Letnany - Prague Metro (Czech Republic)
Posted by: Groundspeak Regular Member L@Troj
N 50° 07.550 E 014° 30.875
33U E 465302 N 5552734
Quick Description: CZ: Stanice Letnany je dlouhodobe koncová stanice linky C. EN: The Letnany Station has been the terminal station of the line C.
Location: Hlavní město Praha, Czechia
Date Posted: 12/28/2010 3:17:34 AM
Waymark Code: WMACWM
Published By: Groundspeak Premium Member superstein
Views: 137

Long Description:
CZ:

Letnany je stanice metra v Praze, která leží cca jeden kilometr jižne od Letnan, na hranici katastrálních území Letnany a Vysocany blízko trojmezí se Kbely, a je soucástí úseku IV.C2 z Ládví do Letnan. Stanice je otevrena verejnosti od 8. kvetna 2008.

Charakteristika stanice:

Stanice Letnany je dlouhodobe koncová stanice linky C. Je umístena do zatím volného prostoru východne od okružní križovatky spojující ulice Beranových a Prosecká a jižne od plánovaného prodloužení Tupolevovy ulice.

Stanice je hloubená, má ostrovní nástupište a dva vestibuly, každý z nich je propojen s nástupištem pevným schodištem, dvojicí eskalátoru a výtahem. Jižní vestibul obsluhuje Pražský veletržní areál (PVA) a cást parkovišt (nyní je ale otevrený jen jeden), severní zajištuje prestup z návazné autobusové dopravy. Zde je ukonceno cca 10 linek PID a 8 linek pres stanici projíždí. K dispozici je i záchytné parkovište P+R.

Nástupište stanice je v hloubce 10,3 m pod úrovní terénu. Nosnou konstrukci tvorí uzavrený monolitický železobetonový rám.

Zdroj informací: "http://cs.wikipedia.org/wiki/Let%C5%88any_%28stanice_metra_v_Praze%29"

EN:

Letnany is one of the stations of the Prague underground. The station is located about one kilometre south of Letnany, on the border between areas Letnany and Vysocany, near a tripoint with Kbely, and it belongs to the section IV.C2, connecting Ládví and Letnany. The station is opened from 8 May 2008.

Station characteristics:

The Letnany Station has been the terminal station of the line C. It is located east from the street crossing (streets Beranových and Prosecká) and south from Tupolevova street.

The station is excavated, has an island platform and two entrance halls, each of them connected with the platform by a staircase, two escalators and a lift. The south hall serves to the Prague Exhibition Centre (PVA) and a parking, the north hall connects the platform with bus stops. There are 18 bus lines of PID (Prague Integrated Transport) and one parking "P+R" (park and ride).

The platform is 10,3m under ground. The supporting structure of the platform is made from closed monolithic reinforced concrete.

Source of the information: "http://en.wikipedia.org/wiki/Let%C5%88any_%28Prague_Metro%29"
Is there other puplic transportation in the area?: Yes

What level is the station?: Below street level

Visit Instructions:
You must upload at least two photo's:
A photo of the name of the station.
And a photo of the entrance of the station.
The station must be connected to a metro/subway rail-system.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest The Underground
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
obludak visited Letnany - Prague Metro (Czech Republic) 3/12/2017 obludak visited it
Mefistoteles visited Letnany - Prague Metro (Czech Republic) 10/11/2016 Mefistoteles visited it
Blogi visited Letnany - Prague Metro (Czech Republic) 4/19/2015 Blogi visited it
Jezebull visited Letnany - Prague Metro (Czech Republic) 12/31/2014 Jezebull visited it
Cimrman visited Letnany - Prague Metro (Czech Republic) 7/17/2014 Cimrman visited it
Petrs11 visited Letnany - Prague Metro (Czech Republic) 9/5/2013 Petrs11 visited it
Nekra visited Letnany - Prague Metro (Czech Republic) 10/3/2012 Nekra visited it
Dobesch visited Letnany - Prague Metro (Czech Republic) 1/17/2012 Dobesch visited it
Velicenstvo visited Letnany - Prague Metro (Czech Republic) 10/23/2011 Velicenstvo visited it
marek007 visited Letnany - Prague Metro (Czech Republic) 1/21/2011 marek007 visited it
L@Troj visited Letnany - Prague Metro (Czech Republic) 8/11/2008 L@Troj visited it

View all visits/logs