Klášter Sázava, Monastery Sázava,CZ
Posted by: Groundspeak Premium Member kladina
N 49° 52.653 E 014° 53.884
33U E 492676 N 5525021
Quick Description: Klášter Sázava Monastery Sázava in Czech republic
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 11/30/2009 12:35:49 AM
Waymark Code: WM7T77
Published By: Groundspeak Premium Member silverquill
Views: 131

Long Description:
Národní kulturní památka. Zámek leží pri pravém brehu reky Sázavy. Puvodne se jednalo o klášter, který byl založen kolem roku 1032 poustevníkem Prokopem, za vydatné podpory knížete Oldricha. Tak to alespon lící legendy o sv. Prokopovi. Pro klášterní rád byla prijata benediktínská rehole, používala však slovanskou liturgii. Klášter se brzy stal významným centrem slovanské vzdelanosti a kultury. Mel silnou vazbu na východní Evropu. V první polovine 12.stol. byl areál kláštera prestaven románsky a v roce 1305 goticky. Z té doby pochází kapitulní sín. Je to nejpozoruhodnejší cást gotické stavby jak po stránce architektonické tak i v umelecké výzdobe sten. V 70. letech 14.stol. zacala velkolepá prestavba. Práce se však vlekly a prerušily je husitské války. Ze zamýšleného kostela zustalo jen torzo. V roce 1785 byl klášter zrušen a prešel do soukromých rukou. Jeden z majitelu Jan z Neuberku upravil klášter na zámek ve stylu novorenesance. Pristavel vež s terasou, upravil interiéry a vytvoril pohodlné zámecké bydlení. Zámek je prístupný verejnosti. Nachází se v obci Sázava - místní cást Cerné Budy.
EN:

The caste is a national cultural monument. It lies on the right bank of the river Sázava. Originally, it was a monastery which was probably founded in 1032 by a hermit Prokop with an important support of prince Oldrich. Or this is at least what a legend about St. Prokop says. The monastery accepted the benedictine rules but it used the Slavonic liturgy. The monastery soon became a well known centre of Slavonic intelligence and culture. It was tightly connected to east Eruope. In the first half of the 12th century, the monastery was rebuilt into a Romanic style and in 1305 it was rebuilt into Gothic style. Also the capitular hall comes from these times. The capitular hall is the most interesting part of the Gothic building - not only its architecture but also its decorated walls. In the 70s of the 14th century the big reconstruction began. The works took long and they were also interrupted by the Hussite movement and war. The works were not finished and only the torso was left. In 1785 the monastery was closed and it became a private property. One of the owners - Jan from Neuberk - had the monastery reconstructed into a Neorenaissance castle. The tower with a terrace was added, the interior was modified and so he created a comfortable castle living. The castle is opened for public. It is situated in the city Sázava - local part Cerné Budy.
Full name of the abbey/monastery/convent: Monastery Sázava

Address:
Zámecká 72
Sázava, Czech republic
285 06


Religious affiliation: Benedictine Monastery

Date founded/constructed: 1032

Web Site: [Web Link]

Status of Use: Abandoned Ruin

Visit Instructions:
Describe your visit, including the date, with as much detail as possible, AND contribute at least ONE PHOTO, original, different from those already in the gallery, if possible.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Abbeys, Convents and Monasteries
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Tumbrel visited Klášter Sázava, Monastery Sázava,CZ 4/29/2018 Tumbrel visited it
eliond visited Klášter Sázava, Monastery Sázava,CZ 2/24/2018 eliond visited it
jezevcik visited Klášter Sázava, Monastery Sázava,CZ 11/20/2016 jezevcik visited it
Kurupira visited Klášter Sázava, Monastery Sázava,CZ 4/9/2016 Kurupira visited it
Arne1 visited Klášter Sázava, Monastery Sázava,CZ 3/26/2016 Arne1 visited it
Rina. visited Klášter Sázava, Monastery Sázava,CZ 3/13/2016 Rina. visited it
Kullisak visited Klášter Sázava, Monastery Sázava,CZ 3/13/2016 Kullisak visited it
alreadyhere visited Klášter Sázava, Monastery Sázava,CZ 11/14/2015 alreadyhere visited it
dubex visited Klášter Sázava, Monastery Sázava,CZ 10/3/2015 dubex visited it
dubeczech visited Klášter Sázava, Monastery Sázava,CZ 3/7/2015 dubeczech visited it
pandojed visited Klášter Sázava, Monastery Sázava,CZ 12/21/2014 pandojed visited it
Dorcadion Team visited Klášter Sázava, Monastery Sázava,CZ 10/12/2014 Dorcadion Team visited it
jezevecjezevec visited Klášter Sázava, Monastery Sázava,CZ 11/2/2013 jezevecjezevec visited it
Blogi visited Klášter Sázava, Monastery Sázava,CZ 9/1/2012 Blogi visited it
Roman-tik visited Klášter Sázava, Monastery Sázava,CZ 8/14/2012 Roman-tik visited it
Kubickovi visited Klášter Sázava, Monastery Sázava,CZ 8/20/2011 Kubickovi visited it
1boleslavak visited Klášter Sázava, Monastery Sázava,CZ 7/27/2011 1boleslavak visited it
Maciiik visited Klášter Sázava, Monastery Sázava,CZ 8/4/2010 Maciiik visited it

View all visits/logs