No. 1045, Zamek - Uhersky Ostroh, CZ
Posted by: Groundspeak Premium Member Bella
N 48° 59.130 E 017° 23.387
33U E 674838 N 5428595
Quick Description: Castle Uherský Ostroh
Location: Zlínský kraj, Czechia
Date Posted: 11/7/2011 3:04:16 AM
Waymark Code: WMD1QM
Published By: Groundspeak Regular Member PaWcz
Views: 68

Long Description:
Zámek Uherský Ostroh je na pohled bežným panským sídlem svého druhu – to jest, radovým renesancním zámkem ze 16. století. Ve skutecnosti však ostrožský zámek vznikl až postupne prestavbami duležitého královského hradu z druhé poloviny 13. století, který byl navíc za husitských válek významným centrem husitství v oblasti. Renesancní prestavba hradu za pánu z Kunovic byla tak dukladná, že jeho puvodní podobu odhalily až nedávné stavebne historické pruzkumy, po nichž následuje postupná obnova celého objektu. V nové dobe zámku na majestátním vzezrení ubrala jednak regulace reky Moravy, která jej až do 20. století obtékala, jednak likvidace jeho hospodárského zázemí a prilehlých zahrad. I tak predstavuje zámek Uherský Ostroh zajímavý turistický cíl v oblasti.

...

Castle is a common sight on the mansion of its kind - that is, ordinary Renaissance chateau from the 16th century. In fact, the castle was gradually rebuilt to an important royal castle from the 13th century, which was also during the Hussite Wars Hussite important center in the area. Renaissance reconstruction of the castle of the lords of Kunovice was so thorough that his initial appearance revealed until recent historic building surveys, followed by a gradual restoration of the building. In the new era castle on a spectacular appearance has reduced both the regulation of the Morava River, which it until the 20th obtékala century, both the liquidation of its economic base and the adjacent gardens. Even so, an interesting castle tourist destination in the area.
Opening Times:
Informační centrum Přízámčí Uherský Ostroh Po - Pá: 8.30 - 17.00 V letní sezóně navíc So a Ne 10.00 - 15.00 ... Information Center Přízámčí Uherský Ostroh Mon - Fri: 8.30 to 17.00 In summer also Sat and Sun from 10.00 to 15.00


Webpage: [Web Link]

Rating:

Where can you get this wooden stamp.: Not Listed

Visit Instructions:

Visiting of the waymark:

To log a waymark in this category, you have to personally visit the waymark location and post a photo of the tourist destination taken from the waymark coordinates.
Describe your visit and what you experienced.

Návštěva waymarku:

Abyste mohli waymark zalogovat jako navštívený, musíte osobně dojít na místo určené souradnicemi waymarku, vyfotit odsud turistický cíl, a fotografii nahrát k logu.

Budeme rádi, když se s námi podělíte také o zážitky spojené s návštěvou místa.

Wegpunktbesuch:

Um den Wegeunkt zu loggen, müßen sie die Stelle (Ort) erreichen,auf welche sich die Wegpunktkoordinaten beziehen, von dort das touristische Ziel fotografieren,Bild zum Logg hochladen.

Wir werden uns freuen ,wenn Sie uns dabei Ihre Erlebnisse mitteilen .

This Category was discussed in the forums. Please raise any questions there.
S otázkami týkajícími se kategorie se můžete obrátit na diskusní fórum.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Tourist Stamps Photos
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
jezevcik visited No. 1045, Zamek - Uhersky Ostroh, CZ 6/16/2016 jezevcik visited it
Todak visited No. 1045, Zamek - Uhersky Ostroh, CZ 4/6/2014 Todak visited it
st@nley visited No. 1045, Zamek - Uhersky Ostroh, CZ 5/31/2012 st@nley visited it
jirjel visited No. 1045, Zamek - Uhersky Ostroh, CZ 4/4/2012 jirjel visited it
mitak visited No. 1045, Zamek - Uhersky Ostroh, CZ 3/14/2012 mitak visited it
Druid.Panoramix visited No. 1045, Zamek - Uhersky Ostroh, CZ 3/12/2012 Druid.Panoramix visited it
syselpolni visited No. 1045, Zamek - Uhersky Ostroh, CZ 12/3/2011 syselpolni visited it

View all visits/logs