By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Temploma Clock - Budapest, Hungary
Posted by: Groundspeak Premium Member Iris & Harry
N 47° 30.159 E 019° 02.974
34T E 353115 N 5262868
Quick Description: Clock at the Reformed Church ("Church of the Repatriation") located at the Szabadság tér
Location: Budapest, Hungary
Date Posted: 8/13/2019 11:31:46 PM
Waymark Code: WM114AB
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 0

Long Description:
At the gable of the Hazatérés temploma you will find this simple clock.
Hours are shown as stripes made of shining metal. Clockhands are colored in black.

About the Temploma:

Source: (visit link)

"Református templom ("Hazatérés temploma") és Szabó Dezso Színház

A Szabadság tér eklektikus palotái között foglal helyet egy egyszeru homlokzatú, Bauhaus jellegu bérház, amelyrol csak a toronyszeruen kialakított, órával ellátott tetorol ég felé nyúló csillag árulja el, hogy református templom, a Hazatérés temploma.
Története Trianonhoz kötodik. Gyülekezete az elszakított országrészekbol ideérkezett, Magyarországot választó, elsosorban királyi tisztségviselokbol alakult ki az elso világháború után. Névadásával az elszakított területek egy részének 1938-1940 közötti visszatérését örökítették meg. (Feliratát 1949-ben eltávolították, 1999-ben tették vissza homlokzatára.) A harmincas évek elején az itt lakó, mintegy 5.500 református a közeli német nyelvu református és unitárus templomokban tartotta istentiszteleteit. 1938-ban a Székesfováros a telket az egyháznak ajándékozta. Tagjai felajánlásából és közadakozásból indult meg az építkezés. A templom alapkövét 1939-ben tették le. A homlokzat magasságát, a kiképzés módját és sok egyéb tényzot szigorú hatósági szabályok korlátozták. Tervezoi Dabasi Halász Géza és Gyory Sándor építészmérnökök. A kész épületet 1940-ben szentelték fel, Dr. Victor János lelkipásztorsága és Dr. Csilléry Béla fogondnoksága idején.

A hat emeletes épület homlozata sima, tagoltságát a kétszárnyú, illetve középso részén az ún. szalagablakok elhelyezése adja.
Alacsony, kovácsoltvas ráccsal kerített, széles lépcsokön át jutunk fobejáratához, melynek két oldalán márványtábla örökíti meg a "szétszóratásból menekült magyarok" és a túléloknek az "üldöztetés idején életük kockáztatásával zsidó testvéreit segíto gyülekezeti tagok" iránti háláját. Innen a tornácra, majd a templom belsejébe jutunk. Belso térkiképzése és berendezése a centrális, református "prédikáló templom" típusa s a két világháború közötti magyaros stílustörekvések jellegzetes példája. Neves tervezoje Bodon Károly iparmuvész tanár, kivitelezoje Beregszászi M. Dezso építomester.

A bejárattal szemben a népi faragásokkal díszített, hangvetovel ellátott szószéket, két oldalán a szintén faragásos díszítésu Mózes-székeket látjuk. Fölöttük hatalmas orgona. A szószék elotti nyolcszögletes Úrasztalt három oldalról veszik körül a míves faragású fa padsorok, melyek a kétemeletes karzattal együtt 800-1000 férohelyet kínálnak. Magyaros-népies stílusban készültek az énekjelzo táblák, a mennyezet díszei, a lambériák faragásai, a korlátok, mellvédek, világítótestek és falikarok is. A fényezett, natúr fából kialakított berendezés terének színes dísze a két bordó bársony teríto, hímzett felirattal (Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk) a szószéken, kehely mintával az Úrasztalán.

A szószék két oldalán történelmi magyar zászlósor, Szent István korától 1956-ig, mely a 2000-ben tartott Negyedik Magyar Református Világtalálkozó alkalmával került helyére, egyidoben a számtáblák alatti, a Himnusz és a Szózat szövegét tartalmazó két tuzzománc táblával.
A földszinten és az emeleten egymás fölött muvészien megtervezett és mesterien kivitelezett színes, festett üvegablakok mindegyike egy-egy várost, városcímert, s a magyar országcímert ábrázolja, a történelmi Magyarország akkor "hazatért" városainak állítva emléket. Közülük egyetlen, Budapest Székesfováros koronás címere hazai, a többi ma már határon kívülre került. Ezeket az ablakokat is Bodon Károly iparmuvész tervezte.
A mennyezeti kazettákba 71 vármegyénk címerét 2001-ben, a Millennium évében a Trianoni békediktátum évfordulóján, június 4-én helyezték el, ugyanakkor tették vissza az üvegablakokra a II. világháború után levett koronás címert.
A bejárattól balra, az áttriumos kapu jobb oldalán újabb kovácsoltvas ajtó mögött Horthy Miklós kormányzóról elnevezett kis kápolna, mely mára már visszanyerte eredeti nevét. Célja, hogy amikor a templom zárva van, csendet és menedéket nyújtson a híveknek. Belseje, magyaros faragott díszeivel, hasonló a temploméhoz. Falait hímzések, szottesek borítják.

Az alagsorban található a Szabó Dezso Színház terme, melyet az állam raktárként használt, 2003-ban alakították vissza, június 16-án tartották ünnepi megnyitó eloadását, II. Rákóczi Ferenc hazatérése, a szabadságharc kezdete 300. évfordulójának tiszteletére. Az ünnepi musor befejezéseként felavatták Derdák Éva festomuvész "Megújulnak a dicsoséges magyar nemzet sebei" címu olajfestményét. Falán a másik nagyméretu olajfestmény a Bocskai szabadságharc 400 éves évfordulóját örökíti meg.
A templomhoz tartozó szép, nagyméretu gyülekezeti terem és más helyiségek a különbözo emeleteken találhatók. A Tanácstermet 1998-ban avatták fel újra, falain a magyar függetlenség nagy alakjainak portré-festményei.

EN (Translation):
Reformed Church ("Church of the Repatriation") and Dezso Szabó Theater

Set within the eclectic palaces of Liberty Square is a simple Bauhaus-style apartment building with only a star-studded roof rising from the tower to the sky, revealing that it is a Reformed church, the Church of the Return.
Its history is related to Trianon. His congregation, which came from the divided parts of the country, formed Hungary, mainly royal officials after the First World War. It was named after the return of a part of the isolated territories between 1938 and 1940. (Its inscription was removed in 1949, and it was restored to its facade in 1999.) In the early thirties, some 5,500 Calvinists living there worshiped in nearby German-speaking Calvinist and Unitarian churches. In 1938, the capital city donated the land to the church. The construction began with the dedication of its members and public contribution. The foundation stone of the church was laid in 1939. The height of the facade, the type of training and many other factors were limited by strict governmental regulations. Its designers are Géza Halász Halász and Sándor Gyory Architects. The finished building was consecrated in 1940 during the pastoral care of Dr. János Victor and under the care of Dr. Béla Csilléry.

The six-storeyed building has a smooth façade, with a double-winged and mid-sectioned so-called façade. ribbon windows placement.
Through its small, wrought-iron lattice, we reach its main entrance, with a marble plaque on both sides, commemorating the death of the "members of the church who helped flee the scattered Hungarians" and the "surviving Jewish brethren at risk of persecution." From here we get to the porch and then to the inside of the church. Its interior design and furnishings are a central, Reformed "preaching church" type and a typical example of Hungarian style aspirations between the two world wars. Renowned designer Károly Bodon is a teacher of applied arts, and was built by master builder Dezso M. Beregszászi.

Opposite the entrance is a pulpit decorated with folk carvings, with a loudspeaker, and Moses chairs with carved decoration on both sides. Huge organ over them. The octagonal Lord's Table in front of the pulpit is surrounded on three sides by wooden carved wooden benches, which, together with the two-story gallery, offer 800-1000 seats. Singing signs, ceiling decorations, panel carvings, handrails, parapets, lighting fixtures and wall arms were also made in Hungarian-folk style. The color of the interior of the polished, natural wood trim is colored by two burgundy velvet tablecloths with an embroidered inscription (If God is with us, who is against us) on the pulpit, goblet pattern on the Lord's Table."
Status: Working

Display: Mounted

Year built: Not listed

Web link to additional info: Not listed

Visit Instructions:
Photo of clock.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Town Clocks
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.