By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Sobínský hrbitov / Sobín cementary - Czech republic
Posted by: Groundspeak Premium Member M+B
N 50° 04.115 E 014° 15.688
33U E 447147 N 5546517
Quick Description: Jednoduchý drive in waymark venovaná malebnému hrbituvku na okraji Prahy.
Location: Hlavní město Praha, Czechia
Date Posted: 6/9/2011 11:46:11 PM
Waymark Code: WMBPGF
Published By: Groundspeak Charter Member Max Cacher
Views: 100

Long Description:
V 19. stoletínacházeli zdejší obcané své poslední útocište na hrbitovech v okolních obcích, jako na konfesionálním hrbitove v Repích. V prvních dvou dekádách 20. století sloužila sobínským cást hrbitova v Hostivici. V roce 1921 schválila sobínská obec náklady na rozšírení hrbitova v Hostivici. „Dle protokolu sepsaného dne 13.4.1921 u okresní politické správy v Kladne pripadá z celkového nákladu potrebného na rozšírení hrbitova na obec zdejší 1.593K 21h...“ Cástka nebyla príliš vysoká, proto se sobínští obecní zastupitelé usnesli, že na rozšírení hrbitova pristoupí a náklad uhradí ze svého rozpoctu.

Hostivický hrbitov presto dál nevyhovoval potrebám obcí a tak byla v cervenci 1925 ustanovena komise pro zrízení nového hrbitova v Hostivici, do níž za Sobín byli zvoleni zástupci Antonín Vlcek a Antonín Kapalín. Zprvu byl postoj sobínských takový, že nejsou v zásade proti tomu, aby nová hrbitov byl vybudován v Hostivici, avšak po roce bylo rozhodnuto, že z financních duvodu bude „vec hrbitova odložena.“

Po nových volbách v roce 1927 se v prípravách na nový hrbitov v Hostivici pokracovalo, v lednu 1928 byl schválen pozemek, ale koncem roku 1928 meli v Sobíne jasno po svém. Do Hostivice se sdelilo, že „obec Sobín se jednání o stavbe nového hrbitova v Hostivici nezúcastní, ježto v prípade potreby postaví si hrbitov vlastní.“

V breznu 1930 predložil starosta Vladislav Novák plány na sobínský hrbitov, který mel být umísten u bažantnice mezi okresní silnicí na Brve a cestou od této silnice k Hostivici. Zacal jednat na Reditelství státních lesu a statku o možnosti odprodání tohoto pozemku a soucasne žádal o schválení plánu Státní regulacní komisi. Toto schválení se protahovalo a tak se v zárí 1930 pri jednání zastupitelstva všichni prítomní clenové odebrali na vybraný pozemek a hrbitov hned sami vytycili.

Dnes se nám to možná neuveritelné, ale zastupitelé ješte posléze vyzvali stavitele J. Hakla, aby prizpusobil plán hrbitova vybrané skutecnosti. Na stavbu byla schválena pujcka 100 000 Kc. Další pro soucasníky patrne zarážející informací je fakt, že tehdy pan Josef Kalous, aby se dosáhlo pravidelného tvaru, nabídl obci zdarma pozemek o výmere 58 sáhu ctverecních (cca 200m2).

S výstavbou vlastního hrbitova se zacalo v roce 1932, kdy byla v obecním rozpoctu vyhrazena cástka 45 425 Kc. Stavba byla prubežne financována až do roku 1938, kdy byl hrbitov dokoncen a otevren. Po užším ofertním rízení stavbu provádel p. Hakl z Hostivice. O dva roky pozdeji, v roce 1940 a 1941 bylo ješte provedeno odvodnení hrbitova. Puvabný hrbituvek místním dosud slouží a je jedním z nejmenších pražských hrbitovu s poctem cca 40 hrobu.

(Kniha o Zlicínu a Sobínu, Petra Kubíková a Dagmar Broncová)
City, Town, or Parish / State / Country: Not listed

Approximate number of graves: Not listed

Cemetery Status: Not listed

Cemetery Website: Not listed

Visit Instructions:


Post a Picture of the Cemetery into this Waymark gallery
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Worldwide Cemeteries
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Olivetti visited Sobínský hrbitov / Sobín cementary - Czech republic 2/21/2018 Olivetti visited it
Blogi visited Sobínský hrbitov / Sobín cementary - Czech republic 5/12/2013 Blogi visited it
pet@s visited Sobínský hrbitov / Sobín cementary - Czech republic 4/13/2013 pet@s visited it
taxoft visited Sobínský hrbitov / Sobín cementary - Czech republic 4/8/2013 taxoft visited it
Forsyte visited Sobínský hrbitov / Sobín cementary - Czech republic 9/15/2011 Forsyte visited it

View all visits/logs