Strakonice Museum - Strakonice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member kladina
N 49° 15.501 E 013° 54.150
33U E 420142 N 5456755
Quick Description: Museum of middle river Otava Strakonice, Czech republic Muzeum stredního Pootaví Strakonice
Location: Jihočeský kraj, Czechia
Date Posted: 10/5/2009 2:32:00 AM
Waymark Code: WM7CFG
Published By: Groundspeak Premium Member silverquill
Views: 120

Long Description:
Strakonické muzeum bylo založeno v roce 1894. Podnetem se stalo porádání Ceskoslovanské národopisné výstavy v Praze v roce 1895. Od roku 1923 neslo v názvu jméno okresního školního inspektora Jana Dyka, který se zasloužil o jeho rozvoj a poválecné obnovení cinnosti. Do areálu hradu bylo po cetném stehování umísteno v roce 1936 a pro verejnost byly sbírky otevreny v kvetnu 1937 u príležitosti návštevy prezidenta Beneše ve Strakonicích. Nepríznive zasáhla do života muzea druhá svetová válka, kdy byla cinnost opet zcela zastavena. Rozhodnutím Krajského národního výboru v Ceských Budejovicích z brezna 1951 získalo puvodne mestské muzeum charakter okresního muzea a v roce 1953 bylo prejmenováno na Okresní vlastivedné muzeum ve Strakonicích. Jeho zrizovatelem se stal Okresní národní výbor Strakonice (od prosince 1989 do 31. 12. 2002 Okresní úrad). Duležitým mezníkem byl rok 1955, kdy bylo od 1. ledna muzeum oddeleno od archivu. V roce 1967 dostává muzeum svuj soucasný název Muzeum stredního Pootaví. S reformou verejné správy se od 1. ledna 2003 stává krajským muzeem, jehož zrizovatelem je Jihoceský kraj.

EN:
Strakonice Museum was founded in 1894. Stimulus became organizing Slavic ethnographic exhibition in Prague in 1895. Since 1923, bears the name of the name of the district school inspector Jan Dyk, who is credited with its development and post-war recovery activities. Within the castle was located after numerous removals in 1936 and public collections were opened in May 1937 on the occasion of the visit of President Benes in Strakonice. Adversely affected the life of the Museum World War II, when the activity again completely stopped. Decision of the Regional National Committee in the Czech Budejovice in March 1951 was originally acquired the character of the town museum and the Museum District in 1953 was renamed the District Museum of National History in Strakonice. Its founder became Strakonice District People's Committee (from December 1989 to 31 12. 2002 District Office). An important milestone was the year 1955, when the 1 January separated from the museum archives. In 1967 the museum received its present name of the Museum of Central Pootaví. With the reform of public administration, from 1 January 2003 became the county museum, whose founder is the South Region.
Theme:
cultury, natural, history and history Industry Strakonice


Street Address:
Muzeum středního Pootaví Strakonice Zámek 1 386 01 Strakonice


Food Court: yes

Gift Shop: yes

Hours of Operation:
Visiting hours daily except Monday: April 29 - June 30 from 9 to 16 hours July 1 - August 30 from 9 to 17 hours September 1 - October 31 from 9 to 16 hours


Cost: 40.00 (listed in local currency)

Museum Size: Small

Relevant Web Site: [Web Link]

Visit Instructions:
In order to log this waymark in this category, you must be able to provide proof of your visit. Please post a picture of yourself or your GPSr in front some identifiable feature or point of interest either in the museum, or on the museum grounds.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest History Museums
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Hrudkin visited Strakonice Museum - Strakonice, Czech Republic 6/3/2015 Hrudkin visited it
J.Kaas & family visited Strakonice Museum - Strakonice, Czech Republic 10/18/2014 J.Kaas & family visited it
Sherlock Holmes visited Strakonice Museum - Strakonice, Czech Republic 4/8/2014 Sherlock Holmes visited it
Noe1 visited Strakonice Museum - Strakonice, Czech Republic 1/18/2014 Noe1 visited it
slava04 visited Strakonice Museum - Strakonice, Czech Republic 10/1/2013 slava04 visited it
Monty&Miru visited Strakonice Museum - Strakonice, Czech Republic 1/11/2013 Monty&Miru visited it
sHpy00n visited Strakonice Museum - Strakonice, Czech Republic 4/9/2012 sHpy00n visited it
dubex visited Strakonice Museum - Strakonice, Czech Republic 2/25/2012 dubex visited it
Mamuti visited Strakonice Museum - Strakonice, Czech Republic 6/19/2011 Mamuti visited it
mr.mates visited Strakonice Museum - Strakonice, Czech Republic 10/5/2010 mr.mates visited it

View all visits/logs