Synagogue Nitra, Slovakia
Posted by: Groundspeak Premium Member Arne1
N 48° 18.690 E 018° 05.180
34U E 283975 N 5355026
Quick Description: Synagogue from 1910, reconstructed 1996.
Location: Nitriansky kraj, Slovakia
Date Posted: 7/30/2011 12:10:05 AM
Waymark Code: WMC5ZZ
Published By: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team
Views: 26

Long Description:
[EN]
The Synagogue – (Pri Synagóge) – a protected cultural site. Built in 1910 – 1911 following the project of L.Baumhorn, designer of many other monumental synagogues across the former Hungarian Kingdom. It is a quadrate structure with multistorey galleries. The frontage is richly decorated using Byzantine and other Oriental patterns. Across the street, Uránia Cinema once stood, utterly destroyed by 1945 air raids.

[SK]
Budova nitrianskej synagógy vznikla v rokoch 1910-1911 podla projektu Leopolda Baumhorna v maursko-byzantskom stavebnom slohu.
V Nitre boli pôvodne 3 synagógy /prvá bola na Párovskej ulici medzi blokmi 207-208, druhá z r. 1818
na Párovciach, súcasná budova Synagógy je z r. 1910-1911/.
Dnešná, ako jediná zachovaná stavba je postavená z režného muriva, koncipovaná ako centrálna štvorhranná budova, ku ktorej vedú 2 schodištia. K južnej strane centrálnej hmoty budovy je pristavené priecelie s dvoma vežami, ktoré uzatvára vo vnútri predsien, schodište a sakristiu /dnes šatna/. Za obradovým priestorom na východnej strane budovy je pristavený polygonálny /5 strán 8-uholníka/ priestor.
Fasáda je clenitá, zvýraznená orientálnymi prvkami. Hlavný vstup do objektu z južnej strany budovy zvýraznujú mohutné drevené dreve a 5 mramorových schodíkov.
Interiér tvorí centrálny sienový priestor, ktorý vyústuje do kopule, po bokoch 4 hranolové piliere, ktoré podopierajú z troch strán obiehajúcu poschodovú emporu. Bocné prístavby vyplnajú tocité schodiská. Uprostred východnej steny centrálneho priestoru modlitebne je archa /dnes bez sviatostí/. Po stranách archy sekundárne vstupy do pravouhlého priestoru /šatna pre úcinkujúcich/, ktorý na poschodí polkruhovým oblúkom dosadá na stlpikovú balustrádu, celý priestor zaklenutý polkopulou. Pôvodný almemor v centrálnej casti synagógy sa nezachoval.
Okná na prízemí sú ukoncené do polkruhu, na stlpoch a stenách sú umiestnené svetlíky. Na úrovni poschodia sú steny prelomené rozmernými kružbovými oknami.
Orientálne prvky sú zdôraznené rastlinnou a geometrickou ornamentikou vyhotovenou kašírovaním, celý interiér je v bielej farbe. Interiér je osvetlený aj závesnými svietidlami /rekonštrukcia pôvodných svietidiel/.
Budova je od r.1982 v správe najprv Mestského národného výboru a teraz Mesta Nitra.
Generálna rekonštrukcia pozostávala z viacerých castí /opravy strechy, interiéru, exteriéru/ a zacala v r. 1983 s ukoncením v r. 2003.
Slávnostné znovuotvorenie Synagógy sa uskutocnilo 3.júla 2003 za úcasti vzácnych hostí a v spojení s vystúpením viacerých významných nitrianskych umelcov. Dnes je priestor Synagógy využívaný ako koncertná a výstavná sien mesta Nitry. Je priestorom pre divadelné, hudobné, scénické a iné predstavenia.

(www.nitra.sk)
Status: Converted to other use

Denomination/Group: Other

Address:
Pri synagóge
Nitra, Slovakia


Relevant Web Site: [Web Link]

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Synagogues
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
TeamSO visited Synagogue Nitra, Slovakia 5/9/2018 TeamSO visited it
GeoVašek visited Synagogue Nitra, Slovakia 7/20/2016 GeoVašek visited it
netvor visited Synagogue Nitra, Slovakia 5/16/2015 netvor visited it
Monty&Miru visited Synagogue Nitra, Slovakia 3/14/2013 Monty&Miru visited it

View all visits/logs