Sv. Antoninek - St. Anthony, CZ
Posted by: Groundspeak Premium Member Bella
N 48° 57.599 E 017° 28.411
33U E 681056 N 5425955
Quick Description: Krížová cesta u kaple Sv. Antonína/Calvary Chapel of St. Anthony
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 10/20/2011 5:02:50 AM
Waymark Code: WMCWR2
Published By: Groundspeak Premium Member sfwife
Views: 65

Long Description:
1 odsouzen lživými jazyky
2 z lásky k nám bere kríž
3 padá pro naši lenost
4 kdo bije syna trýzní matku
5 prispejte muži na pomoc
6 ukažte ženy své milosrdenství
7 padá pro naši smyslnost
8 zachrante matky, deti pro nebe
9 padá pro naši pýchu
10 zbavte se opilství a necistoty
11 tak svet odplácí svému osvoboditeli
12 odpouštím – miluji – žízním po vašem štestí
13 nazapomente na bolest mé matky
14 smrtí se život nekoncí pouze se mení

...


1 convicted of lying tongues
2 out of love for us takes the cross
3 Falls for our laziness
4 beats son who is being battered mother
5 men donate to help
6 women show their mercy
7 falls to our sensuality
8 save mothers, children of heaven
9 falls for our pride
10 get rid of drunkenness and impurity
11 to recompense their liberators world
12 forgive - love - I am thirsty for your happiness
13 nazapomente the pain my mother
14 death, life does not end only with the changes

Rímskokatolická farnost Blatnice pod Svatým Antonínkem
Blatnice pod Sv. Ant. c. 27
696 71 Czech Republic
Artist: Julius Pelikán

Date: 1949

Materials: Cihla/Brick

Web Site: http://www.youtube.com/watch?v=Lb71DeG7VEE

Visit Instructions:
Post an original photo of the stations--no GPS needed.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Outdoor Stations of the Cross
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
ToRo61 visited Sv. Antoninek - St. Anthony, CZ 6/2/2012 ToRo61 visited it
st@nley visited Sv. Antoninek - St. Anthony, CZ 3/30/2012 st@nley visited it
jirjel visited Sv. Antoninek - St. Anthony, CZ 3/28/2012 jirjel visited it
mitak visited Sv. Antoninek - St. Anthony, CZ 3/2/2012 mitak visited it
Druid.Panoramix visited Sv. Antoninek - St. Anthony, CZ 2/23/2012 Druid.Panoramix visited it
syselpolni visited Sv. Antoninek - St. Anthony, CZ 11/20/2011 syselpolni visited it

View all visits/logs