By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Danubiana Meulensteen Art Museum - Bratislava, Slovakia
Posted by: Groundspeak Premium Member Arne1
N 48° 02.064 E 017° 13.949
33U E 666417 N 5322534
Quick Description: Art Museum near Bratislava in Cunovo.
Location: Bratislavský kraj, Slovakia
Date Posted: 6/13/2011 1:50:49 AM
Waymark Code: WMBQC0
Published By: Groundspeak Premium Member silverquill
Views: 40

Long Description:
[EN]
On the 9th September 2000, less than 15 kilometres south of the centre of Bratislava, on the edge of a peninsula where the mighty Danube flows, the opening of one of the youngest museums of modern art in Europe - Danubiana - took place. The River Danube has lent the museum its name and the rest is the result of the enthusiasm and initiative of the Slovak gallery owner Dr. Vincent Polakovic and the financial resources of the Dutch collector and art patron Gerard H. Meulensteen.

The framework of its impressive architecture is formed by its unusual location on the borders of three neighbouring countries, Slovakia, Austria and Hungary, but above all by the superb contrast of the wide expanse of water, open air and the endless banks of a dam. This architecture evokes the shape of a Roman galley bound in the shallows of a river and its diversity provides the opportunity to put on a wide variety of exhibitions.

Shows by leading international artists are alternated in the great hall on the first floor. On the ground floor there is a gallery of contemporary art where the exhibits are on sale, a place for smaller scale exhibitions, an audio-visual centre and a lecture hall. The complex is completed by an art shop with a wide selection of catalogues, art publications, postcards, souvenirs, and the cosy Art Café, which extends beyond the gallery and allows visitors to sit right on the bank of the Danube. A newly set up park covering an area of 8000 m2 provides the possibility for presenting sculpture work. This reaches new dimensions against the backdrop of verdure, the expanse of water and the panorama of the distant city. On the threshold of the third millennium, this peninsula of art is awaiting your visit, offering a unique symbiosis of works of art, modern architecture and nature.


[SK]
Necelých 15 kilometrov južne od centra Bratislavy na cípe polostrova v strede mohutného toku Dunaja bolo 9. septembra 2000 otvorené jedno z najmladších európskych múzeí moderného umenia – Danubiana. Rieka Dunaj mu prepožicala svoje meno, to ostatné je výsledkom nadšenia a iniciatívy slovenského galeristu Dr. Vincenta Polakovica a financných prostriedkov holandského zberatela a podporovatela umenia Gerarda H. Meulensteena.

Nezvycajná poloha na rozhraní troch susediacich krajín - Slovenska, Rakúska, Madarska, ale predovšetkým velkolepý kontrast šírej vodnej hladiny, vysokej oblohy a nekonecných brehov hrádze vytvárajú rámec pôsobivej architektúry, evokujúcej tvary rímskej galéry uviaznutej na plytcine. Architektúra tu vo svojej rôznorodosti dáva príležitost mnohým výstavným aktivitám.

Vo velkých sálach na prízemí a na poschodí sa striedajú prehliadky popredných svetových umelcov, na prízemí je aj predajná galéria súcasného umenia, priestor pre komorné výstavy, audiovizuálne centrum i prednášková sála. Komplex doplna Art Shop s bohatým výberom katalógov, umeleckých publikácií, pohladníc, suvenírov a útulná Art Café, ktorá presahuje rámec interiéru a dovoluje návštevníkovi posediet si priamo na brehu Dunaja. Novozaložený park o rozlohe 8000 m2 dáva možnost prezentácie sochárskych diel, ktoré na pozadí zelene, vodnej hladiny a vzdialenej panorámy mesta dostávajú nové dimenzie. Polostrov umenia vás ocakáva na prahu tretieho tisícrocia a ponúka jedinecnú symbiózu výtvarných diel, modernej architektúry a okolitej prírody.

(www.danubiana.eu)
Name: Danubiana Meulensteen Art Museum

Location:
Danubiana Meulensteen Art Museum Bratislava - Čunovo - Vodné dielo 81000 Bratislava 1


Phone Number: +421-2-62528501

Web Site: [Web Link]

Agency/Ownership: Public

Hours of operation:
Summer: (1.V. - 30.IX.) 10:00-20:00 Winter (1.X. - 30.IV.) 10:00-18:00 MONDAY CLOSED / PONDĚLÍ ZAVŘENO


Admission Fee: 4eur / 2 eur

Gift Shop: yes

Cafe/Restaurant: yes

Visit Instructions:
Post one photo of the museum that is a different view from the one on the page, and describe your visit. Add any additional information that you may have about this building. A GPSr photo is NOT required.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Art Museums
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
TeamSO visited Danubiana Meulensteen Art Museum - Bratislava, Slovakia 3/26/2016 TeamSO visited it
Aquarius.1 visited Danubiana Meulensteen Art Museum - Bratislava, Slovakia 9/6/2014 Aquarius.1 visited it
Rikitan visited Danubiana Meulensteen Art Museum - Bratislava, Slovakia 11/26/2011 Rikitan visited it
Tygress visited Danubiana Meulensteen Art Museum - Bratislava, Slovakia 10/20/2011 Tygress visited it

View all visits/logs