan52 visited Standbeeld Bartje - Assen, Drenthe. Nederland. 8/18/2012 BeJan52 visited it
MoVeD visited Standbeeld Bartje - Assen, Drenthe. Nederland. 4/7/2012 MoVeD visited it
ikkeben visited Standbeeld Bartje - Assen, Drenthe. Nederland. 2/29/2012 ikkeben visited it

View all visits/logs