OUH Massakren / The OUH massacre.
Posted by: Groundspeak Regular Member Team_Bellinge
N 55° 22.956 E 010° 22.045
32U E 586634 N 6138218
Quick Description: Kort historie om clearingsmord på OUH læger i 1945. / Short story about clearing murder OUH doctors in 1945.
Location: Denmark
Date Posted: 1/30/2011 4:08:26 PM
Waymark Code: WMAMPZ
Published By: Groundspeak Premium Member 3l diesel
Views: 22

Long Description:

I februar 1945 havde Danmark været besat af Tyskland i næsten fem år. Modstanden mod besættelsen havde særlig i det sidste halve år været voldsom med sabotage og stikkerlikvideringer. Likvideringerne blev ledsaget af en stadig skrappere tysk gengældelse i form af sprængninger af markante danske bygninger og drab på tilfældige danskere (såkaldte clearingmord). Årsagen til nedskydningen af de fire læger på Odense Sygehus var formentlig, at en modstandsgruppe få dage forinden havde hentet en hårdt såret kammerat på sygehuset og havde fået ham bragt i sikkerhed. Sygehuset var desuden rammen om en del illegal aktivitet, for eksempel som skjul for modstandsfolk. Under alle omstændigheder var lægerne på Odense Sygehus i alarmberedskab i februar 1945, blandt andet på grund af to forudgående mord på læger i Vejle. Men en gruppe fra det tyske politi Gestapo med både danske og tyske medlemmer havde om morgenen den 20. februar 1945, tvunget en læge ud af hans lejlighed og havde truet ham til at ringe på dørene med det signal, lægerne indbyrdes havde aftalt betød fred og ingen fare. Aktionen endte i nedskydningen af fire læger, skudt gennem hovedet i trappeopgangen på Kløvervænget 12B.

  In February 1945 Denmark had been occupied by Germany in almost five years. The resistance against the occupation had particularly in the last six years been dramatic with sabotage and sticks killings. The liquidation was accompanied by an ever harsher German retaliation in the form of explosions marked Danish buildings and killing at random Danes (so-called clearing murder). The reason for the shooting of the four doctors at Odense Hospital was probably that an opposition group a few days earlier had captured a seriously injured comrade in the hospital and had him brought in security. The hospital was also to host part of illegal activity, such as hiding resistance fighters. In any event, doctors at Odense Hospital in emergency preparedness in February 1945, was prepared because of two prior murders of doctors in Vejle. But a group from the German Gestapo police in both danish and german members had on the morning of the 20th February 1945, forced a doctor out of his apartment and had threatened him to ring at the doors using a signal the doctors had agreed among themselves meant peace and no danger. The action ended in the shooting of four doctors, shot through the head on the staircase in Kløvervænget 12B.

Property Permission: Public

Access instructions: Mindepladen er i opgangen en etage op. / Enter 12B and just up the first stairs.

Location of waymark:
Odense Universitetshospital
Kløvervænget 12B
Odense C, Denmark Danmark
5000


Commemoration: Til minde om de dræbte læger. / In memory of the killed doctors.

Date of Dedication: Not listed

Access times: Not listed

Website for Waymark: Not listed

Visit Instructions:
Include a photo containing, at minimum, the monument and your GPSr. We'd prefer a photo containing YOU at the monument, but we understand that some people are camera-shy.
Also include a bit about your visit here.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest World War II Memorials / Monuments
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
obak81 visited OUH Massakren / The OUH massacre. 10/10/2017 obak81 visited it
Team Ove visited OUH Massakren / The OUH massacre. 1/18/2012 Team Ove visited it

View all visits/logs