By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Mill of Kralovec/ Královcuv mlýn
Posted by: Groundspeak Regular Member Waupe
N 49° 11.588 E 014° 26.638
33U E 459487 N 5449074
Quick Description: Královcuv mlýn/ Hnevkovice. Mill of Kralovec/ Hnevkovice.
Location: Jihočeský kraj, Czechia
Date Posted: 10/26/2010 7:54:11 AM
Waymark Code: WMA0FQ
Published By: Groundspeak Premium Member tiki-4
Views: 97

Long Description:
CZ: Královcuv mlýn. V Hnevkovicích na pravém brehu je v sousedství jezu dochována budouva vodního obilního mlýna , využívajícího sílu reky Vltavy. K pohonu puvodne sloužilo 5 drevených vodních kol na spodní vodu, pozdeji byl pohánen Kaplanovou turbínou. Mlýn je poprvé zminován již r. 1490, soucasná podoba zdené reprezentativní budovy pochází z prestavby v letech 1922 - 1923. Mlýn je posledním dochovaným v jižní cásti stredního Povltaví, s provozuschopnou cástí technologického zarízení, nyní slouží k výrobe energie (interiéry nejsou prístupné).

EN: Mill of Kralovec. In Hnevkovice on the right bank of the weir is in the neighborhood are preserved budouva water grain mill, using the power of the river Vltava. The drive originally served five wooden water wheels on ground water, and was later driven Kaplan turbine. The mill is first mentioned as early as 1490, the current form of representative brick building dates from the rebuilding in the years 1922 - 1923. The mill is the last surviving in south-central Povltavi with operable parts of technological equipment now used to generate energy (the interiors are not accessible).

Current Status: Still In Use

Current Use: Hydroelectric power station

Visit Instructions:
Provide a picture of your visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Water Mills
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Monty&Miru visited Mill of Kralovec/ Královcuv mlýn 11/12/2013 Monty&Miru visited it