Poslední výstrely WW II v Plzni, U Prazdroje, PM, CZ, EU
Posted by: Groundspeak Premium Member Arogant
N 49° 44.821 E 013° 23.384
33U E 383994 N 5511748
Quick Description: Info table about last shots in the liberation of Pilsen 16th Armored Division, U.S. Army.
Location: Plzeňský kraj, Czechia
Date Posted: 11/11/2011 12:43:55 PM
Waymark Code: WMD2X4
Published By: Groundspeak Premium Member kJfishman
Views: 71

Long Description:
Je konec druhé svetové války, v Plzni jsou americtí vojáci, Nemci opouštejí svoje pozice a snaží si zachránit život. Jsme nedaleko pivovaru Plzenský Prazdroj, voják 16. obrnené divize americké armády pozvedá svou zbran a vypálí poslední salvy.
Je 6. kvetna 1945, válka už je na svém konci.

Tabulka na dome pripomíná událost z kvetna roku 1945, kdy zde padly jedny z posledních výstrelu pri osvobození mesta Plzne príslušníky 16. obrnené divize americké armády.

Na dome zustává kus puvodní omítky jako pripomínka války. I po 66 letech od konce WW II zustává v Plzni nekolik domu s omítkou, ve které jsou videt díry po kulkách.Tento je jeden z nich.


It's the end of World War II, in Pilsen are American soldiers, the Germans are leaving their positions and trying to save his life. We are located near Pilsner Urquell, a soldier of the 16th Armored Division, U.S. Army raises his gun and fired the last salvo.
Is 6 May 1945, the war is already at its end.

The table in the house recalls the events of May 1945, when there fell some of the last shots in the liberation of Pilsen 16th Armored Division, U.S. Army.

The house remains a piece of original plaster as a reminder of the war. Even after 66 years since the end of WW II remains in Pilsen several houses with plaster, which are visible bullet´s holes. This is one of them.
parking coordinates: N 49° 44.806 W 013° 23.478

Related links: Not listed

additional Related links: Not listed

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Last of its Kind
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
ToRo61 visited Poslední výstrely WW II v Plzni, U Prazdroje, PM, CZ, EU 1/1/2016 ToRo61 visited it
rictep visited Poslední výstrely WW II v Plzni, U Prazdroje, PM, CZ, EU 3/6/2013 rictep visited it
Blešáci visited Poslední výstrely WW II v Plzni, U Prazdroje, PM, CZ, EU 11/17/2011 Blešáci visited it

View all visits/logs