By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Koloniale Waren - Harlingen, Friesland, Netherlands
Posted by: Groundspeak Premium Member kaschper69
N 53° 10.485 E 005° 25.185
31U E 661720 N 5894444
Quick Description: Mural of the former colonial goods shop "Zijlstra winkels en speelgoed" in Voorstraat69, Harlingen.
Location: Friesland, Netherlands
Date Posted: 7/2/2019 4:58:31 AM
Waymark Code: WM10WG7
Published By: Groundspeak Premium Member Outspoken1
Views: 0

Long Description:Hier in Voorstraat 69 in Harlingen staat deze muurschildering van de voormalige koloniale winkel "Zijlstra winkels en speelgoed". Ook de winkel werd hier oorspronkelijk gerund.

"Zijlstra winkels en speelgoed

Deze nieuwe link op de Nostalgiekrant van de Voormalige Kruideniersketen van J.Zijlstra heb ik gemaakt door dat ik van de Hr Marcel Wijnands een aantal speelgoed voorwerpen verkregen heb , dewelke waarschijnlijk hebben gediend voor de kinderen van de klanten van J.Zijlstra ( net zoals het snoepje van de week van de Gruyter ) Tussen de foto's van de winkels worden de speelgoedfoto's van Marcel Wijnands geplaatst !
Deze link heb ik verder uitgebreid met gegevens en foto's van de website over Piet de Gruyter en nog niet eerdere gepubliceerde gegevens in mijn bezit zijnde.

Zijlstra Hz, Jacob. Oprichter, 40 jaar Directeur, thans President-commissaris der N.V. J. Zijlstra Hz. te Amsterdam.
Geb. 22 Febr. 1869 te Jousterp (Friesl.). zijn vader is Hantje Jacob Zijlstra zijn moeder: Sjoukje Terpstra
Hij is gehuwd Aukje Haitsma, overl. 22 Mrt. 1937. -
Zijn kinderen:
Henry Jacob, geb. 29-8-1896 en is gehuwd met Catharina Agatha Keg, Dir. der N.V.
Kind Catharina Sophie, geb. 18 Sept. 1908, gehuwd met Kees van Til, deelgenootder firma vanTil Hartman bollen kweekerin- en exporteur te Hillegom."

Zijlstra winkels en speelgoedHere in Voorstraat 69 in Harlingen is this mural of the former colonial goods shop "Zijlstra winkels en speelgoed". The shop was also originally run here.

"Zijlstra shops and toys

This new link on the Nostalgiekrant of the former J.Zijlstra grocery chain is made by the fact that I received from Mr. Marcel Wijnands a number of toy objects, which probably served for the children of J.Zijlstra's customers (just like the candy of the week of the Gruyter) Between the pictures of the shops the toy pictures of Marcel Wijnands are placed !
I have extended this link with data and pictures from the website about Piet de Gruyter and not yet published data in my possession.

Zijlstra Hz, Jacob. Founder, 40 years Director, currently Chairman of the Supervisory Board of N.V. J. Zijlstra Hz. in Amsterdam.
Geb. 22 Febr. 1869 in Jousterp (Friesl.). his father is Hantje Jacob Zijlstra his mother: Sjoukje Terpstra
He is married Aukje Haitsma, deceased 22 Mar. 1937. -
His children:
Henry Jacob, born 29-8-1896 and is married to Catharina Agatha Keg, Dir. der N.V.
. Child Catharina Sophie, born 18 Sept. 1908, married to Kees van Til, partner company of Til Hartman, bulb grower and exporter in Hillegom."

Translated with www.DeepL.com/Translator

City: Harlingen

Location Name: Building Voorstraat

Media: plaster

Relevant Web Site: [Web Link]

Artist: Not listed

Date: Not listed

Visit Instructions:
Please give the date and description of your visit. One original photo of the mural must also be submitted. GPSr photo NOT required.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Murals
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.