By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

This waymark has been archived.
Hald Sø-området/Stanghede
Posted by: Groundspeak Premium Member Q10
N 56° 22.949 E 009° 19.015
32V E 519569 N 6248695
Quick Description: Hald Lake is a State-owned nature reserve. There are several sign-posted nature trail passing various types of landscapes, eg. naturel forrest, moor and plantation. The area is formed by ice and it has made it unique.
Location: Denmark
Date Posted: 10/13/2007 6:59:54 AM
Waymark Code: WM2CQR
Views: 117

Long Description:
Dansk

Hald Sø-området/Stanghede
Skulle der opstilles en kanon over dansk natur, så ville Hald Sø-området være selvskrevet. Her mødtes sidste istids gletsjerstrømme fra nord og øst, og istidens største gletsjerport lå ved Skelhøje. Istiden har efterladt et enestående stykke natur, og med dette waypoint vil jeg forsøge at lokke jer ud i en del af dette område, nemlig i al almindelighed Stanghede og i særdeleshed mindestenene for Ballonstationen på Stanghede. Herfra er der nemlig en pragtfuld udsigt over hele området og samtidig er der mange, der tror, at mindestenene er en stendysse fra oldtiden. Det er de ikke!

Parkeringsforslag
Der er flere muligheder i området, se link til vandretursfolder senere.

Stanghede
Stanghede er et bakkelandskab dannet bag ved sidste istids isrand. Indtil omkring år 1700 var Stanghede dækket af skov, men rovdrift på skoven (behov for brændsel og græsningsareal til dyr) ødelagde skoven, udpinte jorden og hedelyngen indvandrede. I 1900-tallet ophørte græsningen og heden begyndte at springe i skov, primært eg. I dag er hele Stanghede fredet. Bevaringen af hedeområdet kræver en aktiv indsats og pleje, hvilket sker vha. græssende får, fældninger og afbrændinger. Området er tidligere blevet meget benyttet til militære øvelser, især sidst i 1800-tallet og omkring 2. Verdenskrig, og på heden findes stadig mange skyttegrave fra dengang.

Ballonstationen på Stanghede

Waypointet leder dig til mindestenene for den fransk-skandinaviske ballonstation, som i 1902-03 havde sin placering på Stanghedes højeste område "Fruerbjerg", ca. 73 meter over havet.

 

Omkring århundredeskiftet fik den franske professor og fysiker Léon Teisserench de Bort bevilget en halv million franc til undersøgelse af vindforhold og luftstrømninger i de højere luftlag. Han allierede sig med den svenske professor H. H. Hildebrandson og den danske fysiker, direktør for Danmarks Meteorologiske Institut, Adam Poulsen.  Stationen havde omkring 30-40 ansatte og bestod af et stort antal bygninger, indeholdende bl.a. boliger, laboratorier, værksteder, hangarer og dampmaskiner. Undersøgelserne fandt sted vha. drager og store gasballoner, som med fastgjorte instrumenter blev sendt til vejrs på alle tider af døgnet. Om natten belyst af elektriske lyskastere. Både drager og balloner var fortøjrede og kunne trækkes ned igen efter endt brug. Prøveballonerne blev fyldt med gas fra Viborg Gasværk og transporteret til Stanghede i en 18 meter lang tankvogn, hvis gasbeholder var lavet af lufttæt lærred. Når tankvognen var fyldt med gas, kunne den løfte vognen fra jorden, hvorfor det var nødvendigt med ballast på tankvognen. Af og til bristede ståltråden, som holdt balloner og drager fast, og måleudstyret fløj bort. En vedlagt seddel oplyste om ejerforholdet, samt at man mod aflevering af ballon og kurv med udstyr ville få en findeløn på fem eller ti kroner. Ballonerne fløj nogen gange langt væk, og d. 17. november 1902 kunne Viborg Stiftstidende således rapportere, at en ballon opsendt en uges tid forinden var blevet fundet i nærheden af Kristianssand i Norge. 

I 1903 havde stationen løst sin opgave og blev nedlagt. Bygninger og andre materialer blev solgt på auktion. Blandt køberne var fabrikant A. Jensen, Dollerup Mølle, som købte flere af husene, bl.a. to huse, der i dag er beliggende ved Thestrupvej i Dollerup og populært går under betegnelsen "Stærekasserne". Husene var oprindelig typiske svenske rødmalede træhuse, men er i dag totalrenoverede og særdeles attraktive pga. beliggenheden. De kan ses på N 56º 22.036 E 009º 19.128.

Forskningen på ballonstationen blev et banebrydende bidrag til bl.a. luftfarten, men det kortvarige ophold på Stanghede blev hurtigt glemt lokalt. Ved stationens lukning blev to mindesten ganske vist fremstillet, men aldrig nedlagt. Først i 1938 fik Viborg Turistforening taget initiativ til at værne om mindet, og mindedyssen for for Station Franco-Scandinavia de sondages arienens de Hald 1902-03 blev rejst med 35 års forsinkelse.

Kilde til tekst og historiske fotos vdr. ballonstationen: Lokalhistorisk Arkiv for Viborg Kommune.

Yderligere information

I laden ved Hald Hovedgård findes en landskabsudstilling, hvor du kan få oplyst lidt af hvert om Hald Sø-området. Udstillingen i laden trænger dog til en renovering og fornyelse. Bemærk at lyset tænder ved bevægelse, så bevæg dig, mens du er i laden :-). 2007/08 forberedes en ny udstilling. Den nye udstilling vil - som den gamle - omhandle områdets natur, geologi og historie.

English

Parkingsuggestions

Hald Lake-area
Hald Lake is a State-owned nature reserve. There are several sign-posted nature trail passing various types of landscapes, eg. naturel forrest, moor and plantation. The area is formed by ice and it has made it unique.

Stanghede Moor
Large moorland area with many juniper bushes and ancient cultural relics.

Balloonstation
Situated close to Kvindhøje, byrial mounds with beautiful view. Here on Stanghede Moor at it's higest poin was in 1902-03 a balloonstation for measuring the wind in high altitude. First man on the projekt was Léon Teisserench de Bort from France. When it was closed, some of the houses were rebuilt in Dollerup. Eg. "Stærekasserne", which now are attractive private villas laying close to Dollerup Mill. You can see them here:  N 56º 22.036 E 009º 19.128.


Type of overlook: trail

Picnic tables: yes

Benches: yes

Overlook designation: just a view

Elevation: 250.00

View:
Hald Lake and its surrounding. Stanghede moorland. Altitude 75 moh.


Water/restrooms: Not Listed

Visit Instructions:
You will need a picture with your GPS of the view and the area. It can't be the same picture as the listing has.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Scenic Overlooks
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.