By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Trencin, Slovakia
Posted by: Groundspeak Premium Member crowak
N 48° 53.665 E 018° 02.444
34U E 283107 N 5419940
Quick Description: City office Trencin
Location: Trenčiansky kraj, Slovakia
Date Posted: 8/14/2009 1:31:40 AM
Waymark Code: WM70DH
Published By: Groundspeak Premium Member silverquill
Views: 41

Long Description:
[EN]

In 1663, the City office bought a house located on the square, next to the Lower City gate. Prior to the purchase, Magistrate's members' meetings took place in the individual members' homes. In the first half of the 16th century, meetings were held at this building, which, didn’d suit the needs of the Magistrate. It was a New Renaissance style building with a small corner tower and was used as late as to the 1930s by the City. Due to the condition of the building however in 1934, it was demolished and a new building designed by V.Sebor, was constructed in its place. In order to comply with historic architecture of the square, the new City Hall was no higher than the surrounding buildings. The facade and pillar construction of the entrance visually combines the historic tradition of the surrounding buildings with the functionality of the building. Today, the building still houses the City office.

[SK]

V roku 1663 zakúpil mestský magistrát obytný dom na námestí pri Dolnej mestskej bráne. Predtým sa zasadnutia magistrátu konali v domoch jednotlivých radných a v polovici 16. storocia v zakúpenom meštianskom dome, ktorý však casom prestal vyhovovat. Nový renesancný objekt radnice s nárožnou vežickou slúžil svojmu úcelu až do 30. rokov 20. storocia. V roku 1934 bol pre zlý stavebnotechnický stav asanovaný a na jeho mieste vznikol nový objekt podla projektu V. Šebora. V snahe zaradit stavbu do historickej architektúry námestia, nová radnica nepresiahla výškovo okolitú zástavbu. Fasáda so stlpovým riešením vstupu vyjadruje snahu o vizuálne sklbenie funkcionalistického názoru s historickou tradíciou okolitých objektov. I dnes je sídlom mestského úradu.

Zdroj/Source www.trencin.sk

Name: Mestský úrad

Address:
Mierové námestie 2
Trenčín, Slovakia
91146


Date of Construction: 1934

Architect: V.Sebor

Web Site for City/Town/Municipality: [Web Link]

Memorials/Commemorations/Dedications: Not listed

Visit Instructions:
Post at least one original photo of the building that is a different view from the one on the page and describe your visit, including the date. Add any additional information that you may have about this building. A GPSr photo is NOT required
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest City and Town Halls
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
wicked TKS visited Trencin, Slovakia 10/29/2018 wicked TKS visited it
Vrbcak visited Trencin, Slovakia 4/2/2016 Vrbcak visited it
Monty&Miru visited Trencin, Slovakia 8/14/2013 Monty&Miru visited it
Koyel visited Trencin, Slovakia 4/1/2012 Koyel visited it
ash99 visited Trencin, Slovakia 10/23/2011 ash99 visited it
L@Troj visited Trencin, Slovakia 3/4/2011 L@Troj visited it

View all visits/logs